“แว่นท็อปเจริญ” เดินหน้าเสริมทัพมอบแว่นหน้ากากเฟสชิลด์เพิ่มอีก 200 ชุด แด่ “ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง”

“แว่นท็อปเจริญ” เดินหน้าเสริมทัพมอบแว่นหน้ากากเฟสชิลด์เพิ่มอีก 200 ชุด แด่ “ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง” เพื่อเป็นอุปกรณ์เสริมในสถานการณ์การแพร่ระบาด

แว่นท็อปเจริญ นำทีมส่งมอบแว่นหน้ากากเฟสชิลด์เพิ่มเติมอีกจำนวน 200 ชุด รวมทั้งสิ้น 400 ชุด แด่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมี นางอุไรรัตน์ น้อยสุวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (กลาง) พร้อมด้วยนายภัทรศักดิ์ ศิริสินธว์ รองอธิบดีฯ นางสาวอัมภัสชา ดิษฐอำนาจ เลขานุการศาลฯ และดร.ปัณฑิพาณ์ ธาราภิบาล ผู้พิพากษาสมทบ ร่วมให้เกียรติรับมอบ เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์เสริมในการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสระลอกใหม่ และยังช่วยป้องกันฝุ่นละอองบริเวณใบหน้าและดวงตา ให้แก่ผู้พิพากษา ผู้พิพากษาสมทบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ในการพิจารณาคดีและปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในสังคมไทย ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง กรุงเทพมหานคร

โดยนางอุไรรัตน์ เล่าว่า การปฏิบัติงานของผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ของศาล ต้องมีความถูกต้องชัดเจน ตรงไปตรงมา และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสนี้ นอกเหนือจากการสวมหน้ากากอนามัยและรักษาระยะห่างแล้ว เรายังจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสริมอย่างแว่นหน้ากากเฟสชิลด์เอาไว้ด้วย เพื่อเป็นอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและใบหน้าอีกชั้น ทั้งยังใช้ในกรณีชั่วคราวที่ต้องการให้เด็กเห็นใบหน้าหรืออ่านปากได้ จึงเป็นประโยชน์มากต่อผู้พิพากษาศาลและเยาวชนอีกด้วย

แว่นท็อปเจริญ พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้าโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุน ช่วยเหลือและร่วมมือ ในการพัฒนาสังคมไทยสืบไป ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook.com/TopCharoenOpticalOfficial