องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ฉลองความสำเร็จกิจกรรม PIG-SON BREAK พาหมูหนียา

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก โดยนางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการ และ นายโชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญสัตว์ฟาร์ม ร่วมกันฉลองความสำเร็จกิจกรรม “PIG-SON BREAK พาหมูหนียา” ที่เชิญชวนประชาชนร่วมปรับปรุงสวัสดิภาพหมูในฟาร์มอุตสาหกรรม ผ่านการรณรงค์ให้เกิดนโยบายห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกันโรคแบบรวมกลุ่มในสัตว์ฟาร์ม ซึ่งจะช่วยลดวิกฤติเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะและลดปัญหาการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อม โดยภายในงานประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง ณ ลาวิลล่า อารีย์ เมื่อวันก่อน

ผู้สนใจสามารถร่วมลงชื่อเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทาง www.worldanimalprotection.or.th/Ban-AMR

เรียงจากซ้ายไปขวา

  1. นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
  2. นายโชคดี สมิทธิ์กิตติผล ผู้จัดการแคมเปญสัตว์ฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก