LyondellBasell เริ่มผลิตพอลิเมอร์เชิงพาณิชย์โดยใช้วัตถุดิบจากขยะพลาสติก

LyondellBasell (NYSE: LYB) บรรลุเป้าหมายอีกขั้นในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน ด้วยการผลิตพอลิเมอร์คุณภาพบริสุทธิ์โดยใช้วัตถุดิบที่มาจากขยะพลาสติก ณ โรงงานในเมืองเวสเซอลิง ประเทศเยอรมนี โดยวัตถุดิบดังกล่าวผลิตขึ้นด้วยกระบวนการใช้ความร้อนกับขยะพลาสติก เพื่อเปลี่ยนเป็นเอทิลีนและโพรพิลีนในโรงงานผลิตของ LyondellBasell จากนั้นจึงแปรรูปเป็นพลาสติกพอลิโพรพิลีน (PP) และพอลิเอทิลีน (PE) ในหน่วยผลิตพลาสติกขั้นปลายน้ำ สำหรับการใช้วัตถุดิบที่มาจากขยะพลาสติกเป็นครั้งแรกนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จในการผลิตวัสดุพลาสติกที่ทำจากวัตถุดิบหมุนเวียน เช่น น้ำมันประกอบอาหารใช้แล้ว ซึ่งช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์และลดการใช้วัตถุดิบจากแหล่งฟอสซิล

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนจำเป็นต้องมีการลงมือทำอย่างจริงจัง และต้องมีการใช้วัตถุดิบใหม่เหล่านี้อย่างสม่ำเสมอในกระบวนการผลิตพอลิเมอร์เชิงพาณิชย์ เราทำหน้าที่ในส่วนของเราเพื่อช่วยกำจัดขยะพลาสติกและแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” Richard Roudeix รองประธานอาวุโสฝ่ายโอเลฟินและพอลิโอเลฟิน ประจำภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอินเดีย กล่าว “เรากำลังขยายโซลูชันที่ยั่งยืนของเราผ่านแบรนด์ Circulen และการใช้วัสดุรีไซเคิล เพื่อนำเสนอทางเลือกให้ลูกค้าในการใช้พอลิเมอร์รีไซเคิลซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างหลากหลาย”

ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัตถุดิบรีไซเคิลและวัตถุดิบหมุนเวียนจะจัดจำหน่ายโดย LyondellBasell ภายใต้แบรนด์ Circulen ซึ่งเปิดโอกาสให้เจ้าของแบรนด์ต่าง ๆ สามารถเพิ่มความยั่งยืนให้กับสินค้าอุปโภคบริโภคของตนเอง โดยสามารถนำไปผลิตพลาสติกคุณภาพสูงสำหรับการใช้งานที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เช่น บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ โรงงานของ LyondellBasell ที่ผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISCC (International Sustainability & Carbon Certification) PLUS

LyondellBasell ปฏิญาณว่าจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการดำเนินงานทั่วโลกให้ได้ 15% ต่อตันของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับระดับในปี 2558 นอกจากนี้ บริษัทจะผลิตและจำหน่ายพอลิเมอร์จากวัสดุหมุนเวียนและรีไซเคิลให้ได้ 2 ล้านเมตริกตันต่อปีภายในปี 2573

เมื่อปีที่แล้ว LyondellBasell ได้เปิดโรงงานนำร่องในเมืองเฟอร์รารา ประเทศอิตาลี เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลเชิงโมเลกุล โดยเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกใหม่ การใช้ขยะพลาสติกในชีวิตจริงช่วยพัฒนาการวิจัยที่มีเป้าหมายในการสร้างโรงงานรีไซเคิลเชิงโมเลกุลระดับอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการใช้วัตถุดิบที่มาจากขยะพลาสติกในการผลิตพลาสติกใหม่

ความก้าวหน้าเหล่านี้ช่วยสนับสนุนกิจกรรมของ LyondellBasell ในด้านการรีไซเคิลเชิงกล โดย Quality Circular Polymers (QCP) ซึ่งเป็นบริษัทรีไซเคิลเชิงกลสัญชาติดัตช์ที่ LyondellBasell เป็นผู้ร่วมลงทุน ได้ผลิตพอลิเอทิลีนและพอลิโพรพิลีนคุณภาพสูงจากขยะในครัวเรือน ซึ่งทำการตลาดภายใต้แบรนด์ Circulen เช่นกัน พอลิเมอร์เหล่านี้สามารถนำไปใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า ขวดน้ำยาซักผ้า และกระเป๋าเดินทาง เป็นต้น