Other

ศูนย์ทดสอบฯ มธ. เปิดตัว “FORWARD” ศูนย์กลางด้านการประเมินความพร้อม

Spread the love

เพื่อเสริมศักยภาพสู่การเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ศูนย์ทดสอบฯ มธ. เปิดตัว “FORWARD” มิติใหม่แห่งศูนย์กลางด้านการประเมินความพร้อมทางปัญญาและการเรียนรู้

 สำหรับผู้ที่สนใจ หรือ นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่กำลังเตรียมตัวก้าวเข้าสู่โลกของธุรกิจ ท่านสามารถประเมินความพร้อมสมรรถนะทางปัญญา และการเรียนรู้ ในศาสตร์ด้านบริหารฯได้ โดยเข้าร่วมประเมินความพร้อมของตน กับ ศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) ที่ได้มีการพัฒนา “FORWARD” หรือ Foremost Wisdom Academic Readiness Demonstration รูปแบบใหม่

ผศ.ดร.จินตนัย ไพรสณฑ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบสมรรถนะแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TCTC) เปิดเผยว่า ปัจจุบันองค์ความรู้ของแต่ละศาสตร์วิชาที่ผ่านการสั่งสมเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วจากหลายช่องทาง ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ผู้เรียนสามารถเพิ่มพูนทักษะที่ตนสนใจ ทั้งที่เป็นความรู้เชิงลึกเฉพาะทาง หรือความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการข้ามศาสตร์ ก็ทำได้โดยง่าย จึงนำมาสู่คำถามที่ว่า แล้วผู้เรียนจะทราบได้อย่างไรว่า ตัวตนเองมีระดับความสามารถในศาสตร์ดังกล่าวมากน้อยเพียงใด  ศูนย์ทดสอบฯ ม.ธรรมศาสตร์ (TCTC) จึงนำความต้องการดังกล่าว มาพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะด้านการจัดการสมัยใหม่ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการประเมินองค์ความรู้แต่ละด้าน เพื่อให้ผู้สอบได้ตระหนักถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตนว่าเป็นอย่างไร นำไปสู่แนวทางการแก้ไขและปรับเปลี่ยนการจัดการ เพื่อเป้าหมายในการเสริมสร้างทักษะและความเชี่ยวชาญได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ชัดเจนและตรงจุดยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ แบบประเมินความพร้อมทางปัญญาและการเรียนรู้หรือที่เรียกว่า “FORWARD” นั้น ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับประเมินความถนัดทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะ ครอบคลุมใน 3 ด้าน ประกอบด้วย สมรรถนะด้านการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ,  สมรรถนะด้านการวิเคราะห์เชิงคุณภาพทางธุรกิจ  และสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ ซึ่งการทำแบบทดสอบนั้นจะใช้เวลา 2 ชั่วโมง แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 Problem Solving in Business ส่วนที่ 2 Reading in Business และส่วนที่ 3 Business English Communication

ผศ.ดร.จินตนัย กล่าวเสริมว่า “การสอบ FORWARD นี้ เหมาะกับผู้ที่อยู่ในแวดวงหรือสนใจทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นนักธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ รวมทั้งกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อใช้เป็นตัวช่วยในการประเมินตนเองและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป”

นอกจากนี้ ศูนย์ทดสอบฯ ม.ธรรมศาสตร์ (TCTC)  ยังได้พัฒนาการประเมินองค์ความรู้เฉพาะทาง ให้กับผู้ที่ต้องการยกระดับความรู้ความสามารถให้ทัดเทียมระดับสากล โดยจัดให้มีการสอบ Certified Project Management Professional (PMP)Ò ซึ่งเป็นการประเมินทักษะและความรู้ที่จำเป็นในการจัดการโครงการให้ประสบความสำเร็จ ตามมาตรฐานสากลของ Project Management Institute (PMI) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกในการออกประกาศนียบัตรวิชาชีพให้กับผู้ที่มีทักษะในการจัดการบุคลากร กระบวนการ และลำดับความสำคัญทางธุรกิจของโครงการอย่างมืออาชีพ รวมทั้งการสอบ Certified APICS ของสมาคม ASCM (Association for Supply Chain Management) เพื่อประเมินสมรรถนะทางด้านการจัดการซัพพลายเชน ซึ่งแบ่งเป็น Certified in Production and Inventory Management (CPIM), Certified Supply Chain Professional (CSCP), Certified in Logistics, Transportation and Distribution (CLTD) และ Certified in Transformation for Supply Chain (CTSC) โดยปัจจุบันบริษัทชั้นนำระดับโลก ได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในคุณสมบัติของการรับสมัครผู้บริหารระดับสูง เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ความเข้าใจและความสามารถในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนที่เป็นมาตรฐานสากล

“ศูนย์ทดสอบฯ ม.ธรรมศาสตร์ (TCTC)  ยังร่วมกับบริษัท Pearson VUE ที่เป็นผู้ดำเนินมาตรฐานการจัดสอบระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็นการสอบ GED (การสอบเทียบวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย), การสอบ GMAT (การวัดความสามารถของผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร MBA) หรือการสอบ PTE (การวัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ หรือย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก) เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงและเป็นทางเลือกที่จะอำนวยความสะดวกให้กับทุกคน ทั้งนักเรียน นักศึกษา พนักงานในองค์กร หรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการประเมินหรือพัฒนาสมรรถนะของตนเองได้สะดวกยิ่งขึ้น” ผศ.ดร.จินตนัย กล่าวสรุป


Spread the love