INFODAS เปิดตัวโซลูชัน COMP-LAND รองรับการเชื่อมต่อข้ามโดเมนในสภาพแวดล้อมรุนแรงด้วยความปลอดภัยขั้นสูง

เพื่อสนับสนุนการควบคุมและบัญชาการร่วม หรือ Joint All Domain Command and Control (JADC2) และเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่การรบที่ขอบยุทธวิธี INFODAS จึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ในตระกูล COMP-LAND โดยต่อยอดจากกลุ่มโซลูชันข้ามโดเมน SDoT ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยระดับ SECRET จาก NATO, EU และเยอรมนี โดยความร้อน ฝุ่น โคลน ความสูง แรงกระแทกหรือแรงสั่นสะเทือนจะไม่เป็นข้อจำกัดอีกต่อไปสำหรับการเชื่อมต่อของรถถัง รถลำเลียงพลหุ้มเกราะ หรือระบบป้องกันภัยทางอากาศ กับเครือข่ายและระดับการจำแนกข้อมูลที่จะแยกออกจากกัน

การแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็วและอยู่ภายใต้การควบคุมจากระดับ Unclassified ไปเป็นระดับ SECRET ระหว่างเซ็นเซอร์ เอฟเฟกเตอร์ ศูนย์บัญชาการและศูนย์ควบคุม (C2) สภาพแวดล้อมการประมวลผลแบบคลาวด์ หรือกองกำลังร่วมทางทหารจากแพลตฟอร์มใดก็ตาม จะเป็นปัจจัยเพิ่มกำลังทางทหารในอนาคต เพราะจะช่วยปรับปรุงเวลาในการตอบสนอง ประหยัดแบนด์วิดท์หรือพื้นที่ที่จำกัดในยานพาหนะ ด้วยการเชื่อมต่อแพลตฟอร์มทางทหารไม่ว่าจะเป็นแบบใหม่หรือแบบเก่าเข้ากับขีดความสามารถในการประมวลผลและการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจาย หรือเชื่อมต่อโดยตรงกับผู้ใช้แพลตฟอร์มในภารกิจเดียวกัน แต่ในระดับการจำแนกที่แตกต่างกัน โซลูชัน COMPACT-LAND (COMP-LAND) สุดทนทานมีให้เลือกใช้งานสองแบบ ได้แก่ SDoT Security Gateway Express แบบสองทิศทาง และ SDoT Diode แบบทิศทางเดียว และมาในสองขนาดสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงในยานพาหนะหรือระบบอาวุธยุทโธปกรณ์

SDoT COMP-LAND รองรับโปรโตคอล TCP, UDP, HTTP / S, SMTP / S และกรองข้อมูลหลายประเภทเช่น JREAP, JSON, XML, ASCA, ASTERIX, NMEA, Jchat / XMPP, DIS, HLA หรือ ADatP3 องค์ประกอบทั้งหมดของตระกูลผลิตภัณฑ์ Secure Domain Transition (SDoT) ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่เข้มงวดสำหรับความปลอดภัยของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ระดับ SECRET และต่ำกว่าระดับการทำงานร่วมกัน (SABI) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้รับการพัฒนาและผลิตในประเทศเยอรมนีด้วยซัพพลายเชนที่มีความโปร่งใสอย่างเต็มที่ ผลิตภัณฑ์ SDoT อยู่ในรายการ NATO Information Assurance Product Catalogue (NIAPC) และมีการควบคุมการส่งออก แต่ไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับการเข้าถืออาวุธระหว่างประเทศ (ITAR)

“ข้อมูลเป็นหัวใจหลักของ JADC2 หรือ Federated Mission Networking (FMN) ของ NATO ซึ่ง SDoT COMP-LAND ช่วยให้ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ด้านกลาโหม ข่าวกรอง และการทหารสามารถมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมต่อจุดที่ขอบแทนการใช้หลักการแยกเครือข่ายที่ล้าสมัยไปแล้ว” Dr. Alexander Schellong รองประธานฝ่ายธุรกิจระดับโลกกล่าว “เทคโนโลยีนี้ยังอาจเป็นที่สนใจของผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่มีความสำคัญมาก ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในการเชื่อมต่อ IT/OT ในสถานที่ที่มีความเคร่งครัด”