เค.อี.รีท เดินหน้าลุย ลงนามสัญญาเข้าลงทุนในโครงการกาดฝรั่ง

วินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี.รีท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ ALLY นำทัพคณะผู้บริหารลุยเชียงใหม่ ร่วมกับ สาริศา เมฆอุไร (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้บริหารโครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ ลงนามสัญญาเข้าลงทุนในโครงการกาดฝรั่ง คอมมูบูทีค ย่านทำเลศักยภาพหางดง โดยมี เรณุตรา เมฆอุไร และ ยุทธนา ภู่ประกาย ร่วมยินดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ณ โครงการกาดฝรั่ง วิลเลจ

บุคคลในภาพข่าว

รายชื่อเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. คุณปิยะพร วงศ์เบี้ยสัจจ์                    ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและนิติกรรมสัญญา บริษัท เค.อี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด

          Piyaporn Wongbiasaj                          Legal Corporate Affairs Manager of K.E. Property Management Co., Ltd 

  1. คุณเอมอร ลาภวงศ์                              ผู้อำนวยการ การบริหารจัดการสินทรัพย์ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

           Aimorn Lapwongwattana                  Director Asset Management of K.E. REIT Management Co., Ltd.

  1. คุณยุทธนา ภู่ประกาย                         กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี. พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด

           Yutthana Phuprakai                           Managing Director of K.E. Property Management Co., Ltd.

  1. คุณกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์                  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.อี. รีท แมเนจเมนท์ จำกัด

           Kavin Eiamsakulrat                            Managing Director of K.E. REIT Management Co., Ltd.

  1. คุณสาริศา เมฆอุไร                              ผู้บริหาร โครงการ กาดฝรั่ง วิลเลจ

           Sarisa Mekurai                                    Management of Kad Farang Village

  1. คุณเรณุตรา เมฆอุไร                           ประธานบริหาร บริษัท ธารดง กรุ๊ป จำกัด

          Ranuta Mekurai                                   Chief Executive Officer of Tarndong Group Co., Ltd.

  1. คุณกรรณภิรมย์ แซ่จ๋าว                     ผู้จัดการฝ่ายสถานที่ โครงการ กาดฝรั่ง วิลเลจ                      

          Kanphirom Sae-Jao                            Property Management of Kad Farang Village