“เจ้าสัว” ออกมาตรการ ดูแลพนักงานและชุมชน พร้อมเตรียมรับวัคซีน 100%

บริษัท เตีย หงี่ เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด ปิดโรงงานชั่วคราว 14 วัน งาน เพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อทั้งหมด ตามคำแนะนำของสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา พร้อมให้กักตัวหลังส่งตรวจหาเชื้อแบบ 100% และเตรียมการจัดฉีดวัคซีนแก่พนักงานทุกคน

นางสาว ณภัทร โมรินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เตีย หงี่ เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด เผยว่า หลังจากตรวจพบว่ามีพนักงานติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่มเติม โรงงานทุกส่วนได้หยุดทำการและเตรียมยกระดับทำความสะอาด Big Cleaning พื้นที่ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการติดเชื้อขึ้นอีก ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จได้ทันตามกำหนดการเปิดโรงงานในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมนี้  

“ในนามของบริษัทฯ เรารู้สึกเสียใจกับการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ในครั้งนี้ด้วย บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการของสาธารณสุขจังหวัดทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัดในทันทีที่พบการยืนยันว่ามีพนักงานติดเชื้อ รวมถึงการกักตัวพนักงานที่มีความเสี่ยง และปิดการผลิตส่วนกุนเชียงทันทีที่มีการตรวจพบเชื้อ ในช่วงเริ่มต้นบริษัททำการกักตัวพนักงานที่คาดว่าจะมีความเสี่ยงทั้งสูง และต่ำไปจำนวนมากเพื่อไม่ให้เข้ามายังพื้นที่และได้ทำการปิดโรงงาน จำนวน 3 วัน เพื่อเร่งตรวจหาเชื้อเชิงรุกกับพนักงานทุกคน 100% เพื่อเป็นการคัดกรองและตัดวงจรการแพร่เชื้อ อย่างไรก็ตาม ยังมีการติดเชื้อต่อจากของพนักงานไปยังชุมชนใกล้เคียง บริษัทจึงสนองรับการปิดพื้นที่ทำงาน 14 วันเพื่อช่วยหยุดการแพร่กระจายไม่ให้ไปในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ทางเราพร้อมจะให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างจริงจัง”  

บริษัทขอเรียนว่า ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือพนักงานและลดผลกระทบกับชุมชนเบื้องต้น ดังต่อไปนี้

  1. ส่งพนักงานทุกคนเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ซ้ำรอบ 2
  2. ปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขจังหวัดอย่างเคร่งครัดในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อสร้างความปลอดภัยและเชื่อมั่นให้กับพนักงาน ชุมชน และลูกค้า
  3. ดำเนินการดูแลพนักงานและชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการปิดโรงงาน และต้องกักตัวอยู่บ้าน โดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออสม.พื้นที่ ในการดูแลพนักงานที่ต้องกักตัว จะให้การช่วยเหลือด้านเสบียงอาหารให้กับพนักงานที่กักตัวและชุมชนใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด โดยที่ได้ส่งมอบไปแล้วเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ได้นำเสบียงอาหารไปมอบให้กับพนักงานที่กักตัวอยู่และประชาชนที่เดือดร้อนจากการกักตัว ในเขตพื้นที่หมู่ 3 ตำบลสุรนารี ซึ่งได้ส่งมอบเสบียงอาหาร ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลสุรนารี และทีมผู้ใหญ่บ้าน คณะอสม. ตำบลสุรนารี เป็นผู้แทนรับมอบ และล่าสุดวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได้นำเสบียงอาหารไปส่งมอบให้ในเขตพื้นที่หมู่ 9 ตำบลสุรนารี และจะทยอยส่งมอบความช่วยเหลือนี้ให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป
  4. บริษัทฯได้ประสานกับทางโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ในการจัดฉีดวัคซีนให้กับพนักงานทุกคน หลังจากที่ครบกำหนด 14 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยต่อพนักงาน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประสาน จัดหาสถานที่และกำหนดช่วงวันเวลาที่จะดำเนินการฉีดวัคซีน

“บริษัทฯ ให้ความสำคัญสูงสุดในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน คู่ค้า ผู้บริโภค และชุมชนโดยรอบ รวมถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ทุกชนิดภายใต้แบรนด์เจ้าสัว  และบริษัทฯ ให้คำมั่นว่าบริษัทจะสามารถกลับมาเปิดปฏิบัติงานได้อย่างมีความเชื่อมั่นและเร็วที่สุด เพื่อให้พนักงานทั้ง 800 คนมีผลกระทบให้น้อยที่สุด” นางสาวณภัทร กล่าวสรุป