Other

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน

Spread the love

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้สู่วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านชุมชนสันประเสริฐ กรุงเทพมหานคร

เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ประเทศไทย ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก จัดกิจกรรมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้า กลุ่มแม่บ้านชุมชนสันประเสริฐ กรุงเทพมหานคร ภายใต้โครงการ J&T Supports Local เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ พร้อมถ่ายทอดเทคนิคถ่ายภาพสินค้าให้มีความน่าสนใจ ถูกต้องตามหลัก พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ตลอดจนวิธีการแพ็กสินค้า เพื่อจัดส่งถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก สิบตำรวจเอกหญิง ปานวาด ธโนปจัย ผบ.หมู่ฯ ปรก. กลุ่มงานป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมด้วย ทีมงานเจแอนด์ที เอ็กเพรส ประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้

และในโอกาสนี้ ทีมงานเจแอนด์ที เอ็กเพรส ประเทศไทย ยังได้มอบอุปกรณ์ตัดเย็บกระเป๋า และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการจำหน่ายและจัดส่งสินค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทั้งในแง่ของการผลิต การขาย และการจัดส่งสินค้าได้อย่างครอบคลุม

คุณ Christine Francisca หัวหน้าฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร กล่าวว่า “ โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์หลัก คือ การส่งเสริมความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การสร้างรายได้ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาความสามารถในการจัดการ และพัฒนารูปแบบของวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้ระบบเศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการของหน่วยธุรกิจที่โตขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ E-commerce ที่มีส่วนช่วยขยายช่องทางเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และเพิ่มโอกาสการเติบโตของธุรกิจมากขึ้น”

คุณมาเรียม  ชุ่มชื่น หัวหน้ากลุ่มแม่บ้านชุมชนสันประเสริฐ กล่าวถึงกิจกรรมครั้งนี้ไว้ว่า “รู้สึกดีใจที่ เจแอนด์ที เอ็กเพรส ประเทศไทย ให้ความสำคัญต่อวิสาหกิจชุมชนของเรา โดยหลังจากนี้ จะนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ และต่อยอดเพิ่มเติม เพื่อผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ของชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้าง และเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันทางการค้าต่อไปในอนาคต”

ทั้งนี้ โครงการ J&T Supports Local สะท้อนถึงการที่บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักพัฒนาอย่างยั่งยืน และจริยธรรมที่ดี ด้วยความมุ่งมั่นต่อแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ซึ่งการเข้าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนเกษตรกร ผู้ประกอบการท้องถิ่นและตลาดชุมชน นอกจากจะเป็นการวางรากฐานด้านองค์ความรู้ เพื่อให้ชุมชนนำไปพัฒนา และต่อยอดได้แล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ทั้งในและนอกชุมชน ซึ่งนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างมั่นคง และยั่งยืนอีกด้วย


Spread the love