การประชุม Shanghai Y50 Forum for Innovation and Entrepreneurship ครั้งที่ 2 มุ่งสนับสนุนการพัฒนาสู่ระบบดิจิทัลของเซี่ยงไฮ้

ในการประชุม Shanghai Y50 Forum for Innovation and Entrepreneurship ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 พ.ค. ในนครเซี่ยงไฮ้ทางตะวันออกของจีน ได้ระบุว่า เนื่องจากการพลิกโฉมสู่ดิจิทัลเป็นเทรนด์การพัฒนาที่สำคัญ เซี่ยงไฮ้จึงมุ่งมั่นสร้างเมืองดิจิทัล พร้อมสนับสนุนนวัตกรรมและผู้ประกอบการอย่างเต็มที่ ด้วยการมอบโอกาสที่หลากหลาย เงื่อนไขที่ดีกว่าเดิม รวมถึงสภาวะแวดล้อมที่เอื้ออำนวย

การประชุมดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนเม.ย. 2563 สำหรับปีนี้ หัวข้อของการประชุมคือ “การพัฒนาในเซี่ยงไฮ้และการพุ่งทะยานสู่เป้าหมายใหม่ – ความแข็งแกร่งของการผสานรวมนวัตกรรมเพื่อการพลิกโฉมเซี่ยงไฮ้สู่ดิจิทัล” (Thriving in Shanghai and Scoring New Heights – Innovation Synergizes Strength for Shanghai’s Digitalization) ซึ่งเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้แบ่งปันแนวคิดของตัวเอง และก้าวขึ้นเป็นผู้ที่ผลักดันเซี่ยงไฮ้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหยิบยื่นธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับนวัตกรรมและผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ของเซี่ยงไฮ้

Wu Qing รองนายกเทศมนตรีเซี่ยงไฮ้ เปิดเผยว่า เซี่ยงไฮ้เตรียมที่จะพลิกโฉมสู่การเป็นพื้นที่ทดลองเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยจะเปิดทางให้ผู้ประกอบการได้สร้างสรรค์นวัตกรรมอันล้ำสมัย

ด้วยวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างเมืองดิจิทัลที่ทรงอิทธิพลระดับโลก เซี่ยงไฮ้ได้เดินหน้ากำหนดกรอบการทำงานของเมืองดิจิทัล ด้วยการยกระดับขีดความสามารถของการนำข้อมูลไปใช้ และเปิดทางให้นำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในกรณีต่าง ๆ ได้ดีขึ้น

เพื่อเร่งส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลและการพลิกโฉมสู่ดิจิทัลในเชิงอุตสาหกรรม เซี่ยงไฮ้เสนอให้เร่งสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลระดับโลก อาทิ วงจรรวมและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ข้อมูลจากสมาคมอุตสาหกรรมวงจรรวมเซี่ยงไฮ้ ระบุว่า ในปี 2563 อุตสาหกรรมวงจรรวมของเซี่ยงไฮ้มียอดขาย 2.07133 แสนล้านหยวน เพิ่มขึ้น 21.37% เมื่อเทียบเป็นรายปี

ในแง่ของการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตสู่ดิจิทัลนั้น เซี่ยงไฮ้เสนอให้มีการสร้างระบบบริการสาธารณะแบบดิจิทัลที่แสนสะดวกสบาย พร้อมสนับสนุนวัฒนธรรมดิจิทัลและอุตสาหกรรมความสร้างสรรค์ และแนะนำผู้ประกอบการให้มีส่วนร่วมในการพลิกโฉมอุตสาหกรรมสู่ดิจิทัล รวมถึงสร้างเมืองให้มีชีวิตชีวาด้วยการใช้งานระบบดิจิทัล

ส่วนด้านการปรับโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะสู่ดิจิทัล เซี่ยงไฮ้จะเดินหน้าสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์แบบบูรณาการ รวมถึงการบริหารจัดการแบบองค์รวมในด้านที่เกี่ยวข้อง พร้อมพัฒนาโฮมเพจของแพลตฟอร์มให้ผู้ใช้งานซึ่งเป็นประชาชนและผู้ประกอบการสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณ Wu เสริมว่า ส่วนในอนาคต เซี่ยงไฮ้จะเร่งเปิดกว้างด้านข้อมูล พร้อมสนับสนุนการพลิกโฉมสู่ดิจิทัลในทุกมิติ อาทิ ภาคการผลิต การวิจัยเทคโนโลยี บริการทางการเงิน และการไหลเวียนการค้า

ในการประชุมครั้งนี้ยังได้มีการก่อตั้งสถาบัน Shanghai 50 Youth Innovation and Entrepreneurship Institute เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของการประชุมที่ได้มาตรฐานและอยู่ในรูปแบบสถาบัน พร้อมสร้างสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจที่ดีขึ้น เพื่อเอื้ออำนวยต่อการคิดค้นนวัตกรรมและทำธุรกิจในเซี่ยงไฮ้