กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ร่วมปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19 มอบหน้ากากอนามัย แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ นำโดย กัญจมา ศรีอรุณ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ร่วมปกป้องบุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 ส่งพลังใจและสนับสนุนความช่วยเหลือให้ถึงมือบุคลากรฯ มอบหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ชนิด KN-95  จำนวน 3,840 ชิ้น โดยมี ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม (กลาง)รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อเร็วๆ นี้

จากภาพ (ซ้ายไปขวา)

  1. นงเยาว์ เติมศิริเลิศ                    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ กรุงศรี คอนซูมเมอร์
  2. พิชญา ปิตาภรณ์สกุล                ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ กรุงศรี คอนซูมเมอร์
  3. กัญจมา ศรีอรุณ                         ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ กรุงศรี คอนซูมเมอร์
  4. ผศ.นพ.กำธร มาลาธรรม           รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลรามาธิบดี
  5. วรรณา คงวิเวกขจรกิจ               หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
  6. พว.อารยา หาอุปละ                   รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล,หัวหน้างานการพยาบาลป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
  7. ศุกลดี ช้อยชาญชัยกุล              ผู้ตรวจการพยาบาล งานการพยาบาลอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี