EquitiesFirst™ เปิดตัวโครงการริเริ่มการกำกับดูแลกิจการในเอเชียแปซิฟิก

Equities First Holdings, LLC (“EquitiesFirst“) ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการให้สินเชื่อแบบมีสินทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-backed financing) ในวันนี้ ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Nasdaq Governance Solutions เพื่อเริ่มออกสมุดปกขาวแบบร่วมแบรนด์ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการกำกับดูแลกิจการล่าสุดในเอเชียแปซิฟิก โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มมูลค่าแก่ผู้ลงทุนและผู้บริหาร เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ไขว่คว้าการสร้างมูลค่าระยะยาวในบริษัทของตน

หุ้นส่วนจะพบกับการเปิดตัว “การกำกับดูแลกิจการ: การผลักดันการสร้างมูลค่าในเอเชียแปซิฟิก” โครงการนี้เกี่ยวข้องกับรายงานที่จะได้รับการเผยแพร่ตลอดทั้งปี โดยมุ่งเน้นตลาดที่ได้รับเลือก อันประกอบด้วย ญี่ปุ่น ฮ่องกง ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ จีนแผ่นดินใหญ่ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย ทีมผู้เชี่ยวชาญได้รวมตัวกันเพื่อสำรวจหัวข้อต่าง ๆ ในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ปรับให้เหมาะกับตลาดแต่ละแห่ง ซึ่งรายงานสามฉบับแรกภายใต้โครงการดังกล่าวประกอบด้วย

  1. ญี่ปุ่น: ผลที่ได้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างการปรับใช้แนวทางการกำกับดูแลที่ดีกับผลการดำเนินงานที่เหนือกว่าของตลาด รวมถึงการรวมผู้อำนวยการหญิง ผู้อำนวยการอิสระ และคณะกรรมการแต่งตั้ง ตลาดดังกล่าวได้ย่อการพัฒนาการด้านการกำกับดูแลกิจการหลายทศวรรษให้เหลือเพียงไม่กี่ปี นับเป็นการปฏิวัติเสมือนจริง มูลค่าตามราคาตลาดรวมและรายได้สุทธิโดยรวมของบริษัท TOPIX จำนวน 1,000 แห่ง เติบโตขึ้น 2.3 เท่า และ 2 เท่าตามลำดับตั้งแต่ปี 2555 ถึง 2563 แม้อยู่ระหว่างการระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ แม้จะมีวิถีทางบวก แต่ก็ต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อรักษาแรงกระตุ้นต่อไปและแสดงมูลค่าที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
  2. ฮ่องกง: ภาพรวมการกำกับดูแลของกิจการในปัจจุบันมีการปฏิบัติตามมาตรฐานระดับสูงที่เริ่มใช้มาตั้งแต่ 20 ปีก่อน นอกจากนี้ ยังมีแนวโน้มของ “วัตถุประสงค์ของกิจการ” ที่เกิดขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นข้อพิจารณาสำคัญสำหรับคนรุ่นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้น และการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ หลังจากการระบาดของโควิด-19 อย่างไรก็ตาม การพัฒนาขั้นตอนต่อไปจะต้องก้าวไปให้เหนือกว่าการปฏิบัติตามแบบทั่ว ๆ ไป ตลอดจนการรวมธรรมาภิบาลให้เป็นองค์ประกอบหลักของกลยุทธ์ทางธุรกิจ มุมมองนี้อยู่ภายใต้การริเริ่มด้านการกำกับดูแลล่าสุด ซึ่งส่งผลให้เกิดการแก้ไขกรอบการกำกับดูแลกิจการล่าสุด ซึ่งการแก้ไขกรอบการกำกับดูแลกิจการดังกล่าวนั้นมุ่งเน้นการปลูกฝังการเปลี่ยนแปลงหลักการความคิดของคณะกรรมการในบัญชีรายชื่อ ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ การวางแผนสืบทอดตำแหน่ง และความหลากหลาย
  3. ออสเตรเลีย: ข้อถกเถียงขององค์กรในอดีตส่งผลต่อการตอบสนองที่คาดไม่ถึงจากรัฐบาลและสมาชิกสภานิติบัญญัติในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะกรรมาธิการ Hayne Royal ในการประพฤติมิชอบในอุตสาหกรรมการธนาคารการเงินบำนาญและบริการทางการเงินที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 ซึ่งจัดให้มีพิมพ์เขียวการปฏิรูป ปรับเปลี่ยนรูปแบบการกำกับดูแลกิจการโดยพื้นฐานในออสเตรเลีย คำแนะนำจำนวนมากรวมอยู่ในการตรากฎหมาย และรายงานของ Hayne ยังให้อำนาจกับหน่วยงานกำกับดูแลสองแห่งคือ Australian Prudential Regulation Authority และ Australian Securities and Investments Commission รวมทั้งได้แจ้ง หลักการกำกับดูแลกิจการชุดใหม่ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กินวงกว้างกว่า อุตสาหกรรมการเงินซึ่งงส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งหมดที่จดทะเบียนในปัจจุบัน หรือวางแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาด

ความร่วมมือระหว่าง EquitiesFirst-Nasdaq Governance Solutions สร้างขึ้นจากผลประโยชน์ร่วมกันในเรื่องธรรมาภิบาล โดย EquitiesFirst ทำงานกับผู้นำองค์กร ผู้ก่อตั้ง และนักลงทุนระยะยาวเท่านั้น ในฐานะผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการให้สินเชื่อแบบมีผู้ถือหุ้นค้ำประกัน (Equity-backed financing) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงที่แปรเปลี่ยนสำหรับบริษัททั่วโลก รูปแบบการลงทุนวางตำแหน่ง EquitiesFirst ให้เป็นผู้ร่วมลงทุนร่วมกับพันธมิตรเหล่านี้ โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการสร้างความมั่นคง ทางธุรกิจและการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Nasdaq Governance Solutions นำเสนอชุดเทคโนโลยีและโซลูชันแบบเบ็ดเสร็จ ที่ออกแบบมาเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านการกำกับดูแลทั่วโลก รวมทั้งปรับปรุงและจัดการกระบวนการ และข้อกำหนดของห้องประชุม ทั้งสองได้ร่วมมือกันเพื่อจัดหาแหล่งข้อมูลที่เปิดกว้างสำหรับแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ด้านการกำกับดูแลกิจการ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี แนวโน้มด้านการกำกับดูแล และอื่น ๆ

“เรายินดีที่ได้ร่วมมือกับ Nasdaq Governance Solutions ในการจัดหาทรัพยากรและข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในบริษัทจดทะเบียนในการสร้างมูลค่าระยะยาว” อเล็กซานเดอร์ คริสตี้ จูเนียร์ ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารของ EquitiesFirst กล่าวในวันนี้ “รายงานเหล่านี้กล่าวถึงหัวข้อและแนวคิดที่พันธมิตรของเรามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวัน นักลงทุนและผู้บริหารให้ความสำคัญกับการสร้างมูลค่าอย่างไม่ลดละ เราจึงต้องการแบ่งปันแนวคิดที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตอย่างยั่งยืน และปกป้องสิ่งที่ได้สร้างขึ้น นี่คือแง่มุมหนึ่งของเรื่องราวการพัฒนาในเอเชียแปซิฟิกที่กว้างขึ้น ซึ่งเราได้สำรวจในตลาดหลัก ๆ ทั่วทั้งภูมิภาค”

ในรายงานของฮ่องกง Gordon Crosbie-Walsh ประธานกรรมการบริหาร EquitiesFirst เอเชีย กล่าวว่า “ในฐานะศูนย์กลางการเงินระหว่างประเทศชั้นนำ ฮ่องกงให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขณะนี้เราเล็งเห็นการผลักดันจากหน่วยงานกำกับดูแล ผู้นำองค์กร และผู้บริโภคเพื่อให้บริษัทก้าวไปไกลกว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบ และให้การกำกับดูแลกิจการเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์”

ในรายงานของออสเตรเลีย Mitchell Hopwood ประธานกรรมการบริหารของ EquitiesFirst ออสเตรเลีย กล่าวว่า “การกำกับดูแลกิจการมีบทบาทโดดเด่นมากขึ้นในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจของออสเตรเลีย เนื่องจากเป็นสถานที่จดทะเบียนสำหรับบริษัททั้งในและต่างประเทศ ออสเตรเลียจึงสามารถสร้างแรงโน้มน้าวได้มากอย่างยิ่ง และยังอยู่ในตำแหน่งที่ดีในการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในระดับโลก”

สามารถหาอ่านรายงานของญี่ปุ่น ฮ่องกง และออสเตรเลียเพิ่มเติมได้ที่ www.equitiesfirst.com/int/corpgov/ ส่วนรายงานของประเทศที่เหลือจะเผยแพร่เป็นรายเดือนนับจากเดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

คำบรรยายภาพ – EquitiesFirst(TM) ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านการให้สินเชื่อแบบมีสินทรัพย์ค้ำประกัน (Asset-backed financing) ในวันนี้ได้ประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Nasdaq Governance Solutions เพื่อเริ่มออกสมุดปกขาวแบบร่วมแบรนด์ โดยให้ข้อมูลเชิงลึกที่ปฏิบัติได้จริงเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดด้านการกำกับดูแลกิจการ

คำบรรยายภาพ – (ซ้าย) Gordon Crosbie-Walsh ประธานกรรมการบริหาร EquitiesFirst เอเชีย และ (ขวา) Mitchell Hopwood ประธานกรรมการบริหารของ EquitiesFirst ออสเตรเลีย