เน็กซัสฯ ลุยตลาดอุตสาหกรรม ชู SAP S/4 HANA เป็น Digital Core เสริมด้วย BlueYonder รองรับการเติบโตให้ผู้ประกอบการ หลังโควิด-19 คลี่คลาย

เมื่อเร็วๆ นี้ นายผดุงเกียรติ อภิชัยเดชอุดม กรรมการบริหาร บริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษา และวางระบบซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจ อันดับต้นๆ ของประเทศไทย เปิดเผยว่า “การเตรียมตัวสำหรับ New Normal ที่จะเกิดขึ้นหลังจากโควิด-19 คลี่คลาย องค์กรต้องปรับให้แกนหลักของระบบการทำงานเป็น Digital Core ระบบต่างๆ เชื่อมต่อกันทั้งซัพพลายเชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เป็น Real Time ลดกระบวนการที่ซ้ำซ้อน รวมถึงลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนต่างๆ

นอกจากนี้ผู้บริหารต้องมีตัวช่วยในการวางแผนและตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ภายใต้ภาวะการณ์ต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิด โดยอาศัยการวิเคราะห์เชิงลึกเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ ซึ่งระบบที่ดีต้องให้ข้อเสนอแนะที่มีรายละเอียดและทางเลือกให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างชัดเจน รวม ถึงช่วยในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งทางเน็กซัสฯ ขอแนะนำ SAP S/4 HANA ระบบ ERP ซอฟแวร์บริหารจัดการทรัพยากรธุรกิจ และ BlueYonder โซลูชั่นสำคัญที่ช่วยในฝั่งการบริหารจัดการซัพพลายเชน ที่จะสามารถมาตอบโจทย์ในเรื่องดังกล่าวฯ ได้เป็นอย่างดี

โดย SAP S/4HANA จะเป็นโซลูชั่นหลักที่จะทำให้ธุรกิจเติบโต ด้วยระบบ ERP ที่มีเสถียรภาพและรวดเร็ว เนื่องจากมีความสามารถในการเชื่อมการบริหารงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร สามารถใช้ประโยชน์จาก IoT, Big Data, มือถือ, เครือข่ายธุรกิจ, ระบบของบุคคลที่สามและอื่นๆ ซึ่งถือเป็น Digital Core สำหรับองค์กร มาทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับหลักการเป็นผู้นำในยุค New Normal ที่ต้องมีโซลูชั่นที่ช่วยให้ผู้บริหารมีทางเลือกในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว Real Time นอกจากนี้ ต้องมีการจัดการให้ระบบต่างๆ ทำงานเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับ BlueYonder คือซอฟต์แวร์ซัพพลายเชนชั้นนำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้กับลูกค้า ด้วยการวิเคราะห์คาดการณ์เชิงลึก การประเมินความเสี่ยง การวิเคราะห์ความผิดปกติต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น  ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้มีประสิทธิผลมากขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลง เช่น ในธุรกิจด้านอาหารช่วงโควิดที่ขาดแคลนวัตถุดิบหรือขาดแคลนแรงงาน และช่องทางการจำหน่ายแบบ Omni-Channel รวมถึงการพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีทางเลือกมากมาย ทำอย่างไรจะให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อได้เร็วที่สุด ซึ่ง BlueYonder จะสามารถคาดการณ์ทางเลือกต่างๆที่ได้กำหนดไว้อย่างชาญฉลาด ช่วยให้สามารถวางแผนภายใต้สถานการณ์ต่างๆ เป็นทางเลือกให้ผู้บริหารสามารถมองเห็นภาพรวมได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการอ่านทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และแนะนำมาตรการแก้ไขผ่านการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำ  พร้อมแนะแนวทางในการดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยต่อจากนี้ไปธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิต งานก่อสร้างเมกะโปรเจกต์และวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง รวมถึงด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมอาหาร และคอนซูเมอร์โปรดักส์ จะเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างมาก ซึ่งผู้ประกอบการควรจะเตรียมตัวและปรับระบบเทคโนโลยีต่างๆ ในองค์กรให้รองรับการเติบโตในยุค New Normal” คุณผดุงเกียรติ กล่าว

สำหรับบริษัท เน็กซัส ซิสเท็ม รีซอร์สเซส จํากัด เป็นบริษัทฯ ที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ด้านการวางระบบและเป็นที่ปรึกษาโซลูชั่น ให้แก่กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม โรงงาน การกระจายสินค้า และธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก โดยทางบริษัทฯ มีโซลูชั่นระดับเอนเตอร์ไพรส์ และโซลูชั่นบนคลาวด์ ทั้งของ SAP และ  BlueYonder ให้บริการแบบ end-to-end รวมถึงการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ การออกแบบ การ Implement โซลูชั่น การจัดการโครงการ รวมทั้งการวางแผนกลยุทธ์องค์กรโดยอาศัยโซลูชั่นบนแพลตฟอร์มไอที และยังมีโซลูชั่นอื่นๆ ที่ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ เพื่อช่วยสนับสนุนการบริหารงาน รวมถึงยกระดับการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานสากล เพื่อให้บริษัทฯลูกค้า สามารถเข้าแข่งขันในตลาดยุคดิจิทัลในยุคปัจจุบันและเหนือคู่แข่ง โดยผู้สนใจสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ www.nexus-sr.com หรือโทรสอบถามได้ที่ 0 2091 1900 และ LINE Official Account : @nexus-sr.com  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป