Other

คาโอ ชวนเยาวชนไทยหัวใจสีเขียว ร่วมประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติ

Spread the love

คาโอ ชวนเยาวชนไทยหัวใจสีเขียว ร่วมประกวดภาพวาด โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติระดับเยาวชน ครั้งที่ 15

บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด (Kao) ผู้ผลิตสินค้าอุปโภคชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้สินค้าแบรนด์ดัง คู่ครัวเรือนคนไทยต่าง ๆ อาทิ แอทแทค บิโอเร ไฮเตอร์ มาจิคลีน ลอรีเอะ ฯลฯ ขอเชิญชวนเยาวชนอายุ 6-15 ปี (เกิดระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561) ที่มีใจรักในการวาดรูป และมีความตั้งใจจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี มาร่วมปล่อยพลังความสร้างสรรค์กับ “โครงการประกวดภาพวาดสิ่งแวดล้อมนานาชาติระดับเยาวชน ครั้งที่ 15” ในหัวข้อ “มาสร้างสิ่งแวดล้อมของเราให้ยั่งยืนกันเถอะ!” (Let’s make our environment sustainable, together!) ชิงของรางวัลจากประเทศญี่ปุ่นพร้อมใบประกาศนียบัตร สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดได้ ตั้งแต่วันนี้
ถึง 7 สิงหาคม 2567 โดยสแกน QR Code เพื่อรับแบบฟอร์มใบสมัคร

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความคิดของพวกเขาต่อสิ่งแวดล้อมและอนาคตของโลกอย่างเปิดกว้าง โดยในปีที่ผ่านมา มีเยาวชนทั่วโลกเข้าร่วมกว่า 15,916 ผลงาน และเยาวชนไทยคว้ารางวัลชนะเลิศและรางวัลอื่น ๆ รวม 6 รางวัล สำหรับการประกวดฯ ในปีนี้ คาโอ ได้เริ่มโครงการบริจาคเพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม โดยจะบริจาค 50 เยน ต่อ 1 ภาพวาดที่ส่งเข้ามา ซึ่งเยาวชนสามารถเลือกกิจกรรมที่ตนเองสนใจให้การสนับสนุน อาทิ การปกป้องสัตว์ป่า การอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม รวมถึงขยะในทะเล และมาตรการในการป้องกันการทิ้งของเสียทางทะเลได้ในแบบฟอร์มใบสมัคร

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2567 สำหรับกติกาการเข้าร่วมประกวดสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ https://www.kao.com/th/th/news/2024/20240422-001/ หรือติดตามความเคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook: Kao Industrial (Thailand) Co., Ltd.


Spread the love