LONGi ทุบสถิติโลกประสิทธิภาพเซลล์แสงอาทิตย์ N-type TOPCon, P-type TOPCon และ HJT

LONGi ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ระดับโลก ด้วยการสร้างสถิติใหม่ด้านประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ N-type TOPCon, P-type TOPCon และ HJT โดยเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา บริษัทประกาศว่าเซลล์แสงอาทิตย์ N-Type TOPCon มีประสิทธิภาพ 25.09% และหลังจากนั้นหนึ่งเดือน ผลการทดสอบจาก Institute for Solar Energy Research (ISFH) ในเมืองฮาเมลิน ประเทศเยอรมนี ก็ยืนยันว่าเซลล์แสงอาทิตย์ N-Type TOPCon ชนิดโมโนคริสตัลไลน์แบบสองหน้า ซึ่งพัฒนาขึ้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ของ LONGi มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงถึง 25.21%

นอกจากนี้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ของ LONGi ยังทุบสถิติประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ P-type TOPCon ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ โดยผลการทดสอบจาก ISFH (Calibration Mark: 001592) ระบุว่า เซลล์แสงอาทิตย์ P-type TOPCon ชนิดโมโนคริสตัลไลน์แบบสองหน้า มีประสิทธิภาพเกิน 25% เป็นครั้งแรก โดยสร้างสถิติโลกไว้ที่ 25.02%

ขณะเดียวกัน ISFH ยืนยันว่าเซลล์แสงอาทิตย์ HJT ชนิดโมโนคริสตัลไลน์ที่ผลิตโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ของ LONGi มีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานสูงถึง 25.26% สงผลให้บริษัทก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีเซลล์ HJT

“ด้วยเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ที่เรากำหนดด้วยตัวเอง เราจึงยึดมั่นในแก่นแท้ของเทคโนโลยี ด้วยการเลือกเทคนิคที่ดีที่สุด เพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์ให้ถึงขีดสุด และรุกสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อเปลี่ยนผ่านทางเทคนิค” ดร.หลี่ หัว รองประธานและหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ของ LONGi กล่าว

การพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานใหม่ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุสองเป้าหมายสำคัญของจีน ได้แก่ การบรรลุเป้าหมายปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงสุดภายในปี 2573 และบรรลุเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2603 ทั้งนี้ เทคโนโลยีโมดูลและเซลล์แสงอาทิตย์ประสิทธิภาพสูงของ LONGi รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลพวงของเทคโนโลยีดังกล่าว ช่วยให้บริษัทสามารถรักษาสถานะผู้นำในอุตสาหกรรมทั้งในแง่ของประสิทธิภาพ สมรรถนะ คุณภาพ และต้นทุน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

 

คำบรรยายภาพ: LONGi ทุบสามสถิติโลกด้านประสิทธิภาพของเซลล์แสงอาทิตย์