Other

ไทยพีบีเอส สร้างโอกาสต่อยอดโมเดลธุรกิจ “แบรนด์ชุมชนชาติพันธุ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก”

Spread the love

ไทยพีบีเอส สร้างโอกาสต่อยอดโมเดลธุรกิจ ส่งเสริมศักยภาพ “ชุมชนชาติพันธุ์” ในกิจกรรม “แบรนด์ชุมชนชาติพันธุ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก”

ไทยพีบีเอส ร่วมผลักดันคุณค่าของความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งเสริมคุณค่าจากวิถีชีวิต วิถีชุมชน พร้อมทั้งต่อยอดไอเดีย ผ่านผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่า เพื่อยกระดับไปสู่ระดับโลกแบรนด์จากชุมชนชาติพันธุ์ ในกิจกรรม Open Market & Public Forum “แบรนด์ชุมชนชาติพันธุ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก”

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส โดย The Active พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย อาทิ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน), กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรงพาณิชย์, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม Open Market & Public Forum “แบรนด์ชุมชนชาติพันธุ์สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก” เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ชวนร่วมสนับสนุนสินค้าจาก 12 ชุมชนชาติพันธุ์ อาทิ ปกาเกอะญอ, กะเหรี่ยงโผล่ว, ลีซู, อาข่า, มอแกน, มอแกลน, อูรักลาโว้ย, ดาราอาง ฯลฯ พร้อมเปิดพื้นที่ เวที Public Forum เสวนาเพื่อร่วมกันสร้างโอกาสในการต่อยอดโมเดลธุรกิจ ยกระดับมูลค่าเศรษฐกิจผู้ประกอบการทางวัฒนธรรม ด้วยศักยภาพการพึ่งพาตนเอง ของ “ชุมชนชาติพันธุ์”

ภายใต้วิถีชุมชนดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยภูมิปัญญา องค์ความรู้ ที่ถือเป็นต้นทุนที่ทำให้ชุมชนชาติพันธุ์ สามารถสร้างมูลค่าให้กับตัวเองผ่าน ‘สินค้า ผลิตภัณฑ์’ ที่ทำโดยคนในชุมชน โดยมีแนวทางยกระดับสินค้ากลุ่มชาติพันธุ์ มุ่ง 3 กระแสหลักโลกยุคปัจจุบัน ความยั่งยืน-สุขภาพ-โซเชียล เจาะกลุ่มลูกค้าต่างชาติ ชูวัฒนธรรมท้องถิ่น เล่าเรื่องราวผ่านบรรจุภัณฑ์ สร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้บริโภค

ไทยพีบีเอส ให้ความสำคัญ กับการช่วยผลักดันให้คนไทยเห็นคุณค่าของความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ สร้างการยอมรับให้แก่กลุ่มชาติพันธุ์ สร้างความเท่าเทียมอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมในศักยภาพ และภูมิปัญญาของ “ชุมชนชาติพันธุ์” ให้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยสามารถร่วมสนับสนุนและติดตามความคืบหน้านโยบายคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ไปกับ ได้ที่ https://policywatch.thaipbs.or.th


Spread the love