CGTN: จีนเสนอให้ทั่วโลกสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อมวลมนุษยชาติ

ปอล โกแก็ง (พ.ศ. 2391-2446) ศิลปินชาวฝรั่งเศส นำเสนอวงจรชีวิตของมนุษย์ผ่านผลงานภาพวาดระดับมาสเตอร์พีซของเขา

จากเด็กทารกด้านขวาของภาพ ไล่ไปจนถึงหญิงชราผิวเหี่ยวย่นด้านซ้าย ภาพนี้มีชื่อว่า Where Do We Come From? What Are We? Where Are We Going? หรือ เรามาจากไหน เราเป็นใคร เรากำลังจะไปที่ใด

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ตอบคำถามดังกล่าวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีน ในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสหประชาชาติเมื่อปี 2560

“ส่งต่อสันติภาพจากรุ่นสู่รุ่น พัฒนาอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมอารยธรรมให้เจริญรุ่งเรือง นี่คือสิ่งที่คนทุกประเทศปรารถนา และเป็นสิ่งที่ผู้นำที่มีความรับผิดชอบในยุคเราต้องแบกรับ จีนขอเสนอให้ทั่วโลกสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อมวลมนุษยชาติ และบรรลุผลสำเร็จในการพัฒนาร่วมกัน”

ชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันต้องเป็นของคนทุกคน มีการเคารพในอำนาจอธิปไตย และปฏิเสธระบบที่ไม่เท่าเทียมซึ่งผู้ที่อ่อนแอต้องพึ่งพิงผู้มีอำนาจ

แนวคิดดังกล่าวของจีนผสมผสานแนวคิดเรื่องโชคชะตาของโลกตะวันตกกับแนวคิดเกี่ยวกับความบังเอิญของอินเดีย (พุทธศาสนา)

เอกราชคือสิ่งสำคัญอันดับแรก และอยู่เหนือผลประโยชน์ของแต่ละชาติที่แตกต่างกันไป แต่ทุกชาติต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันตามมาด้วยความรับผิดชอบร่วมกัน ซึ่งจะนำไปสู่อนาคตร่วมกัน

ในโลกแห่งการกระจายอำนาจ มนุษย์เราต้องการหลักชี้นำ และนี่คือจุดที่ชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันเข้ามามีบทบาท

แนวคิดดังกล่าวประกอบด้วยพันธกิจสามประการ

หนึ่ง การพัฒนาโลกร่วมกัน ส่งเสริมการฟื้นฟูอารยธรรมร่วมกัน และผนึกคนทั่วโลกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

สอง นำเสนอแนวทางแบบจีนในการแก้ปัญหาของมวลมนุษยชาติ โดยมองว่าการเอาชนะโชคชะตาด้วยตัวเองเหนือกว่าการพึ่งพิง โชคชะตาร่วมกันเหนือกว่าการพึ่งพาอาศัยกัน และชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันเหนือกว่าความขัดแย้ง 

สาม ยุคใหม่ของ AI และ IoE คือก้าวกระโดดจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปสู่ความเป็นไปได้ทางนวัตกรรม ซึ่งกรุยทางไปสู่อนาคตที่ทฤษฎีวิวัฒนาการเชิงเส้นตรงกลายเป็นเรื่องล้าสมัย แนวคิดโลกตะวันตกเป็นศูนย์กลางถูกปฏิเสธ และแนวคิดมนุษย์คือศูนย์กลางของสรรพสิ่งไม่มีอำนาจครอบงำอีกต่อไป

แนวคิดเหล่านี้คือหัวใจของชุมชนโลกที่มีอนาคตร่วมกัน

การสร้างชุมชนดังกล่าวไม่ใช่ความเฟ้อฝัน แต่สามารถทำได้จริงผ่านโครงการ Belt and Road Initiative ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่และเป็นเครือข่ายพันธมิตรที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก

มนุษย์เราเชื่อในการควบคุมมากกว่ายอมรับโชคชะตาโดยไม่ทำอะไร