โครงการคลิปสั้นความร่วมมือระดับโลก นำเสนอความสวยงามของความหลากหลายทางชีวภาพ

โครงการคลิปสั้นความร่วมมือระดับโลก “ปกป้องโลกที่หลากหลายและสร้างบ้านร่วมกันบนโลกใบนี้” (Guarding a diverse world and building a common homeland on Earth) เริ่มขึ้นเมื่อ 9 มิ.ย. 2564 กิจกรรมนี้มุ่งสื่อสารภายใต้หัวข้อ “อารยธรรมทางนิเวศ: สร้างอนาคตร่วมกันสำหรับสรรพชีวิตบนโลก” (Ecological Civilization: Building a Shared Future for All Life on Earth) ของงานประชุมความหลากหลายทางชีวภาพแห่งสหประชาชาติ (United Nations Biodiversity Conference หรือ CBD COP15) และมุ่งเรียกร้องให้ประชาชนทั่วไปเคารพ ปฏิบัติตาม และปกป้องธรรมชาติ ตลอดจนมุ่งสร้างวิสัยทัศน์ “การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ระหว่างคนกับธรรมชาติ” กิจกรรมนี้จัดโดยสำนักงานด้านการเตรียมงาน COP15 ประจำมณฑลยูนนาน (Leading Group Office of Yunnan Provincial Preparatory Work for COP15)

การประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางธรรมชาติ (Parties to the Convention on Biological Diversity) จะจัดในคุนหมิง เมืองหลวงของมณฑลยูนนานทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนระหว่างวันที่ 11-24 ตุลาคม 2564

สถาบันและบุคคลต่างๆ เช่น ผู้ผลิตภาพยนตร์มืออาชีพและมือสมัครเล่น วล็อกเกอร์ และผู้ผลิตคอนเทนต์ทางโซเชียลมีเดีย ได้รับคำเชิญชวนให้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ โดยผู้เข้ารอบจำนวน 100 รายจะได้รับรางวัลใน 4 ประเภท ประกอบด้วย รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม, รางวัลความนิยมยอดเยี่ยม, รางวัลการเล่าเรื่องยอดเยี่ยม และรางวัลผลงานยอดเยี่ยม

คลิปวิดีโอที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะต้องมุ่งเน้นเรื่องการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ความสวยงามของธรรมชาติ และการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับธรรมชาติ

ในการส่งคลิปเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งได้ทางอีเมลที่ cbdCOP15video@outlook.com โดยใช้ชื่ออีเมลว่า “COP15 Global Short Video Collection Activity” และระบุข้อมูลติดต่อ (ชื่อ-สกุลและอีเมล) ในอีเมล ไม่มีการจำกัดรูปแบบของไฟล์คลิปวิดีโอ แต่ต้องมีความละเอียด 1080P ขึ้นไป มี Bit rate ไม่น้อยกว่า 15 Mbps และความยาวคลิปน้อยกว่า 5 นาที เปิดรับคลิปทั้งในภาษาจีนและอังกฤษ

เปิดให้ส่งผลงานได้ระหว่างวันที่ 9 มิถุนายนถึง 15 สิงหาคม 2564 หลังจากนั้นผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะจัดแสดงตั้งแต่ 15 สิงหาคมถึงต้นเดือนกันยายน และจะมีการประกาศผู้ได้รับรางวัลในกลางเดือนกันยายน โดยจะมีการทัวร์จัดแสดงคลิปที่ได้รับรางวัลระหว่างปลายเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม

 

คำบรรยายภาพ – โครงการคลิปสั้นความร่วมมือทั่วโลก “ปกป้องโลกที่หลากหลายและสร้างบ้านร่วมกันบนโลกใบนี้” เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564