IMA เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ ชูบทบาทของการทำงานแบบอไจล์ในแวดวงการเงิน

รายงานหัวข้อ “An Agile Approach to Finance Transformation” เผยให้เห็นแนวทางที่ทีมการเงินนำไปใช้ได้ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการทำงานแบบอไจล์และสกรัม

IMA(R) (Institute of Management Accountants หรือสถาบันนักบัญชีบริหาร) ได้ประกาศเผยแพร่รายงานฉบับใหม่ในรูปแบบ Statement on Management Accounting (SMA) ในหัวข้อ “An Agile Approach to Finance Transformation” (การทำงานแบบอไจล์เพื่อพลิกโฉมแวดวงการเงิน) ซึ่งสำรวจหาแนวทางต่าง ๆ ที่ทีมการเงินนำไปใช้ได้ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการใช้แนวทางแบบอไจล์ในการยกระดับการทำงาน

ทีมการเงินทั่วโลกกำลังยกระดับการทำงาน โดยเปลี่ยนจากบริกรข้อมูล (data stewardship) ไปเป็นการสร้างมูลค่าและการสนับสนุนการตัดสินใจ ก่อให้เกิดความจำเป็นในการนำแนวทางแบบอไจล์มาใช้ในแวดวงการเงิน การทำงานแบบอไจล์นั้นเปิดโอกาสให้ทีมการเงินพลิกโฉมได้ยั่งยืนกว่า พัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างโซลูชันที่ตรงใจกว่า

“แวดวงการเงินจะได้ประโยชน์จากการนำการทำงานแบบอไจล์ไปใช้ในการยกระดับ โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ทางการเงินแบบอไจล์” Loreal Jiles ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย ประจำแผนกเทคโนโลยีดิจิทัลและการพลิกโฉมระบบการเงินของ IMA และผู้เขียนรายงานฉบับนี้ กล่าว “ฟังก์ชันการเงินในลักษณะนี้จะคงอยู่ได้ในระยะยาวหรือไม่นั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะมีการผนวกรวมแนวทางแบบอไจล์ลงในวัฒนธรรมการทำงานมากเพียงใด”

SMA ฉบับนี้สำรวจหาบทบาทของแนวคิดแบบอไจล์ในการทำงานสายการเงินปัจจุบัน และแสดงให้เห็นแนวทางที่แผนกการเงินและองค์กรต่าง ๆ นำไปใช้ได้ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการนำแนวคิดอไจล์ไปใช้งาน รายงานดังกล่าวประกอบด้วยกรณีการใช้งานในแวดวงการเงินและบัญชี เพื่อสะท้อนให้เห็นคุณประโยชน์จากการนำแนวคิดอไจล์ไปใช้ (วงจรชีวิตการพัฒนาซอฟต์แวร์) รวมถึงแนวคิดแบบสกรัม (กรอบการทำโปรเจกต์ที่มีความซับซ้อน)

คุณ Jiles กล่าวเสริม “การนำแนวคิดแบบอไจล์และสกรัมไปใช้ในการยกระดับแนวทางของกิจกรรมแกนหลักต่าง ๆ เช่น การวางแผนและวิเคราะห์ทางการเงิน การตรวจสอบภายใน และสรุปแผนจัดหาเงินลงทุน ช่วยให้นักบัญชีบริหารมีความพร้อมมากขึ้นในการสนับสนุนความริเริ่มในการพลิกโฉมการทำงานที่องค์กรต่าง ๆ กำลังดำเนินอยู่ตอนนี้”

รายงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในทรัพยากรหลายอย่างที่ IMA ได้จัดทำขึ้นในหัวข้อแนวคิดแบบอไจล์และสกรัม ซึ่งรวมถึงหลักสูตรออนไลน์เพื่ออธิบายหลักการทำงานอย่าง “Agile and Scrum 101” รวมถึงหลักสูตรออนไลน์อีก 2 หลักสูตรที่จะเปิดตัวในปลายเดือนนี้

 

คำบรรยายภาพ – IMA (Institute of Management Accountants หรือสถาบันนักบัญชีบริหาร)