สมาคมการขายตรงไทยรับรางวัล “มาตรฐานสมาคมการขายตรงดีเด่น ระดับแพลทตินัม ประจำปี 2021” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

สมาคมการขายตรงไทยได้รับรางวัล “มาตรฐานสมาคมการขายตรงดีเด่นสูงสุดในระดับแพลทตินัม ประจำปี 2021” จากสมาพันธ์การขายตรงโลก ซึ่งได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีสมาชิกที่เป็นสมาคมการขายตรงกว่า 60 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมคัดเลือกด้วยเกณฑ์การพิจารณาตัดสินในด้านต่างๆ อาทิ ภาพรวมในการรับสมาชิก โครงสร้างการบริหารจัดการสมาคม โครงสร้างทางการเงิน ความสัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ภายนอกสมาคม จรรยาบรรณ กลยุทธ์และการวางแผนงานในระยะยาว การบริการสมาชิก และความริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้น