เซี่ยงไฮ้ครองอันดับ 3 ศูนย์กลางชิปปิ้งระดับโลกในปี 2564

เซี่ยงไฮ้รั้งอันดับ 3 จากการจัดอันดับศูนย์กลางชิปปิ้งระดับโลกประจำปี 2564 ในรายงาน Xinhua-Baltic International Shipping Center Development Index Report ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ที่นครเซี่ยงไฮ้ทางภาคตะวันออกของจีน

ดัชนี Xinhua-Baltic International Shipping Center Development Index พิจารณาปัจจัยชี้วัดหลัก 3 ประการ และปัจจัยชี้วัดรอง 16 ประการ เพื่อประเมินผลงานโดยรวมของ 43 เมืองทั่วโลกที่มีท่าเรือและธุรกิจชิปปิ้ง ทั้งในแง่ของโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ บริการชิปปิ้ง และสภาพแวดล้อมโดยรวม

รายงานระบุว่า สิงคโปร์ ลอนดอน และเซี่ยงไฮ้ คือศูนย์กลางชิปปิ้งชั้นนำของโลกสามอันดับแรกประจำปี 2564 ตามมาด้วยฮ่องกง ดูไบ รอตเตอร์ดัม ฮัมบูร์ก เอเธนส์/พิราอุส นิวยอร์ก/นิวเจอร์ซีย์ และหนิงโป

เซี่ยงไฮ้สามารถคว้าอันดับ 3 มาครองได้สำเร็จเพราะมีการยกระดับการสร้างท่าเรือและบริการชิปปิ้ง รวมทั้งมีการเพิ่มศักยภาพการจัดสรรทรัพยากรทั่วโลกโดยได้รับการสนับสนุนจากกลไกต่าง ๆ เช่น เขตการค้าเสรีนำร่อง (เซี่ยงไฮ้) และความร่วมมือด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซี นอกจากนี้ เซี่ยงไฮ้ยังเร่งส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาด้วยการพลิกโฉมอุตสาหกรรมชิปปิ้งและท่าเรือสู่ระบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งนี้ แผนการสร้างศูนย์กลางชิปปิ้งระดับโลกในเซี่ยงไฮ้ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2564-2568) ระบุว่า เซี่ยงไฮ้จะก่อร่างสร้างตัวให้กลายเป็นศูนย์กลางชิปปิ้งระดับโลกที่สะดวกสบาย มีประสิทธิภาพ อเนกประสงค์ เปิดกว้าง ครอบคลุม เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อัจฉริยะ พร้อมศักยภาพด้านการบริการอันแข็งแกร่งภายในปี 2568

Shanghai North Bund ซึ่งเป็นย่านธุรกิจชิปปิ้งที่สำคัญของเซี่ยงไฮ้ จะเร่งพัฒนาบริการชิปปิ้งระดับสูง เช่น การเงินชิปปิ้ง การค้าชิปปิ้ง กฎหมายพาณิชยนาวี และการให้คำปรึกษาด้านข้อมูล นอกจากนั้นยังมุ่งมั่นสร้างเขตสาธิตนวัตกรรมบริการชิปปิ้ง ด้วยการดึงดูดบริษัทชิปปิ้ง รวมถึงองค์กรและสถาบันระหว่างประเทศ

ดัชนี Xinhua-Baltic International Shipping Center Development Index ร่วมกันจัดทำโดย China Economic Information Service และ Baltic Exchange ในปี 2557 และได้กลายเป็นดัชนีสำคัญที่ทรงอิทธิพลมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในการประเมินการพัฒนาศูนย์กลางชิปปิ้งสำคัญ ๆ

 

คำบรรยายภาพ: พิธีเปิดตัวดัชนี Xinhua-Baltic International Shipping Center Development Index ประจำปี 2564 ที่นครเซี่ยงไฮ้ทางภาคตะวันออกของจีน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564