“ครัวเพื่อชุมชน” ส่งต่อมื้ออิ่มแบบยั่งยืนให้ชุมชน กับหลักความคิด “แบ่งปัน” No One hungry

Haoma สานต่อ “ครัวเพื่อชุมชน” ส่งต่อมื้ออิ่มแบบยั่งยืนให้กับชุมชน กับ หลักความคิด “แบ่งปัน” No One hungry ทุกคนต้องอิ่ม เราจะไม่ทิ้งให้ใครต้องหิวโหย

จากสถานการณ์ปัจจุบันจากไวรัสโควิด19 นั้น ทั่วโลกต่างตกอยู่ในภาวะวิกฤตในทุกรูปแบบ ภาคธุรกิจเกือบ 90% ไม่สามารถเปิดดำเนินการได้ปกติ หรือ อาจต้องปรับรูปแบบเพื่อให้ดำเนินการได้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงร้านอาหารเองต้องปรับรูปแบบมาเป็นการจัดส่งหรือซื้อกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น (takeaway or delivery) ผู้คนจำนวนมากถูกเลิกจ้างเพราะธุรกิจต่างๆไม่สามารถแบกรับภาระค่าใช้จ่ายได้อีกต่อไป

ร้าน Haoma อาหารไฟน์ไดน์นิ่งสไตล์ใหม่ๆอินโด-ยูโรเปียน (pan-Indo-European)ของเชฟดีแพงเกอร์ คอสลา หรือรู้จักกันโดยทั่วไปว่า “ดีเค” ก็เป็นหนึ่งในร้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดอย่างรุนแรงเช่นกัน ร้านอาหารไม่สามารถเปิดให้บริการปกติได้ ซึ่งกระทบถึงรายได้รวมทั้งหมดของทางร้าน แต่ในภาวะวิกฤตนี้ เชฟดีเคเล็งเห็นถึงความลำบากของผู้คนรอบๆตัวว่า ไม่เพียงแค่ธุรกิจของร้านเท่านั้นที่มีปัญหา เชฟดีเคจึงเริ่มมองหาทางเพื่อช่วยเหลือเพื่อนและผู้คนในชุมชนต่างๆ ผ่านความสามารถและความรักในอาชีพของเชฟเองด้วยการปรุงอาหารที่มีคุณภาพ และแน่นอนยังคงไว้ซึงลักษณะเด่นที่ชัดเจนของเชฟคือ ดีต่อสุขภาพและเป็นมื้อที่ใช้วัตถุดิบที่ยิ่งยืนต่อธรรมชาติ

โครงการ No One Hungry ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อช่วงประมาณเมษายนปี 2563 โดยเชฟดีเคและทีมงานเริ่มปรุงอาหารและนำไปมอบให้กับชุมชนบริเวณใกล้เคียง และขยายกว้างไปจุดอื่นๆในกรุงเทพมหานคร ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นเป็นเงินรายได้จากที่ร้าน Haoma เอง แต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่ผู้คนเริ่มได้ยินข่าวของโครงการนี้มากขึ้น จึงเริ่มมีผู้ร่วมสมทบทุนให้การช่วยเหลือในส่วนของค่าใช้จ่ายทำให้โครงการดำเนินมาได้อย่างต่อเนื่อง ช่วยเหลือผู้คนไปแล้วมากกว่าหมื่นมื้อ

ในที่สุดก็มีผู้สนับสนุนวงการอาหารระดับโลกมองเห็นสิ่งที่เชฟดีเคและทีมงานพยายามช่วยเหลือ เพื่อเปลี่ยนแปลงความหิวโหยของผู้คนในชุมชน เป็นมื้ออิ่มที่มีคุณภาพ อย่างเวที Thre World’s 50 Best ที่มีการเปิดระดมทุนเพื่อช่วยเหลือธุรกิจวงการอาหาร และมีการเปิดตัวรางวัล Champion of Change โดยผู้ที่ได้รับรางวัลนี้จะได้เงินเพื่อสนับสนุนโครงการดีๆที่จะเปลี่ยนแปลงชุมชนและโลกของเราให้ดีขึ้น และเชฟดีเค คือตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ ทำให้โครงการ No One Hungry จะสามารถจัดสรรอาหารและมอบให้กับผู้คนที่ประสบปัญหา ผู้ยากไร้อีกหลายพัน หมื่นคนในอนาคข้างหน้านี้ได้มากขึ้น เชฟดีเคและทีมงานยังคงมุ่งมั่นที่จะสานต่อโครงการ No One Hungry และทำตามเป้าประสงค์ของโครงการที่ว่า ทุกคนต้องอิ่ม เราจะไม่ทิ้งให้ใครต้องหิวโหย และในทุกวิกกฤตไม่ได้มีแค่โอกาสแต่จะมีการแบ่งปันและน้ำใจเจือปนอยู่เสมอ

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งและสนับสนุนโครงการได้ที่ https://www.haoma.dk/index.php/noonehungry/