Sinopec ประกาศซื้อโควต้าการปล่อยก๊าซคาร์บอนครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกในตลาดคาร์บอนแห่งชาติของจีน

China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, “Sinopec”) ประสบความสำเร็จในการปิดธุรกรรมข้อตกลงครั้งใหญ่ครั้งแรกในตลาดซื้อขายคาร์บอนแห่งชาติจีนเมื่อวันที่ 21 ก.ค. โดยซื้อโควต้าการปล่อยก๊าซคาร์บอน 100,000 ตันจาก China Resources Group ทั้งนี้ ตามข้อมูลการทำธุรกรรมอย่างเป็นทางการที่เปิดเผยโดยตลาดซื้อขายสิ่งแวดล้อมและพลังงานเซี่ยงไฮ้ (SEEE) ระบุว่า นี่เป็นการทำธุรกรรมซื้อขายข้อตกลงครั้งใหญ่ครั้งแรกนับตั้งแต่มีการเปิดตัวตลาดคาร์บอนแห่งชาติของจีนอย่างเป็นทางการ และเป็นการทำธุรกรรมข้อตกลงครั้งใหญ่เพียงครั้งเดียวที่เกิดขึ้นในวันนั้น

บริษัทในเครือทั้ง 17 แห่งของ Sinopec มีโรงไฟฟ้าที่จัดหาพลังงานเองที่อยู่ในตลาดคาร์บอนแห่งชาติ และมีบริษัท 4 แห่งในจำนวนดังกล่าว ซึ่งได้แก่ Sinopec Shengli Oilfield, Sinopec Maoming Petrochemical, Sinopec Shanghai Petrochemical และ ZTHC Energy ได้เข้าร่วมการซื้อขายคาร์บอนในวันแรก โดยธุรกิจซื้อขายคาร์บอนของ Sinopec ดำเนินงานโดย China International United Petroleum & Chemicals (UNIPEC) ในฐานะองค์กรที่ดำเนินงานหลัก ซึ่งจะทำธุรกรรมของบริษัทที่อยู่ในระบบของ Sinopec ในตลาดคาร์บอนแห่งชาติในลักษณะร่วมกัน

Sinopec มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการจัดตั้งตลาดคาร์บอนนำร่อง และตลาดคาร์บอนแห่งชาติของจีน รวมทั้งได้ดำเนินการตรวจสอบการปล่อยก๊าซคาร์บอนทั้งระบบ และจัดตั้งระบบการทำบัญชีข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปี 2555 และเริ่มการก่อสร้างระบบข้อมูลบริหารจัดการสินทรัพย์คาร์บอนในปี 2558 เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของความถูกต้องของข้อมูลและการทำบัญชีการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิผล โดยบริษัทนำร่องของ Sinopec ได้ปฏิบัติตามภารกิจในการทำตามโควต้าคาร์บอนลุล่วงทั้งหมดแล้ว อีกทั้งยังได้สั่งสมประสบการณ์ที่มีมากมายเพื่อเข้าสู่ตลาดคาร์บอนแห่งชาติ

Sinopec กำลังทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีเป็นพื้นที่การทำงานที่สำคัญสำหรับจีน เพื่อให้บรรลุจุดสูงสุดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนและสร้างตลาดคาร์บอน ซึ่งในปี 2563 Sinopec ได้เสนอให้มีการตั้งบริษัทเคมีที่ใช้พลังงานสะอาดระดับชั้นนำของโลก และนับเป็นครั้งแรกที่บริษัทได้รวม “ความสะอาด” ลงในวิสัยทัศน์และเป้าหมายของบริษัท

บริษัทกำลังก่อสร้างผังโรงงานแบบ “หนึ่งพื้นฐาน สองปีก และสามใหม่” ด้วยความพยายามอย่างเข้มข้น นั่นคือการวางพื้นฐานที่แข็งแกร่งด้วยทรัพยากรด้านพลังงาน สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ “สองปีก” ในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันสะอาดและการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ทันสมัย และขยาย “สามใหม่” คือสำรวจพลังงานใหม่ วัสดุใหม่ และเศรษฐกิจใหม่

ในขณะที่จีนเสนอที่จะบรรลุจุดสูงสุดของการปล่อยก๊าซคาร์บอนในปี 2573 และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้สุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2603 Sinopec ก็กำลังเร่งก่อสร้างระบบจัดหาพลังงานที่สะอาดและใช้คาร์บอนต่ำ รวมทั้งเพิ่มการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางอุตสาหกรรมและพลังงาน และดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างต่อเนื่อง โดย Sinopec จะลดความเข้มข้นของการปล่อยก๊าซมีเทนต่อปีลง 50% ภายในปี 2568 พร้อมทั้งพัฒนาผืนป่าที่ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอน สถานีเติมน้ำมันที่ไม่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอน และรูปแบบที่น่าสนใจอื่น ๆ เพื่อบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนก่อนเป้าหมายของจีน และมีส่วนสนับสนุนการสร้างการสนับสนุนใหม่ในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก

ตลาดคาร์บอนเป็นตลาดซื้อขายสิทธิในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่น ๆ ในแบบสินค้าโภคภัณฑ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยรวมในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยตลาดแห่งนี้นำกลไกตลาดมาใช้ควบคุมและลดการปล่อยก๊าซ และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ และเป็นนวัตกรรมระดับสถาบันที่สำคัญของการเปลี่ยนแปลงที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและมีการปล่อยคาร์บอนต่ำ

 

คำบรรยายภาพ – Sinopec ปิดการทำธุรกรรมซื้อขายข้อตกลงครั้งใหญ่เป็นครั้งแรกในตลาดคาร์บอนแห่งชาติของจีน โดยซื้อโควต้าการปล่อยก๊าซคาร์บอน 100,000 ตันจาก China Resources Group