สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “นวัตกรนิวเคลียร์รุ่นเยาว์ตะลุยอวกาศ”

สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย ขอเชิญชวน น้อง ๆ ม.ปลาย และ ปวช. เข้าร่วมโครงการ “นวัตกรนิวเคลียร์ รุ่นเยาว์ตะลุยอวกาศ” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรุ่นเยาว์ ด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี” ประกอบด้วยกิจกรรม

  1. การอบรมให้ความรู้พื้นฐานด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์และรังสี วิทยาศาสตร์อวกาศ รวมทั้งพื้นฐานนวัตกรรมหุ่นยนต์แบบออนไลน์ จำนวน 6 ครั้ง แบบออนไลน์ ทุกวันเสาร์ 00-12.00 น. กำหนดจัดระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2564
  2. การประกวดแข่งขันผลงานนวัตกรรม “หุ่นยนต์รถสำรวจวัสดุกัมมันตรังสีในสนามวิบาก” รอบชิงชนะเลิศช่วงวันที่ 16-19 เมษายน 2565

น้อง ๆ ม.ปลาย และ ปวช. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย นักเรียน 3 คน และอาจารย์พี่เลี้ยงประจำทีม 1 ท่าน หมดเขตรับสมัคร 30 กันยายน 2564 ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดผ่าน http://www.nst.or.th หรือ Facebook “สมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย” สมัครได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR code