GAUC เตรียมจัดการประชุมสุดยอดเยาวชนโลก มุ่งสร้างอนาคตคาร์บอนเป็นศูนย์

ปี 2564 มีความสำคัญอย่างยิ่งในการยกระดับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้วยเหตุนี้ เพื่อขับเคลื่อน แสดงพลัง และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของคนรุ่นใหม่ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กลุ่มความร่วมมือ Global Alliance of Universities on Climate (GAUC) ได้ประกาศจัดการประชุมสุดยอดเยาวชนโลก ClimateX Summit

ClimateX มีจุดมุ่งหมายในการช่วยขับเคลื่อนโลกไปสู่อนาคตที่คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ โดยการประชุมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม และสอดคล้องกับงานอื่น ๆ ทั่วโลกที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งรวมถึงการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่ 26 หรือ COP26

ClimateX จะมุ่งเน้นเรื่องสภาพภูมิอากาศและอีก 4 ส่วนหลัก ได้แก่ ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ อาหารและสุขภาพ พลังงาน และการขนส่ง โดยจะมีการจัดกิจกรรม 3 ส่วน ได้แก่ Academic, Action และ Voices

เอกสารทางวิชาการ ข้อเสนอเชิงนโยบาย และคลิปวิดีโอที่แสดงถึงความพยายามของเยาวชนในการบรรเทาปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะได้รับการนำเสนอต่อผู้กำหนดนโยบายทั่วโลกในระหว่างการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

– Academic: จัดโดยมหาวิทยาลัยชิงหัว มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยเยล และมหาวิทยาลัยโคลัมเบีย โดยเปิดรับเอกสารทางวิชาการทั้งจากบัณฑิตมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกลุ่ม GAUC และไม่ได้เป็นสมาชิก (ส่งเอกสารภายในวันที่ 5 กันยายน)

– Action: นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกกลุ่ม GAUC จะระดมสมองเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระหว่างกิจกรรม Hackathon นาน 7 ชั่วโมง รวม 5 วัน

– Voice: จัดร่วมกับ COP26 Universities Network โดยเปิดรับคลิปวิดีโอจากเยาวชนทั่วโลกที่ต้องการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ส่งคลิปวิดีโอภายในวันที่ 31 สิงหาคม)

เยาวชนที่สนใจรับชมหรือเข้าร่วมการประชุมสุดยอด ClimateX ประจำปีนี้ กรุณาไปที่ http://climatex2021.gauc.net/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดได้ที่ gaucevent@tsinghua.edu.cn

กลุ่มความร่วมมือ Global Alliance of Universities on Climate (GAUC) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2562 เมื่อมหาวิทยาลัย 8 แห่งได้ออกแถลงการณ์ร่วม ณ การประชุม World Economic Forum (WEF) ที่เมืองดาวอส

ปัจจุบัน GAUC มีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกรวม 15 แห่ง และมีพันธกิจในการคิดหาวิธีการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการวิจัย การศึกษา การเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับอุตสาหกรรม องค์กรไม่แสวงหาผลกำไร และหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วตั้งแต่ระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับโลก

GAUC มุ่งมั่นที่จะบรรลุพันธกิจดังกล่าวด้วยการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิก พร้อมกับปลูกฝังความเป็นผู้นำในการรับมือปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับอุดมศึกษาทั่วโลก

หากต้องการรับจดหมายข่าวรายสัปดาห์ฉบับใหม่ The China Report กรุณาลงทะเบียนที่ https://mailchi.mp/cgtnamerica/china-newsletter-landing-page

https://newsus.cgtn.com/news/2021-08-24/GAUC-to-hold-global-youth-summit-on-a-zero-carbon-future-12YqO6YSU5q/index.html

 

คำบรรยายภาพ: GAUC เตรียมจัดการประชุมสุดยอดเยาวชนโลก มุ่งสร้างอนาคตคาร์บอนเป็นศูนย์