Other

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน “KNOW ME MORE 2024”

Spread the love

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จัดงาน KNOW ME MORE 2024” โครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเชิงรุก (University PR Network Expo 2024) การออกบูธแสดงผลงาน นวัตกรรม หลักสูตร งานวิจัย ของคณะ วิทยาลัย และหน่วยงานต่างๆ ของ มศว พร้อมมหาวิทยาลัยทักษิณ และมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่มาร่วมเปิดบูธการศึกษา เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน บุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนักเรียนและบุคคลทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมหลายพันคน นอกจากบูธการแสดงผลงานทางวิชาการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก โดยในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายชุมพล พรประภา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดและขึ้นกล่าวต้อนรับ นอกจากการเปิดบูธกิจกรรมของแต่ละหน่วยงาน ยังมีการจัดกิจกรรม “เคล็ดลับ ทำ Portfolio ให้ปัง” เพื่อเตรียมยื่นแฟ้มสะสมผลงานเข้าเรียนต่อ โดยทีมคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่ผ่านการตรวจแฟ้มสะสมผลงานเพื่อเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย และ กลยุทธน่ารู้ สู้ระบบ TCAS โดย พี่ลาเต้ จาก Dekdee เพื่อให้น้อง ๆ มัธยมได้เตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อในระบบมหาวิทยาลัยปีการศึกษา 2568

ทางด้าน รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวว่า “เป็นโอกาสที่ดี ที่แต่ละหน่วยงานใน มศว จะได้นำผลงานนวัตกรรมที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ออกมาจัดแสดงให้ทุกคนได้เห็นถึงความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย และความสามารถของนิสิตปัจจุบัน รวมถึงศิษย์เก่าได้เห็นพัฒนาการของมหาวิทยาลัย รวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองและนักเรียนจะได้ทำความรู้จักค้นหาตัวตนว่าตนเองมีความสนใจ ความชอบ และเหมาะที่จะเรียนในสาขาอะไร คณะหรือวิทยาลัยไหน โดยครั้งนี้เด็ก ๆ ก็จะได้มาเตรียมตัว เพื่อมุ่งหน้าตามความฝันของตัวเองได้อย่างสำเร็จ”

ใครที่พลาดงานนี้ ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ทาง Facebook : PR SWU


Spread the love