Other

สมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ (ประเทศไทย) จัดสัมมนาเชิงวิชาการ

Spread the love

สมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ (ประเทศไทย) จัดสัมมนาเชิงวิชาการ และแต่งตั้งคณะกรรมสมาคมฯ

สมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ (ประเทศไทย) สมาคมที่เปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยและศาสตร์การดูดวงต่างๆที่เน้นการสอนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผู้ที่สนใจและผู้ที่ต้องการมีอาชีพได้ศึกษาและนำไปประกอบอาชีพได้ พร้อมทั้งยังมีหลักสูตรแบบติวเข้มโดยผู้เรียนเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนในราคาย่อมเยา โดยเปิดสอนที่ห้องเรียนสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ (ประเทศไทย) วัดคฤหบดี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร บริหารงานสมาคมฯโดยอาจารย์ณิชาภัทร แต่ยินดี นายกสมาคมฯ เมื่อต้นปีทางสามคมฯได้จัดพิธีไหว้ครูของสมาคมฯ ณ กรมการขนส่งทหารบก โดยมีศิษยานุศิษย์ของสมาคมฯร่วมงานกว่า 500 คน

ในครั้งนี้ สมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ (ประเทศไทย) จัดสัมมนาเชิงวิชาการ ซึ่งมีทั้งหมด 3 หัวข้อดังนี้ 1) การใช้โหราศาสตร์ กับ บริบทสังคมไทย บรรยายโดย ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีม อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2) การดูดวง กับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ดูดวงอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง) บรรยายโดย พ.ต.ท.หญิงทัศนาวดี นาคบุญพรหม 3) จิตวิทยา กับหมอดู บรรยายโดย ผศ.ดร.ธรรมพล ศรีสุวรรณ พรชฎาธร ผู้อำนวยการสถาบัน จิตวิทยาพยากรณ์ การบรรยายในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสมาชิกสมาคมอย่างมากโดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ สวนอาหารซุ้มไผ่

พร้อมกันนี้ทางสมาคมโหราศาสตร์และนักพยากรณ์ (ประเทศไทย) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการของสมาคมฯ โดยแต่งตั้ง กรรมการบริหาร , กรรมการวิชาการ และกรรมการกิจกรรม เพื่อช่วยงานและกิจกรรมของสมาคมฯ พร้อมแนะนำหลักสูตรที่จะเปิดสอนในปี 2567 ทั้งหมดกว่า 50 วิชามีทั้งแบบเรียนออนไลน์ และแบบเรียนที่ห้องเรียนสมาคมฯ วัดคฤหบดี   สำหรับผู้ที่สนใจเรียนสามารถสอบถามได้ที่ อาจารย์ณิชาภัทร แต่ยินดี นายกสมาคมฯ 096-192-9919 และ อาจารย์จูน 092-924-9369


Spread the love