Xinhua Silk Road: มหกรรม World IoT Expo ประจำปี 2564 เปิดฉากแล้วที่เมืองอู๋ซี

World IoT Expo ประจำปี 2564 เปิดฉากแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ที่เมืองอู๋ซี มณฑลเจียงซู ในภาคตะวันออกของจีน โดยงานนี้ถือเป็นงานแสดงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์อันดับหนึ่งของจีน

นอกจากเทคโนโลยี IoT ล่าสุดแล้ว งานในปีนี้ยังประกอบด้วยการประชุมหลักซึ่งจัดขึ้นที่เมืองอู๋ซี การจัดแสดงแอปพลิเคชันและผลิตภัณฑ์ IoT พิธีมอบรางวัล การประชุมย่อยต่าง ๆ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

บุคคลชั้นนำจากอุตสาหกรรม IoT ทั่วโลกมารวมตัวกันที่อู๋ซี เพื่อหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัย รูปแบบการใช้งาน และแนวโน้มของอุตสาหกรรมในอนาคต ตลอดจนช่วยอู๋ซีปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบนิเวศอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมการทำงานร่วมกันของอุตสาหกรรม IoT ในประเทศจีน รวมทั้งนวัตกรรมและการพัฒนาระดับโลก

IoT เป็นโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศรูปแบบใหม่ และได้กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล การอัปเกรดอัจฉริยะ และการบูรณาการอุตสาหกรรมการผลิต

หวัง จื้อจวิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวสุนทรพจน์ว่า จีนจะเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ขยายความร่วมมือ และส่งเสริมเศรษฐกิจให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนปรับปรุงบริการต่าง ๆ เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชน

เมืองอู๋ซีได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองแห่ง IoT ปัจจุบันมีบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ IoT มากกว่า 3,000 แห่ง คิดเป็นมูลค่าผลผลิตมากกว่า 3 แสนล้านหยวน อีกทั้งยังเป็นผู้นำในการกำหนดมาตรฐานสากล IoT มากกว่าครึ่งหนึ่ง

เมืองอู๋ซีดำเนินโครงการสาธิตการใช้งานที่สำคัญระดับประเทศ 23 โครงการ ซึ่งครอบคลุมโครงการ IoT รวมกว่า 830 เมืองใน 78 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

ภายในงาน มีการลงนามโครงการจำนวน 20 โครงการ ครอบคลุมสาขาต่าง ๆ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ และ IoT ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนยกระดับอู๋ซีและการพัฒนาอุตสาหกรรมเกิดใหม่เชิงยุทธศาสตร์

นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมหลัก ยังได้มีการเผยแพร่รายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตออฟธิงส์จีน ประจำปี 2563-2564 ซึ่งรวบรวมโดย China Economic Information Service รายงานระบุว่า อุตสาหกรรม IoT ของจีนจะก่อให้เกิดกลไกใหม่สำหรับการพัฒนาดิจิทัล และเปิดศักราชใหม่ของนวัตกรรมอัจฉริยะ ด้วยความร่วมมือระหว่างยุทธศาสตร์ระดับชาติ นโยบายอุตสาหกรรม และผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

 

คำบรรยายภาพ: ภาพบรรยากาศการประชุม World Internet of Things Expo Summit ประจำปี 2564