Technology Radar ฉบับล่าสุดโดย Thoughtworks แนะองค์กรให้ยอมรับกฎของคอนเวย์ เพราะไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้

ในรายงานประจำทุก 6 เดือนที่ Thoughtworks บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระดับโลกเผยแพร่มาจนถึงฉบับล่าสุดเป็นปีที่ 11 นี้ ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นความเฉื่อยชาภายในแพลตฟอร์ม

 

เมื่อเร็วๆ นี้ Thoughtworks บริษัทที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่ผนวกกลยุทธ์ การออกแบบ และวิศวกรรม ได้เผยแพร่ Technology Radar รายงานประจำทุก 6 เดือน ฉบับที่ 25 ล่าสุด ที่จัดทำขึ้นจากการสังเกต การทำงานร่วมกับลูกค้า รวมทั้งประสบการณ์ในการแก้ไขปัญหาที่ท้าทายที่สุดของลูกค้า โดยเนื้อหาหลักกล่าวถึงความเกี่ยวข้องของกฎของคอนเวย์ (Conway’s Law) กับโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ซึ่งกฎของคอนเวย์นี้ จะมีอายุครบ 55 ปีในปีหน้า

กฎของคอนเวย์บัญญัติขึ้นโดยเมลวิน คอนเวย์ โดยยืนยันว่าโครงสร้างขององค์กร IT ย่อมมีผลกระทบต่อระบบที่องค์กรสร้างขึ้น องค์กรที่เริ่มลงมือปรับเปลี่ยนทางดิจิทัลควรต้องจัดระเบียบทีมวิศวกรรม ทั้งในแง่วัฒนธรรม ลำดับขั้นการรายงาน และผลตอบแทน ให้สอดคล้องไปกับกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมที่ต้องการจะพัฒนาไปให้ถึง อย่างไรก็ตาม องค์กรหลายแห่งยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวและประหลาดใจกับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ซึ่งน้อยกว่าที่คาดหวังไว้

ดร.รีเบคกา พาร์สันส์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยีของ Thoughtworks กล่าวว่า “ดิฉันรู้สึกประหลาดใจที่องค์กรบางแห่งยังพยายามเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎของคอนเวย์ ทั้งที่เราก็ได้ผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าในการปรับใช้อไจล์และไมโครเซอร์วิส ซึ่งเป็นตัวอย่างของการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีมด้วยตัวเอง เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้เร็วขึ้น นอกจากนี้ ก็จะส่งผลดีกับองค์กรมากขึ้น หากใช้กฎของคอนเวย์เป็นแรงขับเคลื่อน และให้ความสำคัญกับผู้ที่สร้างซอฟต์แวร์ โมเดลการทำงานที่ให้ผลิตภัณฑ์เป็นศูนย์กลาง รวมทั้งวัฒนธรรมด้านวิศวกรรม”

เนื้อหาเด่นใน Technology Radar ฉบับที่ 25 นี้ประกอบด้วย:

  • เหตุผลที่ไม่ถูกต้องของความสะดวกสบาย: ซอฟต์แวร์มีแนวโน้มจะถูกพัฒนาให้ซับซ้อนขึ้นเมื่อปล่อยให้พัฒนาไปโดยไม่มีข้อจำกัด เมื่อระบบซอฟต์แวร์ซับซ้อนมากขึ้น ทีมพัฒนาต้องพากเพียรที่จะทั้งสร้างและรักษาการออกแบบและสถาปัตยกรรมที่รอบคอบ
  • เทคโนโลยีอัจฉริยะที่เราไม่ควรแสวงหา: หลายคนในโลกซอฟต์แวร์ชื่นชมการแก้ไขปัญหาซับซ้อนด้วยโซลูชันที่ชาญฉลาด แต่หลายครั้ง โซลูชันเหล่านี้เกิดขึ้นจากความซับซ้อนโดยบังเอิญที่ทำร้ายตัวเอง เพราะจริงๆ แล้ว ทีมงานควรทำการวิเคราะห์ต้นเหตุ ระบุความซับซ้อนหลักที่เป็นรากฐานและทำการแก้ไข แทนที่จะรีบพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา
  • การประยุกต์ใช้ Kafka: Kafka ยังคงสถานะของระบบที่ได้รับความนิยมสำหรับการสื่อสารแบบอะซิงโครนัสในวงกว้าง ในเรดาร์ฉบับนี้ เราได้มีการอภิปรายในเรื่องที่ทีมงานใช้เครื่องมือเพื่อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับ Kafka ด้วย
  • แพลตฟอร์มเทคโนโลยีมีจำนวนน้อยลงบนเรดาร์: จำนวนหัวข้อที่เกี่ยวกับแพลตฟอร์มในเรดาร์ฉบับนี้ ลดลงอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของการรวมมาตรฐานอุตสาหกรรม สถานการณ์นี้กำลังบ่งบอกว่าแพลตฟอร์มทั้งหลายไม่ได้มีความหมายเหมือนที่ผ่านมาใช่หรือไม่?
  • กฎของคอนเวย์ก็ยังคงเป็นกฎอยู่: นักออกแบบสถาปัตยกรรมหลายคนอ้างกฎของคอนเวย์ เพื่อให้เหตุผลในการเปลี่ยนแปลงกับทีมงานขององค์กร จากหลายหัวข้อในรายงานฉบับนี้ เราพบว่าโครงสร้างของทีมงานในองค์กรจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญเมื่อมีการบริหารจัดการที่เหมาะสม และจะเป็นอุปสรรคที่ร้ายแรงหากบริหารจัดการได้ไม่ดี

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด Tech Radar ฉบับเต็มได้ที่ www.thoughtworks.com/radar และสามารถติดตามข่าวสารของ Thoughtworks ได้ที่ website Twitter LinkedIn และ YouTube