Other

มูลนิธิแอ็พคอม -เพื่อรัก เปิดมิติใหม่แห่งความร่วมมือด้านสุขภาพดิจิทัลชุมชน

Spread the love

มูลนิธิแอ็พคอม และมูลนิธิเพื่อรัก เปิดมิติใหม่แห่งความร่วมมือด้านสุขภาพดิจิทัลชุมชน

มูลนิธิแอ็พคอมร่วมกับมูลนิธิเพื่อรัก ประกาศความร่วมมือกันเพื่อยกระดับสุขภาพดิจิทัลสำหรับชุมชน พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU)จัดขึ้น ณ Stranger Bar สีลมซอย 4 กรุงเทพฯ

ความร่วมมือนี้มุ่งเน้นที่การเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลสำหรับชุมชน LGBTQI+ และกลุ่มประชากรหลักอื่น ๆ ผ่านการใช้งานแพลตฟอร์มดิจิทัล testBKK.org และ Love2Test.org ทุกคนสามารถใช้บริการได้ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพ การเข้าถึงข้อมูลด้านการป้องกัน การรักษา และการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสุขภาวะ

ในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ(MoU) ในบรรยากาศของพื้นที่ชุมชนซอย สีลม พิธีการเป็นไปอย่างเรียบง่ายแต่ สนุกสนานและเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนที่มาเข้าร่วม เริ่มจากการแสดงแดร็กโชว์สุดอลังการจากคุณศรีมาลา Drag Race Thailand

ต่อด้วยการเสวานาในหัวข้อวิธีการใช้ข้อมูลเพื่อเสริมพลังให้กับชุมชน LGBTQI+ และ ประชากรกลุ่มหลัก ผ่านข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีเพื่อชุมชน จากผู้ร่วมสนทนาทั้ง 5 องค์กร ได้แก่ APCOM, สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย, SWING, Hornet ประเทศไทย และ มูลนิธิเพื่อรัก

จากนั้นเข้าสู่พิธีการลงนามบันทึกความเข้าใจ โดยมีผู้เชิญบันทึกความเข้าใจจากเวที Mister Gay World Thailand และผู้อำนวยการของทั้งมูลนิธิแอ็พคอมและมูลนิธิเพื่อรักได้ทำการลงนามในบันทึกนี้ และร่วมถ่ายภาพหมู่กับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกว่า 10 องค์กร พร้อมโชว์ปิดงานสุดประทับใจ

มิดไนท์ พูนเกษตรวัฒนา ผู้อำนวยการมูลนิธิแอ็พคอม กล่าวว่า “การตอบรับที่นำโดยชุมชนได้รับการยอมรับและนำไปปฏิบัติงานโดยชุมชนเอง ความร่วมมือเป็นพันธมิตรกับมูลนิธิเพื่อรักทำให้มั่นใจว่าข้อมูลที่รวบรวมโดยชุมชนจะถูกนำมาใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาบริการ ปกป้องสิทธิ์ และ ตอบรับความต้องการของทั้งผู้อยู่ร่วมกับเชื้อและกลุ่มประชากรหลัก”

ปัญญาพล พิพัฒน์คุณอานนท์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเพื่อรัก กล่าวว่า “นวัตกรรมและชุมชน เหมือนเป็นพลังงานให้แก่กัน เมื่อร่วมมือกันจะช่วยสร้างอนาคตที่ก้าวหน้าเป็นหนึ่งเดียวกัน”

ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการยืนยันความร่วมมือทางการ แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นเพื่อสุขภาพ และการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยการรวมกันของมูลนิธิแอ็พคอมและมูลนิธิเพื่อรักที่จะเดินหน้าสนับสนุน การเข้าถึงบริการสุขภาพและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างแข็งแรงและยั่งยืน


Spread the love