โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) จัดงาน Open Days วันที่ 6 และ 10 ธ.ค.นี้

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์” เพื่อรับทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอนอันโดดเด่น ท่ามกลางบรรยากาศการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและการบูรณาการสิ่งที่ดีระหว่างตะวันออกและตะวันตก

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยอายุ 2 – 5 ปี และวันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อายุ 5 – 18 ปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ: