Other

LINE MAN Wongnai ร่วมกับสาธิต มธ. จัด Spectrum Tech Camp

Spread the love

LINE MAN Wongnai ร่วมกับสาธิต มธ. จัด Spectrum Tech Camp สร้างแรงบันดาลใจคนรุ่นใหม่ เพิ่มความหลากหลายทางเพศในสายอาชีพเทคฯ

LINE MAN Wongnai ร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดกิจกรรมนำร่อง “Spectrum Tech Camp ทุกคน ทุกเฉดสี มีที่ยืน” เปิดคอร์ส Software Engineer และ UX Design เบื้องต้น แนะแนวสายอาชีพเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจแก่คนรุ่นใหม่เพื่อทลายอคติทางเพศและนำความหลากหลายมาสู่อุตสาหกรรมเทคโนโลยีในประเทศไทยที่กำลังขาดแคลนบุคลากรคุณภาพ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมเทคโนโลยีทั่วโลกยังคงมีผู้ชายเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากหลายปัจจัย อาทิ การขาดแคลนบุคคลต้นแบบที่เป็นเพศหลากหลาย รวมถึงการเลือกปฏิบัติทางเพศที่ยังคงมีอยู่ โดยข้อมูลจากงานวิจัยของ McKinsey พบว่าบริษัทที่มีความหลากหลายทางเพศในทีมผู้บริหารมีโอกาสสูงถึง 27% ที่จะมีผลประกอบการทางการเงินดีกว่าบริษัทที่มีความหลากหลายน้อย เนื่องจากทีมเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายจะสามารถสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มได้ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุ อาชีพ หรือเพศ

LINE MAN Wongnai ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของไทย ให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลายของบุคลากรมาตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนพนักงานสายเทคโนโลยีประมาณ 500 คน เป็นผู้หญิงและ LGBTQ+ สัดส่วน 20.6%

เนื่องในโอกาส Pride Month ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา บริษัทได้จัดกิจกรรม LINE MAN Wongnai Spectrum Tech Camp ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยนำพนักงานทีมเทคโนโลยีของบริษัท มาช่วยปูพื้นฐานความรู้ด้านอาชีพสายเทคโนโลยีให้กับนักเรียน ในรูปแบบกิจกรรมเวิร์กชอปที่ให้ลงมือปฏิบัติจริง โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 40 คน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาและตลาดแรงงานด้านเทคโนโลยีในอนาคต

คุณอานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร LINE MAN Wongnai กล่าวว่า “บริษัทของเราให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศผ่านสวัสดิการและวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพความแตกต่าง ภายใต้ Core Value อย่าง Respect Everyone ที่ไม่เพียงเกิดขึ้นแต่ภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการปฏิบัติต่อบุคคลภายนอกด้วย ซึ่งเรามองว่าการเพิ่มความหลากหลายโดยเฉพาะกลุ่ม tech Talent นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของประเทศ”

คุณเพ็ญทิพา แจ่มจันทร์เกษม ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ LINE Pay ประเทศไทย กล่าวว่า “อคติทางเพศในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีมาตลอดทุกยุคสมัย เนื่องจากสังคมชายเป็นใหญ่มีอิทธิพลต่อการศึกษาและความคิดของผู้คน แต่ในปัจจุบันพบว่า มีการเปิดโอกาสและให้ความสำคัญกับเพศอื่น ๆ มากขึ้น เพราะเทคโนโลยีไม่มีเพศ ทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคน กิจกรรม Spectrum Tech Camp นี้เป็นความพยายามปลูกฝังแนวคิด ‘เทคโนโลยีไม่มีเพศ’ ให้กับเยาวชน เพื่อสร้างโอกาสและแรงบันดาลใจให้พวกเขาก้าวเข้าสู่วงการโดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศ คอร์สเรียนที่เราจัดกิจกรรมกับน้อง ๆ นักเรียน คือ การปูพื้นฐานความรู้ด้านเทคโนโลยี พร้อมกิจกรรมเวิร์กชอปที่ให้ได้ลงมือทำจริง โดยมีพี่ ๆ พนักงานในบริษัทที่เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์บนแพลตฟอร์ม LINE MAN Wongnai ได้มาสอนด้วยตัวเอง”

คุณพรรษพร โตเทศ รองผู้อำนวยการด้านพัฒนานักเรียนและกิจกรรม โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวเสริมว่า “โรงเรียนของเราไม่ปิดกั้นเรื่องเพศสภาพ เราเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกตามตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา พร้อมสนับสนุนการค้นหาความเป็นตัวเอง ผ่านการเลือกวิชาอาชีพตามความสนใจ โดยกิจกรรม LINE MAN Wongnai Spectrum Tech Camp นี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะช่วยเปิดโลกทัศน์ด้านเทคโนโลยีให้กับเด็ก ๆ ของเรา และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนที่มีความสนใจด้านเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี และเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นแกนนำในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับเพื่อน ๆ และพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อลดอคติทางเพศ ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มความหลากหลายให้กับวงการเทคโนโลยีในอนาคต”

LINE MAN Wongnai ผลักดันนโยบายสนับสนุนความหลากหลายและไม่แบ่งแยก (Diversity & Inclusion)  โดยยึดมั่นในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โอบรับทุกความแตกต่าง และให้ความสำคัญในการสนับสนุนสวัสดิการที่ครอบคลุมพนักงานทุกคนให้เป็นมาตรฐานขององค์กรรุ่นใหม่ สำหรับสวัสดิการสนับสนุนกลุ่มพนักงาน LGBTQ+ ได้แก่ เงินสนับสนุนการแต่งงานเพศเดียวกัน สิทธิ์วันลาสำหรับรับบุตรบุญธรรม สิทธิ์วันลาสำหรับการผ่าตัดแปลงเพศ และหลังจากกฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้จริง สวัสดิการเงินค่าทำศพสำหรับคู่สมรสตามกฎหมายก็จะครอบคลุมกับกลุ่มพนักงาน LGBTQ+ ด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นความก้าวแรกของความก้าวหน้าทางสังคม กฎหมาย และธุรกิจของประเทศไทย

*ภาพเยาวชนทั้งหมดในข่าวได้รับการอนุญาตเผยแพร่จากผู้ปกครองเป็นที่เรียบร้อย


Spread the love