Mouser ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะการแข่งขัน Create the Future Design Contest ประจำปี 2564

Mouser จับมือกับ Analog Devices และ Intel เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรม

Mouser Electronics , Inc. ผู้จัดจำหน่ายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับอนุญาตในระดับโลกและผู้สนับสนุนการแข่งขัน Create the Future Design Contest ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะการแข่งขันประจำปี 2564 ซึ่งมีการประกาศรายชื่อภายในพิธีมอบรางวัลเสมือนจริงสุดพิเศษ Mouser ได้ร่วมมือกับผู้ผลิตอันทรงเกียรติอย่าง Intel® และ Analog Devices, Inc. ในการสนับสนุนการแข่งขันประจำปีครั้งที่ 19 ซึ่งจัดโดย SAE Media Group ภายใต้กลุ่มบริษัท SAE International

เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความชาญฉลาดอันน่าทึ่งของผู้เข้าร่วมการแข่งขัน Create the Future ในปีนี้” Kevin Hess รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดของ Mouser กล่าว “Mouser ขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจแก่ผู้ชนะ และชื่นชมผู้เข้าแข่งขันสำหรับการออกแบบที่สร้างสรรค์ของพวกเขา”

Mouser ร่วมกับ COMSOL และ SAE Media Group เตรียมมอบรางวัลใหญ่มูลค่า 25,000 ดอลลาร์สหรัฐให้แก่ทีมจาก University of California Berkeley และ Intropic Materials ผู้สร้าง “พลาสติกที่ย่อยสลายตัวเองได้” โดยการออกแบบที่ชนะรางวัลนี้ได้นำเอนไซม์มาผสมในพลาสติก ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการย่อยสลายตัวเองได้อย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลาไม่กี่วัน

ผู้ที่เข้ารอบสุดท้ายได้รับการคัดเลือกโดยบรรณาธิการอาวุโสจาก SAE Media Group ซึ่งเป็นผู้จัดการแข่งขันนี้ และตัดสินโดยคณะวิศวกรออกแบบอิสระ ผู้ตัดสินได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในสาขาดังต่อไปนี้ ซึ่งได้รับรางวัลจาก HP และบริษัทอื่น ๆ

รางวัลชนะเลิศ – ผลงาน Self-Destructing Plastics via Embedded Enzymes

การบิน-อวกาศและการป้องกัน – ผลงาน How to Keep Drones Flying When a Motor Fails, without GPS: อัลกอริทึมควบคุมด้วยการมองเห็น ที่ช่วยป้องกันไม่ให้โดรนแบบสี่ใบพัดพุ่งตกหลังสูญเสียมอเตอร์ทั้งหมด

ยานยนต์/การขนส่ง – ผลงาน Afreecar E-kit: ชุดพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกระเป๋าเอกสาร โดยติดเข้ากับยานพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ได้อย่างง่ายดาย

สินค้าอุปโภคบริโภค – ผลงาน Aira FreePower – Advanced Wireless Power: ฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ขั้นสูง ที่ช่วยให้พลังงานพื้นผิวในทุกขนาด

อิเล็กทรอนิกส์/เซ็นเซอร์/ IoT – ผลงาน Freetouch: เทคโนโลยีที่ช่วยให้ทุกคนโต้ตอบกับหน้าจอสาธารณะได้อย่างปลอดภัยผ่านสมาร์ทโฟนของตนเอง

การผลิต/ระบบอัตโนมัติ/วิทยาการหุ่นยนต์ – ผลงาน Electronics-Free Soft Walking Robot: หุ่นยนต์สี่ขาที่ใช้วัสดุนวัตกรรมใหม่ในการทำงาน

การแพทย์ ผลงาน Halo Speculum: เครื่องมือขยายขนาดอย่างเบามือ ที่ช่วยเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้ป่วย

เทคโนโลยีที่ยั่งยืน – ผลงาน Multifunctional Bionanocomposite Fruit Coatings: สารเคลือบที่มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลัก ซึ่งช่วยเพิ่มอายุการเก็บรักษาอาหารที่เน่าเสียง่ายได้เป็นเวลานาน

การแข่งขัน Create the Future Design ให้ความสำคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิต ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของการดูแลสุขภาพ หรือช่วยลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานที่ไม่หมุนเวียน การแข่งขันเกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2545 โดยสำนักพิมพ์เบื้องหลังนิตยสาร Tech Briefs เพื่อช่วยกระตุ้นและให้รางวัลแก่นวัตกรรมทางวิศวกรรม https://www.mouser.com/createthefuture/