เซร่าฟิม เข้าร่วมข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ มุ่งสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก

บริษัท เจียงซู เซร่าฟิม โซล่าร์ ซิสเท็ม จำกัด (Jiangsu Seraphim Solar System Co., Ltd.) ผู้ผลิตเซลล์แสงอาทิตย์รายใหญ่ของจีน ประกาศเข้าร่วมข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ซึ่งสะท้อนถึงพันธกิจของบริษัทในการสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนทั่วโลก

บริษัทให้คำมั่นว่าจะกระชับความร่วมมือกับพันธมิตรทั่วโลก รวมทั้งผลักดันการทำธุรกิจทั่วโลกด้วยความรับผิดชอบ และส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนในอุตสาหกรรมเซลล์แสงอาทิตย์ของจีน

“การเข้าร่วม UNGC นับเป็นหลักชัยสำคัญสำหรับบริษัท ซึ่งเป็นไปตามพันธกิจของบริษัทในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืน โดยเซร่าฟิมจะปฏิบัติตามหลักการ 10 ประการของ UNGC รวมทั้งรับมือกับความท้าทายและโอกาสที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนแสวงหาความร่วมมือเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โพลาริส หลี่ ประธานบริษัทเซร่าฟิม กล่าว 

เซร่าฟิมพยายามลดการใช้พลังงานและบรรลุเป้าหมาย “zero-sum” มาโดยตลอด ยกตัวอย่างเช่น บริษัทได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่โรงงานในฉางโจวและจินจ๋ายทางภาคตะวันออกของจีน เพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในกระบวนการผลิต นอกจากนี้ บริษัทยังเปิดสายการผลิตอัตโนมัติที่มีการปรับปรุงกว่า 40 รายการ ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพและคุณภาพดีขึ้น ขณะที่ต้นทุนลดลง ทั้งยังรับประกันว่ากระบวนการผลิตจะมีความยืดหยุ่นและโปร่งใสมากขึ้น  

แผนการลดคาร์บอนไม่อาจประสบความสำเร็จได้หากบริษัทไม่ทุ่มงบลงทุนมหาศาลในด้านการวิจัยและพัฒนา โดยในปี 2556 เซร่าฟิมได้สร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาระดับโลกที่ได้รับรางวัล ซึ่งทำให้บริษัทมีศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนารวมถึงการทดสอบอย่างสมบูรณ์

นอกจากนี้ เซร่าฟิมยังผนวกรวมแนวคิดด้านความยั่งยืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร บริษัทได้นำหลักปรัชญาสีเขียวมาใช้ในการดำเนินงานประจำวัน โดยส่งเสริมให้พนักงานใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผลเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนในสถานที่ทำงานและที่อื่น ๆ ซึ่งเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีในอุตสาหกรรม

นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2554 เซร่าฟิมก็ได้สั่งสมความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย การพัฒนา การผลิต การคิดค้นนวัตกรรม และการจำหน่ายเซลล์แสงอาทิตย์มาโดยตลอด บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเร่งให้เกิดการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน และสร้างสรรค์สังคมที่ดียิ่งขึ้น

ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติเป็นโครงการริเริ่มระดับสากลที่เกิดขึ้นในปี 2543 เพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนทั่วโลก โดยกำหนดให้บริษัทและองค์กรที่เข้าร่วมต้องสนับสนุนหลักการ 10 ประการในส่วนของสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งคาดหวังให้สมาชิกปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ด้วยการแสดงความเป็นผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบ

 

คำบรรยายภาพ – ภาพด้านนอกของบริษัท เจียงซู เซร่าฟิม โซล่าร์ ซิสเท็ม จำกัด