อินโดรามา เวนเจอร์ส คว้ารางวัล Best Sustainability จาก SET Awards 2021

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รับรางวัล Best Sustainability Awards ในงานประกาศรางวัล SET Awards 2021 ซึ่งในปีนี้จัดในรูปแบบออนไลน์ โดยไอวีแอลจัดอยู่ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ที่มีการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงผลประกอบการทางการเงิน และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงสามารถนำประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environmental, Social and Governance) สะท้อนความมุ่งมั่นของไอวีแอลในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ที่ยั่งยืน