Yili Group จัดการประชุมผู้นำประจำปี 64 ประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน Yili Group ได้จัดการประชุมผู้นำประจำปี 2564 (2021 Leadership Summit) โดยภายในการประชุมครั้งนี้ คุณพาน กัง ประธานและประธานกรรมการของ Yili Group ประกาศว่า นอกเหนือจากการกำหนดเป้าหมายระยะกลางถึงระยะยาวแล้ว ทางบริษัทจะยึดมั่นในวิสัยทัศน์ใหม่ที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า (New Vision for Value Creation) ภายในปี 2573 เพื่อก้าวขึ้นเป็นผู้นำอุตสาหกรรมที่สร้างคุณค่าให้แก่ผู้บริโภค สังคม พนักงาน และองค์กร

มุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ

รายงาน Asia Brand Footprint 2021 ระบุว่า Yili ครองส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมของจีน ควบด้วยตำแหน่งแบรนด์ที่ลูกค้าเลือกซื้อมากที่สุดในจีนต่อเนื่องถึง 6 ปี

“การมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า” คือหัวใจสำคัญของวิสัยทัศน์ใหม่ เพราะการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าจะเป็นพลังที่ขับเคลื่อนให้บริษัทเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคุณพาน กัง กล่าวว่า “เราต้องเดินหน้าตอบสนองความต้องการของลูกค้าทุกกลุ่ม ทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ บริการ ภาพลักษณ์ของแบรนด์ ตลอดจนแง่มุมอื่น ๆ” โดย Yili จะยึดมั่นในคุณภาพมาเป็นอันดับแรก ควบคู่ไปกับการผลักดันนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อชักนำผู้บริโภคสู่ไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพ

ยึดมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Yili ยึดมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า โดยบริษัทเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาการตรวจจับคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในจีน และได้เผยแพร่แนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Action Guidelines) ในฐานะองค์กรด้านความยั่งยืนระดับแนวหน้า คุณพาน กัง กล่าวว่า Yili จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และยืนหนึ่งในการจัดอันดับด้านความยั่งยืน

Yili ได้ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรกว่า 5 ล้านคนให้พ้นจากความยากจน อีกทั้งยังช่วยให้พันธมิตรระดับกลางน้ำและปลายน้ำเติบโตอย่างแข็งแกร่งมากขึ้น โดยทางบริษัทมุ่งมั่นที่จะสร้างผลประโยชน์ร่วมกันกับพันธมิตรของบริษัทตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด

สนับสนุนพนักงานอย่างเต็มกำลัง

Yili ดำเนินโครงการสวัสดิการพนักงานภายใต้ชื่อ Spring Rain Plan เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะพนักงานด้วยการแนะแนวอาชีพและมอบสิ่งจูงใจ พร้อมสนับสนุนให้พนักงานมีแนวคิดที่เปิดกว้างและสร้างสรรค์ คุณพาน กัง กล่าวว่า Yili จะเดินหน้าสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เปิดกว้าง สร้างสรรค์ และเคารพซึ่งกันและกัน พร้อมสร้างความสามัคคีในบริษัทให้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมด้วยวัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่าง และผลักดันผู้ที่มีความสามารถอย่างเต็มที่

ขับเคลื่อนผลการดำเนินงานอันแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างรวดเร็ว

รายได้จากการดำเนินงานและกำไรสุทธิของ Yili เติบโตรวดเร็วกว่าที่คาดการณ์ในช่วง 3 ไตรมาสแรกของปี 2564 โดยรายได้จากการดำเนินงานพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 8.5 หมื่นล้านหยวน ทั้งนี้ คุณภาพของผลิตภัณฑ์นับเป็นรากฐานสำคัญของบริษัท โดย Yili จะเดินหน้ายกระดับความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งในด้านการจัดการคุณภาพ นวัตกรรม และการดำเนินงานดิจิทัล นอกจากนี้ Yili จะสร้างหลักประกันการพัฒนาที่มั่นคงและปลอดภัยด้วยการบรรลุผลการดำเนินงานทางธุรกิจอันเหนือชั้น เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความสำเร็จของบริษัทจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างแน่นอน

วิสัยทัศน์ใหม่ของ Yili Group มีเป้าหมายที่จะช่วยปูทางไปสู่การพัฒนากิจการเพื่อสังคมในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์นมของจีน โดยบริษัทจะร่วมมือกับพันธมิตรให้มากขึ้นเพื่อส่งต่ออาหารและไลฟ์สไตล์ที่ดีต่อสุขภาพให้แก่ผู้คนทั่วโลก

 

คำบรรยายภาพ: คุณพาน กัง ประธานและประธานกรรมการของ Yili Group เปิดเผยวิสัยทัศน์ใหม่ของ Yili