Xie Junshi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ ZTE ขึ้นกล่าวคำปราศรัยสำคัญ สะท้อนความยืดหยุ่นของ ZTE ในการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ) ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันโทรคมนาคมและเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมือถือสำหรับองค์กรและผู้บริโภค ประกาศในวันนี้ว่า คุณ Xie Junshi รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของบริษัท ได้ขึ้นกล่าวคำปราศรัยสำคัญในหัวข้อ “Winning future with digital intelligence” ในการประชุม Global Analyst Conference ออนไลน์เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยคำปราศรัยของคุณ Xie นั้นสะท้อนถึงภูมิทัศน์ของบริษัทในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ครอบคลุมทั้งตำแหน่งขององค์กร เป้าหมายในการพัฒนา และความริเริ่มทางกลยุทธ์

สำหรับกลยุทธ์ต่อไปนั้น ZTE จะรุดพัฒนาโดยยึดหลัก “3 กลยุทธ์ 2 ระยะ” โดย “3 กลยุทธ์” นั้นหมายถึงนวัตกรรม โลกาภิวัตน์ และโซลูชันผลิตภัณฑ์ครบวงจร ขณะที่ “2 ระยะ” หมายถึงการที่ ZTE ยึดมั่นในการเสริมแกร่งบทบาทของตัวเอง โดยส่งเสริมให้ธุรกิจของผู้ประกอบธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงในระยะแรก ขณะเดียวกันก็สร้างขอบเขตใหม่เพื่อให้ธุรกิจหน่วยงานรัฐบาลและองค์กร ธุรกิจเทอร์มินอล และธุรกิจใหม่ เติบโตอย่างรวดเร็วในระยะที่สอง

ขณะเดียวกัน ZTE จะยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจอย่างยืดหยุ่น เพื่อปรับตัวให้สอดรับกับความท้าทายจากความไม่แน่นอนต่าง ๆ ในยุคนิวนอร์มอล พร้อมยึดมั่นกับกลยุทธ์ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท

คุณ Xie เปิดเผยว่า ZTE ยังคงมีเป้าหมายในการเป็นหนึ่งในบริษัทระดับ Fortune Global 500 ในอีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยจะรักษาอัตราการเติบโตต่อปีให้แข็งแกร่งต่อไป

คำปราศรัยดังกล่าวมีเนื้อความดังนี้

สวัสดีตอนเช้า ตอนกลางวัน และตอนเย็นถึงเพื่อน ๆ ทุกคนครับ ผมมีความยินดีในการแบ่งปันบทบาท เป้าหมาย และกลยุทธ์ของ ZTE ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล นับตั้งแต่การประชุม Global Analyst Conference ครั้งล่าสุดก็ผ่านมา 5 ปีแล้วนะครับ ในช่วงเวลาดังกล่าว สภาวะแวดล้อมทั่วโลกก็ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก ซึ่ง ZTE เองก็เช่นกัน วันนี้ ZTE ได้กำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ พร้อมเดินหน้าตามเป้าหมายในการสร้างคุณประโยชน์ที่มากกว่าเดิมแม้เผชิญปัญหาท้าทายมากมาย เราหวังว่า การประชุม Global Analyst Conference จะทำให้ท่านรู้จักกับ ZTE มากขึ้น แสดงความคิดเห็นได้เต็มที่เลยครับ

มุ่งมั่นในการเป็น ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในยุคใหม่

อย่างที่ท่านทราบ ZTE ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2528 โดยมีจุดมุ่งหมายในการทำให้ทุกคนโทรหากันได้ในราคาที่เอื้อมถึง และทำให้ติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกสาย นับตั้งแต่จุดเริ่มต้นในตอนนั้น ZTE ก็มุ่งมั่นต่อความก้าวหน้าในแวดวงโทรคมนาคมและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ มาตลอด

เป็นเวลา 36 ปีแล้วที่เรายังคงยึดมั่นกับจุดมุ่งหมายเดิม และมุ่งเชื่อมโยง ผู้คน ครอบครัว องค์กร และสังคม โดยไม่หยุดลงมือและนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ เราอุทิศตนในการทำตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของเรา เพื่อ ทำให้เกิดการเชื่อมต่อและความไว้วางใจทุกที่และ เชื่อมโลกเข้ากับนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ดีกว่า

ปัจจุบัน ZTE ได้เติบโตจากวงการ CT เข้าสู่วงการ ICT เราได้พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลแกนหลัก เช่น ชิปเซ็ต ฐานข้อมูล และระบบปฏิบัติการ เราให้บริการโซลูชัน cloud-network-end ครบวงจร และเราใช้เครื่องมือที่ชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพในการวางระบบ ดำเนินงานและบำรุงรักษา และบริหารจัดการ นอกจากนี้ เรายังมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีสีเขียว เรามีเป้าหมายในการใช้โซลูชันดิจิทัลของเราเพื่อเป็น ผู้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อมอบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพและน่าเชื่อถือ

เสริมแกร่งบทบาทด้วยความริเริ่มทางนวัตกรรม มุ่งสู่การเป็นบริษัทระดับ Fortune Global 500

ในการปฏิบัติหน้าที่นี้ เราได้กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาเจาะจงขึ้นมา ซึ่งปี 2564 เป็นปีที่สำคัญยิ่ง ในช่วงเวลาดำเนินกลยุทธ์จากปี 2563 ถึงปี 2564 นั้น เรามีเป้าหมายเพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งในระยะแรก ด้วยการยกระดับบทบาทในการสร้างเครือข่าย 5G ของจีน พร้อมส่งเสริมบทบาทของผลิตภัณฑ์หลักของเราในตลาดต่างประเทศ ขณะเดียวกัน เราหวังที่จะส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจในระยะสอง ด้วยการเสริมแกร่งการลงทุนในธุรกิจองค์กร ปรับเปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจผู้บริโภค และขยับขยายธุรกิจใหม่ ส่วนในช่วงเวลาดำเนินกลยุทธ์ต่อไปนั้น เรามุ่งมั่นในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยรากฐานที่แข็งแกร่งในระยะแรก และที่สำคัญยิ่งคือการสร้างขอบเขตใหม่ ๆ ในระยะที่สองเพื่อให้เติบโตอย่างรวดเร็ว

เป้าหมายของเราในช่วงเวลาต่อไปคือเพื่อส่งเสริมความยืดหยุ่นของ ZTE ในการจัดการความเสี่ยงอย่างคล่องตัว และคว้าโอกาสในธุรกิจใหม่ พร้อมรักษาการเติบโตตลอดทั้งปีเพื่อก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในบริษัท 500 อันดับแรกของโลก

เรามาดูผลงานที่เราทำไว้ในช่วงเวลาดำเนินกลยุทธ์ปัจจุบันกันครับ โดยในช่วงเวลาที่เกิดการระบาดใหญ่ขณะที่สภาวะแวดล้อมทั่วโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราได้บรรลุเป้าหมายของเราในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ด้วยการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพ ในปี 2563 ที่ผ่านมา ธุรกิจผู้ประกอบการ ธุรกิจองค์กร และธุรกิจผู้บริโภคของเรา มีการเติบโตอย่างโดดเด่น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 11.8% และมีกระแสเงินสดในการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 37.4%

ในปี 2564 เรายังคงเติบโตอย่างมีคุณภาพและทำกำไรได้มากขึ้น โดยรายงานทางการเงินประจำครึ่งปีแรกเผยให้เห็นว่า รายได้ของเราอยู่ที่ 5.3 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 12.4% เทียบรายปี ขณะที่รายได้เติบโตกว่า 10% ทั้งในตลาดจีนและต่างประเทศ การปรับโครงสร้างต้นทุนอย่างต่อเนื่องทำให้อัตรากำไรขั้นต้นของเราเพิ่มขึ้นเป็น 36.1% ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.7% ส่วนกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสุทธิในช่วงครึ่งปีแรกก็ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ สำหรับธุรกิจผู้ประกอบการนั้น เรายังคงเติบโตอย่างมั่นคงโดยคว้าส่วนแบ่งตลาดมาได้มากขึ้นในตลาดผลิตภัณฑ์ไร้สาย 5G เครือข่ายแกนหลัก และเครือข่ายขนส่งข้อมูลในจีน ขณะที่รายได้จากธุรกิจองค์กรก็เติบโต 17.7% ในครึ่งปีแรก โดยธุรกิจองค์กรจีนเติบโตกว่า 50% และผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์และระบบจัดเก็บก็เพิ่มขึ้นเท่าตัว รายได้จากธุรกิจผู้บริโภคแตะหลัก 1.23 หมื่นล้านหยวน เพิ่มขึ้น 66.6% สำหรับรายได้จากอุปกรณ์เทอร์มินอลในบ้านและสมาร์ทโฟนปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 90% และ 40% ตามลำดับ

ยึดถือหลักการ “3 ทิศทาง 2 ระยะเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

เรากำลังน้อมรับช่วงเวลาดำเนินกลยุทธ์ขั้นต่อไปในปี 2565 ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาในอนาคตของ ZTE

ในช่วงเวลาดังกล่าว เราจะให้ความสำคัญกับนวัตกรรม โลกาภิวัตน์ และโซลูชันครบวงจร เพื่อความก้าวหน้าและรักษาเสถียรภาพในระยะแรก และมุ่งพัฒนาอย่างรวดเร็วในระยะที่สอง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

อย่างแรกคือนวัตกรรม ตั้งแต่ก่อตั้งมา ZTE ก็เป็นบริษัทที่อุทิศตนเพื่อสร้างนวัตกรรมอิสระ เรามีความสามารถหลักในด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า ตัวอย่างเช่น เราเปิดตัว ZXJ10 ในยุค 90 ซึ่งเป็นระบบสวิตช์ SPC ดิจิทัลความจุขนาดใหญ่ระบบแรกของจีน เรานำเสนอสถานีฐาน SDR ในปี 2552 และด้วยโซลูชัน Pre5G Massive MIMO เราคว้ารางวัล Best Mobile Technology Breakthrough ในงาน MWC 2016 และรางวัล CTO’s Choice 2016 เมื่อเรามุ่งเน้นที่ “การเชื่อมต่อ” และ “พลังการประมวลผล” เราจะเสริมสร้างการพัฒนาเทคโนโลยีหลัก ๆ เช่น ชิปเซ็ต อัลกอริทึม และสถาปัตยกรรม ตลอดจนดำเนินการสำรวจและทำ R&D เพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีหลัก ๆ

ในส่วนของการเชื่อมต่อ เราตั้งเป้าที่จะเร่งสปีดขั้นตอน R&D ในเทคโนโลยี 5G ขั้นสูงเพื่อสร้างคุณค่าให้ยิ่งใหญ่ที่สุด เรายังได้เริ่มการวิจัย 6G ไปแล้วและมุ่งมั่นที่จะเร่งนำเทคโนโลยีหลัก ๆ ไปประยุกต์ใช้ เช่น Reconfigurable intelligent surface (RIS: พื้นผิวอัจฉริยะที่ปรับโครงแบบได้) นอกจากนี้เราจะลงแรงเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับประสิทธิภาพโครงข่ายใยแก้วนำแสง เช่น เราได้เพิ่มความสามารถไปมากในการส่งสัญญาณผ่านโครงข่ายใยแก้วนำแสงเต็มรูปแบบ ส่วนพลังการประมวลผลนั้น เราจะเพิ่ม R&D ในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์รุ่นใหม่ พร้อมผสานรวม AI กับบิ๊กดาต้าเข้ากับ PaaS กับ SaaS เพิ่มเติม ยิ่งไปกว่านั้น เราให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับดีไซน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พูดให้ละเอียดก็คือ เรานำวัสดุ ส่วนประกอบ และดีไซน์แบบใหม่มาใช้เพื่อให้อุปกรณ์ใช้พลังงานน้อยลง และเราใช้เทคโนโลยีเช่น AI เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงานในระหว่างการใช้งานโครงข่ายผ่านระบบควบคุมอัจฉริยะ

ZTE จะเพิ่มการลงทุนและให้การสนับสนุนนวัตกรรมอย่างแข็งขัน โดยเราได้ตั้ง “Future Lab” เพื่อการสำรวจและ R&D ในเทคโนโลยีแห่งอนาคต และเรายังได้เป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยชั้นนำ จึงเกิดเป็นกลไกความร่วมมือกันในระยะยาวเพื่อสร้างนวัตกรรม ในปัจจุบัน เราได้เปิดตัวไปกว่า 800 โครงการร่วมกับพันธมิตรในสาขา CT และการผลิตขั้นสูง ด้วยความพยายามทั้งหมดที่ว่ามา เราจึงคาดหวังว่าจะได้ส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและสร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกับพันธมิตรในอุตสาหกรรมต่าง ๆ

อย่างที่สองคือการส่งเสริมโลกาภิวัฒน์ ทางบริษัทยึดในหลักโลกาภิวัฒน์โดยอิงตามความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อการปฏิบัติตามข้อกำหนด การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยในธุรกิจผู้ให้บริการโทรคมนาคมหรือที่เรียกว่าระยะที่ 1 นั้น เรามีเป้าหมายที่จะรักษาระดับการเติบโตที่แข็งแกร่งในตลาดโลก

ในตลาดจีน เรามุ่งมั่นทุ่มเทที่จะเติบโตจากซัพพลายเออร์หลักมาเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำ ซึ่งจำเป็นต้องทำให้ผลิตภัณฑ์หลักของเรามีส่วนแบ่งตลาดมากขึ้น ที่สำคัญกว่านั้นคือเราควรเป็นผู้กระตุ้นดีมานด์ของลูกค้าแทนที่จะเอาแต่ตอบสนองความต้องการเพียงอย่างเดียว ก้าวกระโดดจากผู้ตามมาเป็นผู้นำในตลาด ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราจะพัฒนานวัตกรรมของผลิตภัณฑ์, R&D แบบอไจล์ และการส่งมอบที่มีประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป

ในตลาดต่างประเทศ เราจะโฟกัสที่ตลาดที่มีความสำคัญสูงและผลิตภัณฑ์เชิงยุทธศาสตร์ โดยเจาะจงก็คือเราวางแผนเพิ่มการลงทุนในตลาดเกิดใหม่ในเอเชีย ตลาดผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำ และตลาดยุโรปเชิงยุทธศาสตร์ และปรับสถานะผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการสร้างเครือข่าย 5G ตลอดจนเครือข่ายออปติคัลแบบประจำที่ สร้างเครือข่าย 4G ที่มีอยู่ขึ้นใหม่ อัปเกรดเครือข่ายการส่งข้อมูล และทำซ้ำเทอร์มินอลสมาร์ทโฟนและเทอร์มินอลบ้าน เราจะคว้าโอกาสต่าง ๆ ในสภาพแวดล้อมระดับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อการันตีว่าจะเกิดการดำเนินงานที่ดีและการเติบโตที่มั่นคง

หลักการข้อที่สามคือโซลูชันแบบครบวงจร อุปกรณ์เทอร์มินอล ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันแบบครบวงจร เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการเติบโตในอนาคตของ ZTE หลังจากปรับโครงสร้างและการรวมแบรนด์ ตอนนี้เรากำลังทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านช่องทางเพิ่มมากขึ้น และมอบชุดอุปกรณ์เทอร์มินอลที่ครบวงจร รวมถึงสมาร์ทโฟน อุปกรณ์เทอร์มินอลในอุตสาหกรรม อุปกรณ์เทอร์มินอลแสดงข้อมูลในอาคาร รวมถึงอุปกรณ์ด้านนวัตกรรมที่ครบวงจร

จากการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ZTE เตรียมสนับสนุนผลิตภัณฑ์เทอร์มินอลทั้งในตลาดจีนและในต่างประเทศ โดยบริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการทำธุรกิจแบบเทอร์มินอล ขยายการเติบโตใหม่ในตลาดจีน และรักษาการเติบโตอย่างสม่ำเสมอในตลาดต่างประเทศผ่านการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องและลงทุนเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2564 เราคาดว่าจะส่งมอบอุปกรณ์สำหรับคอนซูเมอร์ให้ได้กว่า 100 ล้านเครื่อง โดย 50% นั้นจะมีชิปเซ็ตที่บริษัทพัฒนาเอง

การพัฒนาศักยภาพใหม่ ๆ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตที่รวดเร็วทางธุรกิจในระยะที่ 2 

หลังการรวมธุรกิจในระยะที่ 1 แล้ว งานหลักของเราในช่วงการวางกลยุทธ์ขั้นต่อไปก็คือ การขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ 2

เราจะลงทุนในกลุ่มธุรกิจองค์กร ทั้งในด้านการตลาด ช่องทาง และโซลูชัน นอกจากนี้ บริษัทจะยังบูรณาการทรัพยากรภายในองค์กรเข้าด้วยกัน เพื่อพัฒนาความได้เปรียบโดยรวมในด้านการสร้างแบรนด์ ซัพพลายเชน และระบบอีโคซิสเต็มของเครือข่ายคลาวด์ ตลอดจนเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตให้กับธุรกิจองค์กร สำหรับขีดความสามารถด้านการสร้างช่องทาง เราจะยกระดับบริการให้ครอบคลุม โดยปรับปรุงทรัพยากรด้านไอที กระบวนการต่าง ๆ สิทธิประโยชน์ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เราจะยังพัฒนาความสามารถทางด้านการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สำคัญ รวมถึงการสื่อสารข้อมูล เซิร์ฟเวอร์ และสตอเรจ  ฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์ และผลิตภัณฑ์ด้านศูนย์ข้อมูล ตลอดจนปรับปรุงการตลาดสำหรับโซลูชันในส่วนหลัก ๆ เช่น รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน การเงิน อินเทอร์เน็ต และการขนส่ง เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงความสามารถโดยรวมในตลาดองค์กรโดยจัดหาโซลูชันการใช้งานแบบบูรณาการที่สอดคล้องกับสถานการณ์

นอกจากนี้ เพื่อให้บรรลุการเติบโตอย่างรวดเร็วในระยะที่ 2 เราจึงจำเป็นต้องพัฒนาธุรกิจใหม่ เช่น ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์และการพลิกโฉมไปสู่ดิจิทัล

ในเดือนมีนาคม 2564 ZTE ยังได้จัดตั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับยานยนต์ขึ้นมา โดยมีเป้าหมายที่จะมอบเทคโนโลยีที่สำคัญและส่วนประกอบหลักในด้านยานยนต์ดิจิทัล รวมถึงผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เชื่อมต่อกับเครือข่าย ในการทำงานร่วมกับพันธมิตรนั้น ZTE มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์ด้านยานยนต์ที่ดีที่สุดและปรับได้ตามความต้องการ และนำไปสู่การสร้างสรรค์เครือข่ายยานยนต์อัจฉริยะ เส้นทางการขับขี่ที่เหมาะสม รวมถึงคลาวด์ที่ทรงพลัง ผลิตภัณฑ์ของเรามีตั้งแต่ชิปเซ็ต ฮาร์ดแวร์ และแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ ไปจนถึงอัลกอริทึมด้านการขับขี่อัจฉริยะ รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานสำหรับยานยนต์อัจฉริยะ และที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้เลยนั้นก็คือ เราได้ลงนามในสัญญาด้านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ China First Auto Works และ Shanghai Automotive Industry Corporation ไปเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เรายังพยายามที่จะคว้าโอกาสทางธุรกิจที่เกิดขึ้นจากการที่องค์กรเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในส่วนนี้ ZTE ได้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อปรับเปลี่ยนการทำงานในออฟฟิศให้เป็นดิจิทัล, กระบวนการค้นคว้าและวิจัย รวมถึงการปฏิบัติงาน นำไปสู่การสร้างบริษัทที่ทำงานผ่านระบบคลาวด์ ในการดำเนินงานดังกล่าว เราได้กำหนดวิธีการ รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชันแบบโมดูลาร์ขึ้นมากมาย ซึ่งหมายความว่า ZTE ได้ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการเพื่อการเปลี่ยนผ่านสำหรับองค์กร  โดยโซลูชันด้านการพลิกโฉมไปสู่ดิจิทัลของ ZTE นั้นครอบคลุมทั้งองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับเครือข่ายคลาวด์ แพลตฟอร์มข้อมูล พอร์ทัลแบบรวมศูนย์ ออฟฟิศดิจิทัล ผลิตภัณฑ์ดิจิทัล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ดิจิทัล คลังส่วนประกอบแบบโมดูลาร์เหล่านี้ช่วยให้ ZTE สามารถมอบบริการที่ครอบคลุมการดำเนินงานขององค์กรในหลากหลายด้าน ซึ่งจะช่วยเร่งให้องค์กรพลิกโฉมไปสู่ดิจิทัลได้เร็วขึ้น

ZTE มีความแน่วแน่ที่จะเร่งพัฒนาธุรกิจในระยะที่ 2 ให้รุดหน้าอย่างรวดเร็ว ด้วยการคว้าโอกาสในตลาดใหม่เหล่านี้

สร้างความยืดหยุ่นของ ZTE เพื่อต่อสู้กับความไม่แน่นอนท่ามกลางชีวิตวิถีใหม่

ผมได้แนะนำกลยุทธ์ของ ZTE เพื่อส่งเสริมการขยายตัวทางธุรกิจในระยะที่ 1 และ 2 สำหรับการบรรลุเป้าหมายนี้ เราจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถที่สามารถรองรับการพัฒนาที่ยั่งยืน

นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงทั่วโลกได้ย้ำเตือนเราถึงความไม่แน่นอนมากมาย นอกเหนือจากความท้าทายเดิม เราตระหนักได้ว่ากุญแจสำคัญในการจัดการกับความไม่แน่นอนคือความยืดหยุ่น ซึ่งช่วยเราปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดได้อย่างรวดเร็ว สำหรับช่วงกลยุทธ์ถัดไป เรามุ่งมั่นที่จะสร้าง ZTE ให้เป็นองค์กรที่มีความยืดหยุ่น ที่ยกระดับขีดความสามารถในการคาดการณ์ การกันกะแทก การปรับตัว และการปรับเปลี่ยน ดังนั้น เมื่อเผชิญความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติงาน เราจะตั้งตัวได้ตั้งแต่ช่วงแรก แข็งแกร่ง และฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว

ความคล่องแคล่วทำให้ประสบความสำเร็จ นอกจากความยืดหยุ่นแล้ว เราควรที่จะตอบสนองต่อความเสี่ยงอย่างคล่องแคล่วมากขึ้น กุญแจสู่ความสำเร็จคือการส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างมั่นคง ขยายและเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าทั้งในและนอกองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทั้งหมดด้วยการใช้บิ๊กดาต้า ซึ่งช่วยทำให้บริษัทดำเนินการได้อย่างคล่องตัว

สำหรับการสร้างองค์กรที่มีความยืดหยุ่น การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลเป็นสิ่งที่ต้องทำ และยังช่วยพัฒนาคุณภาพของการดำเนินการและประสิทธิภาพของบริษัท

ในแง่ของการทำงานที่สำนักงาน เรามี Pocket ZTE แอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนที่ช่วยทำให้ออฟฟิศเคลื่อนที่เป็นจริง พร้อมรับประกันความต่อเนื่องทางธุรกิจ ในช่วงเริ่มต้นปี 2563 ระบบคลาวด์ R&D และระบบคลาวด์สำนักงานที่เราพัฒนาขึ้นเองนั้นทำให้พนักงานกว่า 30,000 คนทำงานจากที่บ้านได้ ซึ่งบรรลุประสิทธิภาพการทำงานถึง 95% ตั้งแต่วันแรกของการทำงาน ปัจจุบัน เราพร้อมแล้วสำหรับการทำงานทางไกลเป็นเวลาหลายชั่วโมงบนแพลตฟอร์มดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ ขณะรักษาประสิทธิภาพเหมือนกับการทำงานที่สำนักงาน

สำหรับซัพพลายเชน เราได้พัฒนาเครือข่าย โมเดล และแพลตฟอร์มใหม่ ผ่านการรื้อปรับระบบทางธุรกิจและการปรับโครงสร้างระบบไอที ซัพพลายเชนเดิมที่มีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเซินเจิ้นได้ถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นเครือข่ายซัพพลายเชน ที่มีศูนย์กลางตั้งอยู่ในเมืองเซินเจิ้น เมืองเหอหยวน เมืองหนานจิง เมืองซีอาน และเมืองฉางซา รวมถึงท่าเรือ ศูนย์การขนส่ง ฐานการผลิต และโรงงานมากมาย นอกจากนี้ เรายังดำเนินธุรกิจทางออนไลน์และบรรลุการจัดการอัจฉริยะของธุรกิจหลักผ่านการใช้บิ๊กดาต้าและ AI ซึ่งแสดงการเปลี่ยนแปลงในด้านอุปสงค์อุปทานและความเสี่ยงแบบเรียลไทม์ เราได้ก่อตั้งศูนย์กลางการดำเนินการอัจฉริยะ ซึ่งยกระดับความยืดหยุ่นของเครือข่ายซัพพลายเชนของเราอย่างมาก ตลอดจนรับรองความต่อเนื่องทางธุรกิจ

ความยืดหยุ่นด้านการตลาดของเราและการส่งมอบทางวิศวกรรม พัฒนาขึ้นผ่านการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล เมื่อเผชิญกับความท้าทายจากการแพร่ระบาด เราได้สร้างช่องทางออนไลน์ขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อการเข้าชม การสาธิต การจัดแสดง และการทดสอบ ซึ่งสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น นอกจากนี้ เรายังสร้างศูนย์จัดส่งระบบคลาวด์ระดับโลกเช่นกัน ในการใช้เครื่องมืออัตโนมัติแบบครบวงจรและระบบดิจิทัล เราส่งมอบการใช้งานเครือข่ายตลอดจนการเดินระบบและซ่อมบำรุงที่ไร้การสัมผัสแก่ผู้ประกอบธุรกิจ โซลูชันระบบคลาวด์ของเราทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเพลิดเพลินกับบริการอันสะดวกสบายได้บนเครือข่ายกว่า 200 เครือข่าย

ในช่วงต่อไป เราจะดำเนินการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของเราในการดำเนินการ การวิจัยและพัฒนา การผลิต และธุรกิจภายนอก เพื่อพัฒนาให้ก้าวขึ้นเป็นบริษัทคลาวด์ที่มีห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่น ความเข้ากันได้สูงสำหรับการวิจัยและพัฒนา การดำเนินการที่ตอบสนองอย่างรวดเร็ว และการจัดส่งที่ยืดหยุ่น

สำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน ZTE ยึดมั่นกลยุทธ์การพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เรามุ่งหวังที่จะส่งมอบรากฐาน ICT ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้ประกอบธุรกิจ และส่งเสริมอุตสาหกรรมแนวดิ่งด้วยนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อยกระดับประสิทธิภาพพลังงาน สำหรับ ZTE เรามุ่งมั่นที่จะดำเนินการด้านคาร์บอนต่ำผ่านการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนา ZTE นี้ เราตั้งตารอที่จะสร้างอนาคตที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์กับลูกค้าและพันธมิตร ผ่านการเปิดกว้างและความร่วมมือ ท่ามกลางความไม่แน่นอน ZTE จะยึดมั่นกลยุทธ์การพัฒนา เพื่อมุ่งตอบสนองต่อความเสี่ยงด้วยความยืดหยุ่น และสร้างคุณค่ามากขึ้นผ่านนวัตกรรม การทำงานร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรของเราทั่วโลกทำให้เรามีความมั่นใจที่จะสร้างความเชื่อมต่อและความไว้ใจในทุก ๆ ที่

ขอบคุณครับ