China Mobile International เริ่มการก่อสร้าง ศูนย์ข้อมูลแห่งเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า Fo Tan ในฮ่องกง

ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่จะวางรากฐานอันแข็งแกร่งให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและข้อมูลในเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ไปพร้อมกับยกระดับสถานะของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของโลก

 

วันนี้ China Mobile International Limited (CMI) ได้ประกาศถึงการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลแห่งเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า Fo Tan (หรือศูนย์ข้อมูล Fo Tan) ในฮ่องกง ว่าได้เริ่มขึ้นแล้ว ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ซึ่งกำลังก่อสร้างโดย CMI โดยมีจีนแผ่นดินใหญ่เป็นผู้สนับสนุน คาดว่าจะพร้อมดำเนินการได้ในปี 2568 และจะเป็นส่วนสำคัญของกลุ่มศูนย์ข้อมูลหลักของเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า (GBA) และทำหน้าที่เป็นฮับสื่อสารระดับนานาชาติเพื่อช่วยให้การติดต่อทั่วโลกง่ายขึ้น

ศูนย์ข้อมูล Fo Tan จะเชื่อมต่อโดยตรงกับศูนย์ข้อมูลหลักที่สร้างขึ้นเองอีก 5 แห่งของ China Mobile ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า และเชื่อมต่อโลกเข้าด้วยกันผ่านสายเคเบิลใต้น้ำนานาชาติ 5 เครือข่าย รวมถึงระบบเคเบิลภาคพื้นดินระหว่างประเทศหลัก 5 ระบบ ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่นี้ ระบบโครงสร้างพื้นฐานแห่งใหม่นี้จะช่วยเพิ่มมูลค่าเครือข่ายศูนย์ข้อมูลที่ China Mobile เป็นเจ้าของเอง รวมถึงทรัพยากรการเชื่อมต่อข้ามพรมแดน และเครือข่าย 5G และเครือข่ายใยแก้วนำแสงในประเทศอีกด้วย

Mrs. Carrie LAM, ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR), Mr. SUN Xiangyi, ผู้อำนวยการทั่วไปฝ่ายกิจการเศรษฐกิจของสำนักงานประสานงานแห่งรัฐบาลประชาชนกลางของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง, Mr. Alfred SIT, เลขานุการงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR), Ms. JIN Ping, รองประธานสมาคมวิสาหกิจชาวจีนฮ่องกง, Mr. WANG Yan, ประธาน China Harbour Zhen Hua Engineering Company Limited, Dr. LI Feng, ประธาน China Mobile International และ China Mobile Hong Kong, Mr. Sean LEE, ผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร China Mobile Hong Kong และ Mr. SHEN Weizhong, ผู้อำนวยการและรองประธานบริหาร China Mobile International ได้เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ในวันนี้เพื่อเป็นสักขีพยานให้กับอีกก้าวความสำเร็จพร้อมกับผู้นำจากภาคส่วนธุรกิจท่านอื่น ๆ

ท่ามกลางการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีเกิดใหม่อย่างเช่น 5G, คลาวด์คอมพิวติ้ง, ปัญญาประดิษฐ์ และอินเทอร์เน็ตอุตสาหกรรมทำให้เกิดความต้องการใช้บริการศูนย์ข้อมูล มีการคาดการณ์ว่าตลาดศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตทั่วโลกจะมีมูลค่าถึง 1.434 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2570[1] ขณะที่มีการคาดการณ์ว่าตลาดศูนย์ข้อมูลของจีนจะมีมูลค่าเกิน 3.2 แสนล้านหยวนภายในปี 2565[2] สำหรับการสร้างศูนย์ข้อมูล Fo Tan แห่งใหม่ CMI ได้ช่วยสนับสนุนการพัฒนาของฮ่องกงและติดอาวุธให้การยกระดับความชาญฉลาดของเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า เพื่อสร้างรากฐานอันแข่งแกร่งทางด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล (digitalization) ไปทั่วทั้งภูมิภาค

“ศูนย์ข้อมูลเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการสื่อสารเพื่อการพัฒนาของเศรษฐกิจดิจิทัลและเมืองอัจฉริยะเพื่อเป็นการสนับสนุนฮ่องกงสู่การเป็นฮับศูนย์ข้อมูลที่มีความโดดเด่นของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงยังได้เร่งนำเสนอมาตรการพิเศษสำหรับการพัฒนาศูนย์ข้อมูลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมี China Mobile International ลงทุนในพื้นที่ขนาด 1 ล้านตารางฟุตใน Fo Tan แห่งนี้ ขนาดอันกว้างใหญ่ของเขตอุตสาหกรรมแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องและความมั่นใจอย่างมากต่ออุตสาหกรรมสื่อสาร โดยเฉพาะความมั่นใจจาก China Mobile ต่อการพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูลของฮ่องกง ด้วยการสนับสนุนจากประเทศ สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอันเป็นเลิศของฮ่องกง และการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมสื่อสารของเรา ดิฉันเชื่อว่าฮ่องกงจะรุดหน้าสู่อนาคตได้อย่างยิ่งใหญ่ ทั้งในแง่ของนวัตกรรมและอุตสาหกรรมการสื่อสารของเรา ขอแสดงความขอบคุณไปยัง China Mobile สำหรับการเสนอความคิดเห็นและการสนับสนุนอย่างแข็งขันในการจัดทำนโยบายและมาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลทั้งด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และโทรคมนาคม” Mrs. Carrie Lam ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง กล่าว

Mr. YANG Jie ประธาน China Mobile ได้แสดงความยินดีกับพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยกล่าวว่าทางบริษัทมองการก่อสร้างศูนย์ข้อมูล Fo Tan ในฮ่องกงเป็นโอกาสในการสนับสนุนการสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานแห่งใหม่อย่างเต็มที่ รวมถึงโอกาสในการผสานองค์ประกอบใหม่ ๆ เพิ่มเติม และกระตุ้นให้เกิดโมเมนตัมใหม่ ๆ เพื่อช่วยยกระดับสถานะของฮ่องกงในฐานะฮับด้านข้อมูลในระดับนานาชาติ และสนับสนุนการพัฒนาอย่างแข่งขันของเศรษฐกิจดิจิทัลในเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า

“China Mobile ให้ความสำคัญกับการพัฒนาและเส้นทางสู่อนาคตของฮ่องกง เรามีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสถานะของฮ่องกงในฐานะฮับด้านข้อมูลในระดับนานาชาติ และการสนับสนุนการบูรณาการเทคโนโลยี 5G ในอุตสาหกรรมอันหลากหลายของฮ่องกง พิธีวางศิลาฤกษ์ของศูนย์ข้อมูล Fo Tan Data Center ได้เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับ China Mobile ในฮ่องกง ในอนาคต ศูนย์แห่งนี้จะเสริมแกร่งให้ข้อได้เปรียบด้าน ‘โครงสร้างพื้นฐานใหม่’ ของฮ่องกง เพิ่มความชาญฉลาดทางด้านดิจิทัลให้การพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกง และสร้างประโยชน์มหาศาลให้กับการบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศโดยรวมของฮ่องกง” Dr. Li Feng ประธาน China Mobile International และ China Mobile Hong Kong กล่าว

นับตั้งแต่ก่อตั้งในฮ่องกงเมื่อปี 2010 เป็นต้นมา CMI ได้เร่งติดตั้งทรัพยากรด้านเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลของโครงสร้างพื้นฐานของเมือง หลังเปิดศูนย์เครือข่าย China Mobile Global Network Center ใน Tseung Kwan O ของฮ่องกงไปเมื่อปี 2557 ศูนย์ข้อมูล Fo Tan จะกลายเป็นศูนย์ข้อมูลแห่งที่สองที่ CMI เป็นเจ้าของเองและสร้างขึ้นในฮ่องกง ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่นี้จะช่วยให้ผู้ใช้ทั้งจากในและต่างประเทศเข้าถึงบริการแบบครบวงจร “อันมหาศาล” ได้อย่างไร้รอยต่อ ครอบคลุมถึงการสื่อสารผ่านเทคโนโลยี 5G, คลาวด์, AI และเอดจ์คอมพิวติ้ง และเทคโนโลยีที่ทันสมัยอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นการยกระดับสถานะของฮ่องกงในฐานะฮับด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลก

CMI เดินหน้าเร่งการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลระดับโลกโดยใช้ประโยชน์จากระบบเคเบิลใต้น้ำและเคเบิลภาคพื้นดินที่กว้างใหญ่ไพศาล รวมถึงจุดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต หรือ Points-of-Presence (PoP) และศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่บริษัทเป็นเจ้าของ ปัจจุบัน CMI มีศูนย์ข้อมูลที่สร้างขึ้นเองทั้งหมด 4 แห่ง ศูนย์เครือข่ายระดับโลกในฮ่องกง ศูนย์ข้อมูลในสิงคโปร์ ลอนดอน และแฟรงก์เฟิร์ต และมีแหล่งทรัพยากรเคเบิลใต้น้ำและภาคพื้นดินกว่า 70 เครือข่ายทั่วโลกที่มีแบนด์วิธสื่อสารข้อมูลระหว่างประเทศรวมกว่า 100T และ 180+ PoP เมื่อรวมทรัพยากรทั้งหมดนี้เข้าด้วยกัน CMI จึงสามารถมอบการเข้าถึงทั่วโลกด้วยแบนด์วิธในพื้นที่ที่กว้างใหญ่ การเชื่อมต่อที่ยืดหยุ่น และบริการแบบครบวงจรที่ครอบคลุม และช่วยให้การเร่งการพัฒนาโครงค่ายโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกให้เร็วขึ้น

CMI มุ่งมั่นสร้างทรัพยากรศูนย์ข้อมูลชั้นนำที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในฮ่องกง จึงได้นำแนวทางการลดการปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ำมาใช้กับศูนย์ข้อมูล Fo Tan ซึ่งจะมีค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย (PUE) ไม่ถึง 1.3 และอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่จะติดตั้งระบบ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ถึงขีดสุดใน 6 ด้านต่าง ๆ ได้แก่ วัสดุและทรัพยากร ประสิทธิภาพน้ำ ประสิทธิภาพพลังงาน ศูนย์ปฏิบัติงานที่มีความยั่งยืน ตึกและการขนส่งอัจฉริยะ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร แนวทางนี้ตั้งเป้าสำรวจการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยของเสียเพื่อให้เป็นศูนย์ข้อมูลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งเน้นทางด้านโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง การลดผลกระทบตลอดวัฏจักรการดำเนินงาน ความยั่งยืน โรงงานสีเขียว พลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี AI และการรับรองสีเขียว CMI จึงกำหนดให้ศูนย์ข้อมูล Fo Tan เป็นศูนย์ข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้นำอุตสาหกรรม ศูนย์ข้อมูลแห่งใหม่ยังตั้งเป้าคว้าการรับรองด้านอาคารสีเขียวอย่างเช่น BEAM Plus และ LEED Gold ด้วย

ศูนย์ข้อมูล Fo Tan ซึ่งออกแบบตามมาตรฐานศูนย์ข้อมูลสากลในระดับ Tier III จะขยายพื้นที่ก่อสร้างให้ครอบคลุมทั้งหมด 103,660 ตารางเมตร วึ่งสามารถจัดวางตู้เซิร์ฟเวอร์ได้กว่า 9,000 ตู้

พิธีวางศิลาฤกษ์ในวันนี้จัดขึ้นควบคู่กับนิทรรศการซึ่งแสดงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแผนการที่สำคัญ ๆ ของ CMI ในแง่ของการพัฒนาเครือข่ายทั่วโลก และโครงการ “เส้นทางสายไหม” ด้วยความพยายามทุ่มเทอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่าย CMI จึงได้ให้บริการศูนย์ข้อมูลและการเชื่อมต่อเครือข่ายที่มีการยกระดับ โดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอ่าวกวางตุ้ง-ฮ่องกง-มาเก๊า ในอนาคต CMI จะยังคงเดินหน้าพัฒนาธุรกิจศูนย์ข้อมูลของตนทั่วโลก และใช้ประโยชน์จากการผสานการทำงานของเครือข่ายของตนอย่างเต็มที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและความคล่องตัว และมอบการเข้าถึงไปทั่วโลกผ่านการเชื่อมต่อแบนด์วิธขนาดใหญ่ให้กับพันธมิตรผู้ให้บริการเครือข่าย ลูกค้าระดับองค์กร และผู้ใช้กลุ่มผู้บริโภคทั่วโลก