GameChange Solar ได้รับการลงทุนในรูปแบบหุ้นบุริมสิทธิรวม 150 ล้านดอลลาร์จาก Koch Strategic Platforms

GameChange Solar Holdings Corp. (“GameChange Solar” หรือ “GameChange”) ผู้ให้บริการระบบติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์และติดตามแสงอาทิตย์ระดับชั้นนำสำหรับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ประกาศในวันนี้ว่า Koch Strategic Platforms (“KSP”) บริษัทในเครือ Koch Investments Group ได้ตัดสินใจลงทุนใน GameChange มูลค่ารวม 150 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของบริษัท

GameChange Solar ได้เติบโตอย่างมากนับตั้งแต่ที่ก่อตั้งเมื่อปี 2555 จากการเป็นผู้ให้บริการระบบมุมรับแสงคงที่ระดับภูมิภาค ก้าวขึ้นเป็นผู้ให้บริการระดับโลกด้านโซลูชันจับยึดแผงโซลาร์เซลล์ ระบบติดตามแสงอาทิตย์ และซอฟต์แวร์ระดับโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่และเชิงการค้า แก่ผู้พัฒนาพลังงานหมุนเวียนและบริษัทวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้าง (“EPC”) บริษัทได้รับการจัดอันดับเป็นบริษัทผู้ให้บริการระบบติดตามแสงอาทิตย์รายใหญ่อันดับสามของประเทศ และผู้จำหน่ายรายใหญ่อันดับหกของโลก ในการจัดอันดับประจำปี 2563 ของ Wood Mackenzie ทั้งนี้ การลงทุนจาก KSP จะเข้ามาเติมเชื้อเพลิงให้บริษัทเติบโตต่อเนื่องในปี 2565 และปีต่อ ๆ ไป

Mark Gibbens ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ GameChange กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นกับการเติบโตในก้าวต่อไปของเรา หลังได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่ในแวดวงการยกระดับพลังงาน Koch ไม่เพียงแค่ให้ทุนสนับสนุนการเติบโตเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายได้ใช้ขีดความสามารถระหว่างกันด้วย”

KSP ได้ทุ่มเทลงทุนในการพลิกโฉมพลังงานโดยยกให้เป็นหนึ่งในธุรกิจหลัก และลงทุนเชิงกลยุทธ์ในบริษัทที่มีบทบาทพลิกโฉมตลาด โดยล่าสุด KSP ได้ประกาศลงทุนในห่วงโซ่มูลค่าแบตเตอรีรวมถึงพัฒนาแหล่งใหม่ ๆ ในการจัดเก็บพลังงานและส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐาน

“KSP รู้สึกตื่นเต้นกับการลงทุนใน GameChange Solar ซึ่งนำโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความเหนือชั้นมาสู่ตลาด” Jeremy Bezdek กรรมการผู้จัดการของ Koch Strategic Platforms กล่าว “เราเชื่อว่าบริการเหล่านี้จะเข้ามายกระดับอุตสาหกรรมให้ทันสมัย และหวังที่จะช่วยเร่งให้เติบโตเร็วขึ้นอีกในอนาคต”

ข้อมูลสำคัญในการลงทุนครั้งนี้

• การลงทุนในรูปแบบหุ้นบุริมสิทธิรวม 150 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเมื่อแปลงสภาพแล้วจะเป็นหุ้นส่วนน้อยใน GameChange Solar

• การลงทุนดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่ได้สอบทานธุรกิจของ GameChange ครอบคลุมโซลูชันติดตั้งแผงโซลาร์ ระบบติดตามแสงอาทิตย์และซอฟต์แวร์ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และ

• ทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสำรวจความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในขอบข่ายสำคัญ เพื่อสนับสนุนโอกาสใหม่ ๆ ในการเติบโตทั้งสำหรับ GameChange Solar และ Koch

นอกเหนือจากเงินทุนก้อนใหม่แล้ว GameChange และบริษัทหลายแห่งในเครือ Koch Industries จะทำงานร่วมกันเพื่อสำรวจช่องทางประสานงานทางกลยุทธ์ในบริษัทแกนหลัก รวมถึง KBX ซึ่งให้บริการโซลูชันขนส่ง โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีระดับโลก ผ่านเครื่องมือและบริการไฮเทค เช่นเดียวกับ Koch Engineered Solutions (“KES”)

GameChange Solar จะนำเงินที่ได้ไปดำเนินการตามเป้าหมายดังต่อไปนี้

• เดินหน้าขยายส่วนแบ่งตลาดในสหรัฐและทั่วโลก

• เร่งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงสมดุลโซลูชันระบบที่เพิ่มอัตรากำไร เทคโนโลยีติดตาม 2P แบบใหม่ ระบบมุมรับแสงคงที่แบบใหม่ และซอฟต์แวร์ติดตามขั้นสูง

• ขยายฐานลูกค้าที่มีคุณภาพและหลากหลาย และ

• ยกระดับการผลิตและวางระบบทั่วโลก

ปรับกลยุทธ์ให้สอดรับกับธุรกิจของ Koch

GameChange กำลังสำรวจหาโอกาสในการปรับกลยุทธ์การทำธุรกิจให้สอดรับกับธุรกิจของ Koch Industries เพื่อเป็นประโยชน์ระหว่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ธุรกิจต่าง ๆ ในเครือของ Koch จะเข้ามามีส่วนช่วยได้จากการ

• ร่วมกันทำงานเพื่อยกระดับการบริหารจัดการซัพพลายเชนของ GameChange ที่มีอยู่กว้างขวางทั่วโลก โดยงัดใช้ความครอบคลุมและความเชี่ยวชาญของ KBX

• งัดใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และโซลูชันบริหารจัดการพลังงานอันล้ำสมัยที่บริษัทในเครือ Koch พัฒนาเอาไว้ และ

• สร้างหลักประกันว่าบริษัทจะมองเห็นตลาดที่พัฒนาอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาโซลูชันพลังงานรองรับ โดยงัดใช้ประโยชน์จากการลงทุนของ Koch Strategic Partners ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

Citi ทำหน้าที่เป็นผู้แทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวและเป็นผู้ให้คำปรึกษาทางกลยุทธ์ ขณะที่ Goodwin Procter ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้ GameChange ในการทำธุรกรรมครั้งนี้ ส่วน Jones Day เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้กับ Koch