กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้ารางวัลยอดเยี่ยมด้านเทคโนโลยี

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล รับ 3 รางวัลใหญ่ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ รางวัลดีเด่น ด้านบริการธนาคารผ่านโมบายแอปพลิเคชัน จากงาน Global Retail Banking Innovation Awards 2021, รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ด้านเทคโนโลยีสำหรับโมบายแอปพลิเคชัน สาขาบริการทางการเงิน และ รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่น สาขาการธนาคาร จากงาน Asian Technology Excellence Awards 2021 จากความสำเร็จของแอป “ยูชูส” (UCHOOSE) แอปพลิเคชันสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และความสำเร็จในการนำดิจิทัลและเทคโนโลยีมาใช้พัฒนางานปรับโครงสร้างหนี้และติดตามหนี้ ช่วยลดขั้นตอนการดำเนินงาน พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพ ให้ลูกค้าได้รับบริการที่สะดวกยิ่งขึ้น

ภาพเรียงจากซ้ายไปขวา

  1. กิติศักดิ์ ตีระพิมลจันทร์ ผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง กรุงศรี คอนซูมเมอร์
  2. รุ่งฤดี พรพัฒนาพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โทเทิล เซอร์วิสเซส โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
  3. ฉัตราพร อิงคนันทวารี ผู้อำนวยการอาวุโส บริหารงานช่องทางดิจิทัล ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงิน กรุงศรี คอนซูมเมอร์