อำเภออี้โจว เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางผ้าไหมแห่งใหม่ของจีน

อำเภออี้โจว เมืองเหอฉี ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน ได้ส่งเสริมการพัฒนาการเลี้ยงไหมและอุตสาหกรรมการทอไหมแบบบูรณาการ เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “ศูนย์กลางผ้าไหมแห่งใหม่ของจีน”

อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงหนอนไหมถือเป็นแกนหลักของภาคการเกษตรในอำเภออี้โจว ซึ่งเร่งขยายการผลิตในอุตสาหกรรมดังกล่าว จนถึงปัจจุบัน อำเภออี้โจวมีธุรกิจที่ผลิตผ้าไหมอยู่ 29 แห่ง โดยมีกำลังการผลิตเส้นไหมสีขาวอยู่ที่ 11,000 ตัน หรือคิดเป็น 71.85% ของไหมทั้งหมดที่ผลิตในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง นอกจากนี้ อำเภออี้โจวยังเป็นเขตที่มีพื้นที่เลี้ยงไหมหม่อนมากเป็นอันดับหนึ่งของจีนมา 16 ปีติดต่อกันแล้ว

บริษัท Guangxi Jialian Silk ซึ่งเป็นธุรกิจการผลิตไหมในท้องถิ่นให้ข้อมูลว่า บริษัทเป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์จากไหมให้กับแบรนด์ชื่อดังระดับโลก และยังมุ่งมั่นที่จะสื่อสารกับซัพพลายเออร์ของแบรนด์หรูให้รับทราบ รวมถึงปรับรูปแบบของสินค้าให้สอดรับกับความต้องการผลิตภัณฑ์ไหมในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ผู้คร่ำหวอดในอุตสาหกรรมยังเผยว่า บริษัทจากอิตาลี ฝรั่งเศส สหรัฐ อินเดีย รวมถึงประเทศและภูมิภาคอื่น ๆ ยังให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ไหมจากอำเภออี้โจวเป็นอย่างยิ่ง โดยให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ควรมีการพยายามเพิ่มมากขึ้นเพื่อปรับปรุงการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมของอำเภออี้โจวอย่างยั่งยืน

การปรับปรุงห่วงโซ่อุตสาหกรรมได้ช่วยดึงศักยภาพของอำเภออี้โจว เพื่อยกระดับความสามารถในการผลิตของคลัสเตอร์อุตสาหกรรมไหม รวมถึงเร่งจัดตั้งและเพิ่มกำลังการผลิตของธุรกิจการเพาะเลี้ยงหนอนไหมในอำเภออี้โจว

ทั้งนี้ การประชุมว่าด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมไหมคุณภาพของจีน หรือ China High-quality Silk Industry Development Conference ซึ่งจัดขึ้นที่อำเภออี้โจว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา ได้มีการลงนามโครงการความร่วมมือกว่า 20 รายการในอุตสาหกรรมสิ่งทอของอำเภออี้โจว ทั้งยังเป็นการส่งเสริมระบบนิเวศอุตสาหกรรมการเลี้ยงไหมของอำเภอด้วย

คุณฉิน ชุนเฉิง เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์ ประจำเทศบาลนครเหอฉีกล่าวว่า เมืองเหอฉีให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการสร้างโรงเลี้ยงไหมและเพาะพันธุ์หนอนไหม รวมถึงสวนสาธิตรังไหมดิบและกระบวนการสาวไหม เพื่อให้อำเภออี้โจวกลายเป็น “ศูนย์กลางผ้าไหมแห่งใหม่” ของจีน

คำบรรยายภาพ – พิธีลงนาม ณ การประชุม China High-quality Silk Industry Development Conference ซึ่งมีขึ้นเป็นครั้งแรกที่อำเภออี้โจวของเมืองเหอฉี ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 10 ธันวาคม 2564