iZeno becomes an official Atlassian Specialized Partner in Cloud iZeno ได้รับแต่งตั้งเป็น Atlassian Specialized Partner อย่างเป็นทางการในระบบคลาวด์

iZeno เป็น Atlassian Platinum Partner ชั้นนำในเอเชีย ประกาศว่าได้รับแต่งตั้งเป็น Atlassian Specialized Partner อย่างเป็นทางการในระบบคลาวด์แล้ว การตรวจสอบความรู้เชิงลึก ประสบการณ์ที่กว้างขวาง และการส่งมอบบริการคุณภาพสูงที่สม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความพึงพอใจและผลลัพธ์ของลูกค้าของ Platinum Solution Partner ของ Atlassian

IZENO ประสบความสำเร็จในโปรแกรม Atlassian Cloud Specialization ตั้งแต่เปิดตัวเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

Ko Mistry หัวหน้าฝ่าย Global Channel ของ Atlassian กล่าวว่า “Atlassian ต้องการประกาศเกียรติคุณให้ iZeno สำหรับแนวทางปฏิบัติด้านโซลูชันที่เชี่ยวชาญ เนื่องจาก IZENO ได้พิสูจน์ความสำเร็จในการส่งมอบและการดำเนินงานและสนับสนุนกรณีการใช้งานระดับองค์กรและAtlassian Cloud Platform

“ระดับของความมุ่งมั่นในโปรแกรม Cloud Specialization Program เป็นกายกย่องความพยายามและความทุ่มเทของ Atlassian Partners ในการนำเสนอบริการคุณภาพสูงที่สม่ำเสมอเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ประสบการณ์และความสำเร็จของลูกค้า”

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เป็นพันธมิตรรายแรกในเอเชียที่ได้รับ Cloud Specialization Badge จาก Atlassian ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ iZeno Cloud First Strategy ในขณะที่เรายังคงลงทุนในบุคลากรและร่วมมือกับลูกค้าของเราเพื่อส่งมอบการปรับใช้และการย้ายระบบคลาวด์ที่ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ iZeno จะยังคงเติบโตและขยายแนวทาง iZeno Atlassian Practice (ITSM and DevOps) ต่อไปนอกเหนือจากการรายงานในปัจจุบันของเราในสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ” Mr. Jason Lin กรรมการผู้จัดการของ iZeno กล่าว