การีนา ผนึก กรมสุขภาพจิต เปิดตัวโครงการ Game On: Digitally Safe and Sound ร่วมผลักดันสังคมออนไลน์สีขาว

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย) (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต (ที่ 2 จากซ้าย) เปิดตัวโครงการ Game On: Digitally Safe and Sound เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน สานสัมพันธ์ครอบครัว พร้อมรับมือผลกระทบบนโลกออนไลน์ เพื่อสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัย มุ่งสร้างรากฐานสำคัญที่จะช่วยให้เยาวชนสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ บนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมแนะนำบอร์ดเกม “The.Net Threat เกมกลโลกไซเบอร์” มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (Cyberbullying) และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนและผู้ปกครอง โดยมี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กลาง) พร้อมคณะผู้บริหารจาก Sea (ประเทศไทย) และ กรมสุขภาพจิตมาร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ  อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมื่อเร็ว ๆ นี้

ภายใต้ความร่วมมือนี้ นอกจากการพัฒนาบอร์ดเกมเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการกับการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) การีนาและกรมสุขภาพจิตยังร่วมกันเผยแพร่ชุดภาพยนตร์สั้น Be Strong, Be Kind, Be There ที่ทำขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักทั้งในกลุ่มเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ถึงความสำคัญของการสร้างภูมิคุ้มกัน เสริมพลังบวก ให้พร้อมรับมือกับผลกระทบบนโลกออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดสังคมออนไลน์สีขาวในวงกว้างต่อไป

บรรยายบุคคลในภาพ (ซ้ายไปขวา)

  1. นพ.ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
  2. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต
  3. นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
  4. นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Sea (ประเทศไทย)