หลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจของมหาวิทยาลัยเซียงไฮ้เจียงตง คว้าอันดับ 58 ของโลกในรายงานของไฟแนนเชียล ไทมส์ ประจำปี 2565

หลักสูตรบริหารธุรกิตมหาบัณฑิต (MBA) ของวิทยาลัยอันไตด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ (Antai College of Economics and Management) มหาวิทยาลัยเซียงไฮ้เจียงตง (SJTU) ได้รับการจัดให้อยู่อันดับที่ 58 ในรายงานการจัดอันดับหลักสูตร MBA ทั่วโลกประจำปี 2565 ในฐานะวิทยาลัยธุรกิจเพียงแห่งเดียวของจีนแผ่นดินใหญ่ที่ติด 100 อันดับสูงสุดในโลก วิทยาลัยอันไตแห่ง SJTU ทำผลงานได้โดดเด่นในด้านที่สำคัญ ๆ เช่น การเพิ่มระดับค่าตอบแทนและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยผู้เข้าเรียนมีโอกาสที่จะได้รับการจ้างงานภายใน 3 เดือน 100% อีกทั้งยังได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 160% และในแง่ความก้าวหน้าในอาชีพนั้น

วิทยาลัยอันไตแห่ง SJTU ก็ยังได้คว้าอันดับ 1 ในจีนและอันดับ 4 ของโลกด้วย ผลงานที่โดดเด่นนี้แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งเฉพาะตัวของหลักสูตร MBA ในด้านการส่งเสริมทักษะ ตลอดจนความแข็งแกร่งของแบรนด์ของวิทยาลัยที่เติบโตต่อเนื่องในภาคธุรกิจนี้
วิทยาลัยอันไตแห่ง SJTU ตั้งใจจัดหาแหล่งทรัพยากรชั้นเลิศให้กับหลักสูตร MBA มาโดยตลอด จึงทำให้สามารถวางพื้นฐานทฤษฎีที่แน่นหนาให้กับนักศึกษา และร่วมแบ่งปันประสบการณ์การบริหารธุรกิจจากการทำงานจริง เพื่อพัฒนาผู้นำทางธุรกิจที่มีความเป็นเลิศและสามารถผสานทฤษฎีเข้ากับการปฏิบัติได้ กลยุทธ์ “ทุนการศึกษา 2 ทิศทาง ซึ่งได้แก่แนวราบ (วิชาการ) และแนวดิ่ง (ธุรกิจ) เสริมความแข็งแกร่งกันและกัน และผสานทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ” ที่นำเสนอโดยคณบดีเฉิน ฟ่างหรัว (Chen Fangruo) นั้น มีการนำไปปรับใช้ทั้งในบริบทการวิจัยวิชาการโดยคณะต่าง ๆ และในการส่งเสริมทักษะด้วยเช่นกัน ด้วยวิสัยทัศน์ในการ “สร้างเทคโนโลยีและสถาบันการเงินระดับโลกเพื่อกำหนดทิศทางอนาคต” ทาง SJTU จึงได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศจีนประกาศโครงการร่วมมือด้านทรัพยากรชั้นเลิศมูลค่าหลายร้อยล้านหยวนเมื่อวันที่ 12 เม.ย. 2564 ซึ่งเปิดทางให้ทั้งสององค์กรใช้จุดแข็งของตนช่วยผลักดันการส่งเสริมด้านการเงินและเทคโนโลยี ตลอดจนดำเนินโครงการร่วมมือด้านทรัพยากรในแง่ต่าง ๆ เช่น การส่งเสริมทักษะ, การฝึกฝนและอบรม, นวัตกรรมและการบ่มเพาะ เป็นต้น สมาชิกโครงการผู้นำธุรกิจของหลักสูตร MBA วิทยาลัยอันไต (Antai MBA Entrepreneurship Elite Class) ประกอบด้วยนักลงทุน, นักธุรกิจในวิทยาลัย และนักธุรกิจที่เป็นศิษย์เก่า โดยจัดการเรียนการสอนในเรื่องการประกอบธุรกิจ, กิจกรรมแบบออฟไลน์ต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกอบรมออฟไลน์ให้กับผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คน เพื่อช่วยสนับสนุนและยืนหยัดเคียงข้างตลอดพัฒนาการ ทั้งนี้ เชื่อว่าหลักสูตร MBA วิทยาลัยอันไตจะดำเนินการต่าง ๆ ต่อไปด้วยแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและเปี่ยมนวัตกรรม อันมีพื้นฐานอยู่บนศักยภาพอันแข็งแกร่ง และขณะเดียวกันก็จะพัฒนาหลักสูตรชั้นยอดและสนับสนุนชุมชนธุรกิจต่อไป เพื่อส่งเสริมให้เกิดผู้นำธุรกิจในอนาคตที่มีแนวคิดและแนวทางธุรกิจที่ก้าวหน้า

คำบรรยายภาพ: รายงานการจัดอันดับหลักสูตร MBA ทั่วโลกประจำปี 2565