พาณิชย์ – DITP ชวนผู้ประกอบการภาคเหนือ เข้าร่วมโครงการ YELG ปี 4 ฟรี!

กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือ NEA เชิญชวนผู้ประกอบการภาคเหนือ วิสาหกิจกลางและขนาดย่อม (SMEs) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล ผู้จดทะเบียนพาณิชย์ และผู้ที่สนใจธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ :Young Exporter from local to Global (YELG) ปี 4 ภาคเหนือ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลงลึกความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ดำเนินธุรกิจในระดับภูมิภาค อาทิ การสร้างธุรกิจ THAILAND 5.0 ด้วย BCG Economy Model เจาะลึกสินค้าไทยในตลาด CLMV พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าระหว่างประเทศขั้นตอนการส่งออก และการจัดการโลจิสติกส์ พร้อมด้วยการให้คำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกชั้นนำ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมในระยะที่ 2 จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ SMEs Pro-active  และลุ้นเป็นตัวแทนภาคเหนือ สัมภาษณ์บทความลงสื่อภาษาอังกฤษ พร้อมรับโล่รางวัล

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-25 มีนาคม 2565  ในรูปแบบ online ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการระยะที่ 1 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 มีนาคม 2565 ที่ https://bit.ly/YELGปี4ภาคเหนือ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด) หรือสามารถสอบถามรายละเอียดได้ทาง www.nea.ditp.go.th หรือ Facebook.com/nea.ditp โทรศัพท์ 083 – 5328999 และ 099 – 4195456 อีเมล yelg.2022@gmail.com