Rockwell Automation เปิดตัวไอโอโมดูลเพื่อใช้ในงานด้านความปลอดภัยแบบอนาล็อกรุ่นใหม่ ตรงตามข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

เซฟตี้ไอโอโมดูลรุ่น FLEX 5000 ทำหน้าที่ทั้งตรวจสอบติดตามสถานะอุปกรณ์และปกป้องความปลอดภัยในการทำงานสำหรับกระบวนการต่าง ๆ

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) บริษัทรายใหญ่ที่สุดในโลกในด้านการพัฒนานวัตกรรมระบบอัตโนมัติสำหรับอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนผ่านสู่โลกดิจิทัล ประกาศเปิดตัวไอโอโมดูลเพื่อใช้ในงานด้านความปลอดภัยแบบอนาล็อกรุ่นใหม่อย่าง Allen-Bradley FLEX 5000 เพื่อช่วยให้ผู้ปฏิบัติการตามกระบวนการต่าง ๆ ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการป้องกันภัยได้ พร้อมลดความเสี่ยงที่จะเกิดระบบขัดข้องจนทำงานไม่ได้ (downtime) ในการใช้งานตามกระบวนการต่าง ๆ

ไอโอโมดูลเพื่อใช้ในงานด้านความปลอดภัยแบบอนาล็อกจาก Rockwell Automation มอบความปลอดภัยแบบครบวงจร โดยมีความสามารถเชิงระบบถึงระดับ SC 3 โมดูลเหล่านี้ได้รับการรับรองจาก TÜV ในระดับ SIL 3, PLe, Cat. 4. ทั้งยังรองรับการติดตั้งในไอโอแบงก์ (I/O bank) เดียวกันกับไอโอโมดูล FLEX 5000 มาตรฐานด้วย เพื่อลดต้นทุนระบบและทำให้ความซับซ้อนในการออกแบบน้อยลง

ไอโอโมดูลเพื่อใช้ในงานด้านความปลอดภัยแบบอนาล็อกรุ่น FLEX 5000 เหมาะกับการนำไปใช้ในขั้นตอนที่จำเป็นต้องมีการวัดความเร็วหรือความถี่ ตรวจสอบติดตามอุณหภูมิ แรงดัน หรือเซนเซอร์ตรวจจับการไหล เพื่อให้ทำงานได้อย่างปลอดภัย โดยนำไปใช้ได้หลายกรณีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการปิดตัวฉุกเฉิน การจัดการงานเผาไหม้ การควบคุมเทอร์ไบน์ การควบคุมคอมเพรสเซอร์ หม้อไอน้ำสำรองแบบใช้น้ำมันและก๊าซ การป้องกันความดันสูง การส่องสว่าง และการจัดการในเรื่องการระบายอากาศ

ด้วยโมดูลใหม่เหล่านี้ทำให้ผลิตภัณฑ์ตระกูล FLEX 5000 เพียบพร้อมด้วยไอโอโมดูลป้องกันภัยแบบอนาล็อกที่รองรับการใช้งานได้หลายประเภท โดยผู้ใช้เพียงแค่เลือกไอโอโมดูลที่ตรงกับความต้องการในการดำเนินงานของตน

ไอโอโมดูล FLEX 5000 ยังช่วยลดโอกาสที่ระบบจะหยุดทำงาน โดยทำให้เข้าถึงข้อมูลวินิจฉัยขั้นตอนเพิ่มเติมได้ง่ายขึ้น ผ่าน HART ที่ทำงานอย่างครบวงจรในแอปพลิเคชัน Studio 5000 Logix Designer ซึ่งช่วยลดขนาดของระบบโดยรวมได้ โดยสามารถต่อสัญญาณอนาล็อกจากอุปกรณ์หน้างาน (field devices) เข้าเทอร์มินอลของ FLEX5000 ได้โดยตรง ทั้งยังลดเวลาในการจัดการทางวิศวกรรมได้ ด้วยการผสานรวมเข้ากับชุดคำสั่งและการเขียนโปรแกรมของระบบ PlantPAx 5.0 และระบบข้างต้นได้อย่างง่ายและถูกต้อง