“สมาร์ท เอเซียต้า” จับมือ “คลาวเดอรา” เร่งยกระดับองค์กรโดยมีข้อมูลขับเคลื่อน

ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำในกัมพูชา จับมือคลาวเดอราคว้าข้อมูลเชิงลึกที่รวดเร็วและว่องไวกว่าเดิม เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของชาวดิจิทัลได้ดีกว่า

คลาวเดอรา (Cloudera) บริษัทคลาวด์ดาต้าระดับองค์กร ประกาศในวันนี้ว่า สมาร์ท เอเซียต้า (Smart Axiata) ผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำของกัมพูชา ได้เลือกให้คลาวเดอราเข้ามาช่วยเร่งการยกระดับธุรกิจ โดยสมาร์ท เอเซียต้า หวังใช้ความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาบริการลูกค้าและส่งมอบข้อเสนอที่ตรงใจกว่าเดิมตามความต้องการของลูกค้าทั้ง 8 ล้านราย สอดรับกับพันธสัญญาของแบรนด์ในการสร้างสังคมดิจิทัลในกัมพูชา

สมาร์ท เอเซียต้า เป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมชั้นนำ โดยมีข้อมูลจำนวนมหาศาลให้ต้องดูแลในแต่ละวันด้วยความเร็วอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางบริษัทใช้ดาต้าเลคแยกกันบนคลังข้อมูลแบบดั้งเดิม ทำให้ข้อมูลแยกกระจายจนเป็นอุปสรรคต่อการทำงานข้ามฟังก์ชัน ทำให้บริษัทนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ใช้ทรัพยากรมากเกินความจำเป็นในการบริหารจัดการระบบที่แตกต่างกันเหล่านี้ ทั้งยังทำให้ตรวจสอบกระแสและการใช้งานข้อมูลไม่ได้ด้วย แต่เมื่อร่วมมือกับคลาวเดอราแล้ว สมาร์ท เอเซียต้า ได้เปลี่ยนจากการใช้ดาต้าเลคแยกกันและคลังข้อมูลแบบดั้งเดิมไปเป็นดาต้าเลคเดี่ยว สิ่งนี้ทำให้จำนวนแหล่งที่มาลดลง เปิดโอกาสให้ติดตามการใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้น ส่งผลให้สมาร์ท เอเซียต้า มองเห็นข้อมูลได้ชัดเจนขึ้น ดาต้าเลคใหม่ที่ว่านี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งข้อมูลจริงเพียงแห่งเดียวสำหรับการใช้งานทั้งหมดของสมาร์ท เอเซียต้า ทำให้ข้อมูลเป็นที่เข้าถึงภายในองค์กร และรองรับการเข้าถึงฟังก์ชันทางธุรกิจต่าง ๆ ด้วยตนเอง

นับตั้งแต่ที่ใช้ดาต้าเลคเดี่ยว สมาร์ท เอเซียต้า ก็ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้ และได้รับข้อมูลเชิงลึกที่มีรายละเอียดมากขึ้น เพื่อให้มอบประสบการณ์ลูกค้าได้ดีกว่าเดิม โดยสร้างรายงานที่มีข้อมูลละเอียดกว่าเดิมได้ทุกชั่วโมง เพื่อให้ติดตามประสบการณ์ลูกค้าตามจุดสัมผัสต่าง ๆ ได้แบบเรียลไทม์ จากเดิมที่สร้างรายงานได้เป็นรายวันเท่านั้น สิ่งนี้ช่วยให้สมาร์ท เอเซียต้า แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายได้อย่างรวดเร็ว นอกเหนือไปจากการส่งมอบการตลาดแบบเรียลไทม์ตามบริบทให้แก่ลูกค้า

คุณคาลยาน อาชูตูนี (Kalyan Achyutuni) ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศของสมาร์ท เอเซียต้า กล่าวว่า “ความสามารถของเราในการสร้างแหล่งข้อมูลจริงเพียงแห่งเดียวร่วมกับคลาวเดอรานั้น เปิดโอกาสให้สมาร์ท เอเซียต้า ทำสิ่งที่แต่ก่อนทำไม่ได้ให้เกิดขึ้นในวันนี้ การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ทำให้เรามองเห็นลูกค้าได้แบบ 360 องศา เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้า ปรับปรุงสมรรถนะเครือข่าย และขับเคลื่อนนวัตกรรม โซลูชันดังกล่าวยังทำให้เราสร้างแอปให้ลูกค้าได้ ซึ่งเปิดโอกาสให้ชาวกัมพูชาบริการจัดการบัญชีและบริการได้ตามที่ตนเองสะดวก และทำให้รอบรู้ดิจิทัลมากขึ้นด้วย ลูกค้าแก้ไขปัญหาของตนได้ด้วยตนเอง ขณะที่พนักงานศูนย์รับเรื่องก็มีโหลดงานลดลงถึง 40% ความก้าวหน้านี้เปิดโอกาสให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้พนักงานหันไปให้ความสนใจกับงานอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหรือศักยภาพในการทำกำไรได้”

คุณรีมัส ลิม (Remus Lim) รองประธานประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของคลาวเดอรา กล่าวว่า “ผู้ให้บริการโทรคมนาคมเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้มากมาย ทำให้รวบรวมและสร้างข้อมูลมากมายมหาศาล การจะปรับให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าจำเป็นต้องบริหารจัดการและทำให้วงจรข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบมีความปลอดภัย เพื่อคว้าข้อมูลเชิงลึกและนำไปประกอบการตัดสินใจโดยมีข้อมูลขับเคลื่อน เรามีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนสมาร์ท เอเซียต้า เพื่อเดินหน้าปลดล็อกคุณประโยชน์ใหม่ ๆ จากข้อมูล ในขณะที่มุ่งหน้าสู่การเป็นองค์กรที่มีข้อมูลขับเคลื่อน และทำให้เส้นทางสู่คลาวด์ข้อมูลรองรับกับอนาคต”

การส่งเสริมนวัตกรรมและการทำงานร่วมกันระหว่างฟังก์ชันต่าง ๆ ทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการตลาด การวางระบบเครือข่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศ จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลได้อย่างอิสระและแนบเนียน สถาปัตยกรรมข้อมูลใหม่นี้กำจัดไซโลข้อมูลต่าง ๆ ให้หมดไป สนับสนุนการประสานงานข้ามฟังก์ชัน และช่วยให้องค์กรนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังช่วยให้องค์กรสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลแบบรวมศูนย์และมีอำนาจควบคุมมากกว่าเดิม ในแง่ของการเข้าถึงข้อมูลที่มีความสำคัญกับองค์กร ความปลอดภัย และจำนวนผู้ใช้งาน นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรองค์กรเพื่อดูแลและบริหารจัดการข้อมูลขององค์กรด้วย