ทีเอ็มบีธนชาต จัดกิจกรรม “ttb SME พันธมิตรสู่ความสำเร็จ” พบลูกค้าเอสเอ็มอีภาคตะวันออก ร่วมผลักดันธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน

เมื่อเร็ว ๆ นี้ – ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb)  โดย นายวิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี ทีเอ็มบีธนชาต จัดกิจกรรม ttb SME พันธมิตรสู่ความสำเร็จ” ครั้งที่ 3 เพื่อกระชับความสัมพันธ์กับลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคตะวันออก ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งมีลูกค้าให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ภายในงานธนาคารได้อัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้านเศรษฐกิจภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ สำหรับปี 2565  อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและรับฟังปัญหาของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดโซลูชันของธนาคาร โดยธนาคารพร้อมเป็นพันธมิตรเคียงข้างลูกค้าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยในทุกสถานการณ์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและร่วมขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน งานจัดขึ้น ณ ห้องมาริส บอลลูมโรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารามาริส รีสอร์ท จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

บรรยายภาพ (จากซ้าย)

 พรรณวลัย อินทราพิเชฐ หัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต

 วิสูจน์ ตั้งอดุลย์รัตน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี ทีเอ็มบีธนชาต

 บารมี เจริญวงษ์ ผู้จัดการทั่วไป บจก.ลิงก์ เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น

 อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์ ประธานกรรมการ บจก. รีเจน โซลูชั่น แอนด์ ดิสทริบิวชั่น

 สุรสิทธิ์ ชัยตระกูลทอง กรรมการ บจก. รุ่งเจริญภัณฑ์ (2548)

 ศรัณย์ ภู่พัฒน์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดเงินและบริการธุรกรรมทางการเงิน ทีเอ็มบีธนชาต

 สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอี ทีเอ็มบีธนชาต