อีสต์ เวนเจอร์ส เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565

  • อีสต์ เวนเจอร์ส มีมูลค่าธุรกรรมรวมในตลาด (Gross Merchandise Value หรือ GMV) ต่อปีมากกว่า 8.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีเงินลงทุนสืบเนื่อง (Follow-on Funding) จำนวน 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตอกย้ำความเป็นผู้นำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการทำประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้น
  • รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 ของอีสต์ เวนเจอร์ส แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของบริษัทและระบบนิเวศของบริษัท เพื่อมุ่งสู่อนาคตที่มีความยั่งยืน เท่าเทียมและทั่วถึง โดย 25% ของบริษัทที่เข้าไปลงทุนในขณะนี้มีผู้ก่อตั้งเป็นผู้หญิงอย่างน้อยหนึ่งคน และมีระบบนิเวศที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 16 ข้อขององค์การสหประชาชาติ

อีสต์ เวนเจอร์ส (East Ventures) บริษัทผู้บุกเบิกและผู้นำด้านการร่วมลงทุนแบบไม่เจาะจงอุตสาหกรรมในอินโดนีเซีย เผยแพร่รายงานความยั่งยืนฉบับแรกในชื่อ อีสต์ เวนเจอร์ส – รายงานความยั่งยืนประจำปี 2565 (East Ventures – Sustainability Report 2022) ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างมากของบริษัท รวมถึงการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของบริษัทและระบบนิเวศของบริษัท ในส่วนของกรอบการทำงานและแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน เท่าเทียมและทั่วถึงมากขึ้น

อีสต์ เวนเจอร์ส สั่งสมประสบการณ์ในฐานะนักลงทุนยาวนานกว่าทศวรรษ โดยทำงานร่วมกับผู้ประกอบการหลายร้อยรายที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงทิศทางเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อสร้างสังคมโดยรวมที่ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ บริษัทยังมีมูลค่าธุรกรรมรวมในตลาด (Gross Merchandise Value หรือ GMV) ต่อปีมากกว่า 8.6 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีเงินลงทุนสืบเนื่อง (Follow-on Funding) จำนวน 6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตอกย้ำความเป็นผู้นำในการทำประโยชน์ให้กับสังคมมากขึ้น และสร้างความก้าวหน้าเพื่อบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน

รายงานฉบับนี้ได้สรุปประสบการณ์อันครอบคลุมของอีสต์ เวนเจอร์ส และระบบนิเวศของบริษัท อีกทั้งยังเป็นคู่มือแนะนำแนวทางและสร้างความเข้าใจมากขึ้นให้แก่ทุกบริษัทที่กำลังเดินหน้าสู่ความยั่งยืน โดยความมุ่งมั่นอย่างไม่หยุดยั้งของอีสต์ เวนเจอร์ส ในการใช้แนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืน สะท้อนออกมาให้เห็นผ่านทางโครงการเชิงกลยุทธ์และความก้าวหน้ามากมาย อาทิ การเป็นบริษัทร่วมลงทุนรายแรกในอินโดนีเซียที่ลงนามในหลักปฏิบัติสำหรับการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบของสหประชาชาติ (UN PRI) รวมถึงการมีพนักงานผู้หญิงคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 52% และมีหุ้นส่วนด้านการลงทุนที่เป็นผู้หญิงคิดเป็นสัดส่วน 33% นอกจากนี้ ระบบนิเวศของอีสต์ เวนเจอร์ส ยังส่งเสริมเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 16 ข้อของสหประชาชาติ และ 25% ของบริษัทที่อีสต์ เวนเจอร์สเข้าไปลงทุนในขณะนี้ มีผู้ก่อตั้งเป็นผู้หญิงอย่างน้อยหนึ่งคน

รายงานฉบับนี้ยังระบุด้วยว่า อีสต์ เวนเจอร์ส ได้ประกาศจัดตั้งทีมผู้นำด้าน ESG (ESG Leadership Team) เพื่อบริหารการลงทุนอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ โดยโครงสร้างการบริหารที่เข้มแข็งนี้จะช่วยตอกย้ำความรับผิดชอบและกำกับดูแลการปฏิบัติตามแนวทาง ESG, นโยบายต่าง ๆ, กระบวนการด้านการลงทุน และมาตรฐานภายในองค์กร โดยอีสต์ เวนเจอร์ส ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการปรับปรุงนโยบายภายในองค์กรเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมแนวทางดังกล่าวในบริษัทที่เข้าไปลงทุนและทั่วทั้งระบบนิเวศด้วย

รายงานยังได้นำเสนอกรอบการลงทุนที่ยั่งยืน (Sustainable Investment Framework) ซึ่งให้คำแนะนำในการสร้างโอกาสครั้งสำคัญให้ได้มากที่สุด และบรรเทาความเสี่ยงด้าน ESG ในการทำธุรกรรมตลอดวงจรชีวิตการลงทุน โดยกลยุทธ์การลงทุนที่ยั่งยืนนี้ยึดมั่นในสองแนวทางหลักของอีสต์ เวนเจอร์ส นั่นคือ การทำความดีและหลีกเลี่ยงความชั่ว (Doing Good and Avoiding Harm) นอกจากนี้ รากฐานของกลยุทธ์การลงทุนที่ยั่งยืนของอีสต์ เวนเจอร์ส ยังสะท้อนผ่านถ้อยแถลงที่ทรงพลัง นั่นคือ “การช่วยให้บริษัทที่มีศักยภาพสูงสามารถขยายข้อเสนอในตลาดได้อย่างยั่งยืน เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมและทั่วถึงมากขึ้น ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เจริญรุ่งเรือง”

Infographic of East Ventures – Sustainability Report 2022

“เรารู้สึกยินดีที่ได้เผยแพร่รายงานฉบับนี้ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืน เท่าเทียมและทั่วถึงมากขึ้น เราเชื่อว่าการเชื่อมต่อทางดิจิทัลซ้อนทับกับความยั่งยืน โดยต่างก็เป็นรากฐานและกลไกขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ในตลาดต่าง ๆ นอกจากนี้ ความยั่งยืนยังเป็นแกนหลักของทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ และเราเชื่อว่ารายงานนี้จะมีประโยชน์และเป็นแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงในการทำงานประจำวันสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง” คุณอวีนา ซูกีอาร์โต (Avina Sugiarto) หุ้นส่วนร่วมลงทุนของอีสต์ เวนเจอร์ส กล่าว

อีสต์ เวนเจอร์ส เชื่อว่ามีผลลัพธ์สำคัญสามประการที่สามารถบรรลุได้ด้วยการลงทุน โดยมีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งในการเร่งให้เกิดความก้าวหน้า โดยผลลัพธ์ดังกล่าวประกอบด้วยการเข้าถึงบริการทางการเงิน การศึกษาและการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น และสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและน่าอยู่ ดังนั้น อีสต์ เวนเจอร์ส จึงมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์และสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ในภาคส่วนดังกล่าว อาทิ การริเริ่มโครงการ Indonesia PASTI BISA (IDPB) ซึ่งมีเป้าหมายในการก้าวข้ามวิกฤตสุขภาพ, การจัดทำดัชนี East Ventures – Digital Competitiveness Index (EV-DCI) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล และการจัดการประชุม Women with Impact Forum เพื่อสร้างสังคมที่เท่าเทียมและทั่วถึงมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น อีสต์ เวนเจอร์ส ยังเชื่อว่าการเดินหน้าใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การดำเนินโครงการต่าง ๆ และการสร้างความร่วมมือกับพันธมิตร คือสิ่งที่จำเป็นต่อการส่งเสริมอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน

“อีสต์ เวนเจอร์ส รับประกันว่าจะริเริ่มและสร้างความร่วมมือในโครงการที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนความก้าวหน้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีทั้งโครงการเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและการลงทุนเพื่อประโยชน์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม” คุณอวีนา กล่าว