สุเอซ เปิดตัว AssetAdvanced แพลตฟอร์มวางแผนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำและสุขาภิบาลอย่างชาญฉลาดและยั่งยืน เนื่องในสัปดาห์น้ำสากลสิงคโปร์

เนื่องในสัปดาห์น้ำสากลสิงคโปร์ (Singapore International Water Week) บริษัทสุเอซ (SUEZ) ได้นำเสนอนวัตกรรมใหม่ล่าสุดในตระกูลแอดวานซ์ (Advanced™) นั่นคือ แอสเซ็ทแอดวานซ์ (AssetAdvanced™) แพลตฟอร์มช่วยตัดสินใจที่จะช่วยให้ผู้จัดการด้านน้ำและสุขาภิบาลสามารถขยายองค์ความรู้และสินทรัพย์ที่มีอยู่เดิม ตลอดจนลดความเสี่ยงและลดค่าใช้จ่ายที่บานปลายอันเป็นผลมาจากความล้มเหลวของโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงช่วยสนับสนุนการตัดสินใจลงทุนในอนาคตโดยมีข้อมูลอ้างอิง แพลตฟอร์ม AssetAdvanced™ สามารถใช้ได้กับบริการในเมืองทุกรูปแบบ ทั้งโครงข่ายไฟฟ้าสาธารณะ การส่งสัญญาณแสง การพัฒนาเมือง รวมถึงการสร้างความอบอุ่นและความเย็นในเมือง

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการตัดสินใจคือการบำรุงรักษาและการทดแทนสินทรัพย์ในชุมชน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนสูงถึงหนึ่งในสามของเงินลงทุน และคาดว่าการใช้โซลูชัน AssetAdvanced™ จะช่วยลดต้นทุนในส่วนนี้ได้ถึง 30%*

กระบวนการทำงานของ AssetAdvanced™

1. AssetAdvanced™ จะรวมข้อมูลสินทรัพย์ที่มีอยู่ (ข้อมูลเซ็นเซอร์ การตรวจสอบ และการดำเนินงานจากระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และอื่น ๆ) ไว้ในแพลตฟอร์มเดียวที่สามารถวิเคราะห์ จำลองแบบ และแสดงภาพ

2. ขั้นต่อไป AssetAdvanced™ จะใช้โซลูชันแบบพิจารณาหลายวัตถุประสงค์และหลายหลักเกณฑ์ เพื่อสร้างสถานการณ์สำหรับใช้ทบทวนสถานะของสินทรัพย์ในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจะช่วยบ่งชี้ความเสี่ยงที่ระบบอาจล่มและผลกระทบที่มีต่อการให้บริการ

3. AssetAdvanced™ จะแปลข้อมูล จากนั้นจะแนะนำแผนการตรวจสอบและทดแทนซึ่งมีการปรับเปลี่ยนวัตถุประสงค์ให้ตรงจุด โดยมีเป้าหมายในการทำให้สินทรัพย์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น (โครงข่ายและโรงงาน) รวมถึงลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับประกันความต่อเนื่องและคุณภาพของบริการที่มอบให้แก่ผู้ใช้งาน

คุณชาร์ลส์ ชามี (Charles Chami) รองประธานอาวุโส ธุรกิจโซลูชันอัจฉริยะและโซลูชันสิ่งแวดล้อมของสุเอซ กล่าวว่า “ทุกวันนี้ การบริหารจัดการสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชุมชน ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เริ่มเก่าและมีแรงกดดันด้านทรัพยากรน้ำมากขึ้น เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ เรามีความยินดีที่ได้เปิดตัวโซลูชันใหม่อย่าง AssetAdvanced™ ซึ่งเกิดจากความเชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงข่ายและโรงงานน้ำที่เราสั่งสมมาอย่างยาวนาน ซึ่งเราได้นำมาใช้ประโยชน์และบูรณาการเข้ากับองค์ความรู้ด้านการประมวลผลข้อมูลและโซลูชันดิจิทัลของเรา โดย AssetAdvanced™ จะช่วยเติมเต็มโซลูชันอัจฉริยะมากมายของเราที่ออกแบบมาเพื่อยกระดับผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค”

 

คำบรรยายภาพ – คุณสตีฟ คลาร์ก (Steve Clark) ซีอีโอ บริษัท สุเอซ เอเชีย (SUEZ Asia) เปิดตัวแพลตฟอร์ม AssetAdvanced™ ระหว่างสัปดาห์น้ำสากลสิงคโปร์

คำบรรยายภาพ – สุเอซ ประกาศเปิดตัวแพลตฟอร์ม AssetAdvanced™