FOODPANDA นำเสนอรายงานด้านสังคมฉบับแรก จัดสรรงบ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างการเติบโตให้ชุมชน ส่งเสริมธุรกิจรายย่อย ให้ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัล และสนับสนุนไรเดอร์ทั่วเอเชีย

FOODPANDA นำเสนอรายงานด้านสังคมฉบับแรก จัดสรรงบ 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สร้างการเติบโตให้ชุมชน ส่งเสริมธุรกิจรายย่อยให้ก้าวสู่ความเป็นดิจิทัล และสนับสนุนไรเดอร์ทั่วเอเชีย

 

เมื่อเร็วนี้ๆ – foodpanda ออกรายงานด้านสังคม (Social Impact Report) ฉบับแรก ในธีม pandapurpose 2021” เพื่อเน้นย้ำถึงความคิดริเริ่มที่บริษัทได้ทำเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในเอเชียในฐานะแพลตฟอร์มอาหารและของกินของใช้ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย (ไม่รวมประเทศจีน) foodpanda ได้จัดสรรงบประมาณกว่า 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างการเติบโตให้ชุมชน ส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง (Small and Medium-sized Enterprises-MSMEs) ด้วยนวัตกรรมของดิจิทัล และเสริมสร้างศักยภาพให้ไรเดอร์ในเอเชีย ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปี 2021 ที่ผ่านมา

รายงาน pandapurpose 2021 นำเสนอการดำเนินงานของ foodpanda ใน 12 ตลาด ได้แก่ บังกลาเทศ กัมพูชา ฮ่องกง ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ปากีสถาน สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และฟิลิปปินส์ ในการสนับสนุนไรเดอร์ ร้านค้า และลูกค้า ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยไฮไลท์สำคัญคือนวัตกรรมดิจิทัลใหม่ ๆ ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพเรื่องผลประกอบการให้กับธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง เสริมทักษะให้ไรเดอร์ และอีกหลายโครงการ เช่น โครงการท้องถิ่นในปากีสถานและบังกลาเทศที่ช่วยให้ผู้ประกอบการหญิงมีส่วนร่วมในเศรษฐกิจมากขึ้นผ่านโครงการ Home Chef นอกจากนี้จำนวนไรเดอร์หญิงยังเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นปรากฏการณ์สำคัญของปี 2021 และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความยั่งยืนทั่วภูมิภาค

“ตั้งแต่ foodpanda ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2012 เรายึดมั่นใน core value ของเราคือ “พรุ่งนี้ต้องดีขึ้น 1%” (get 1% better every day) เราต่อยอดเทคโนโลยี มาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้คนนับล้าน เพราะเราเชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ต่อยอดธุรกิจ แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างพื้นที่ที่เกิดประโยชน์กับระบบนิเวศของเรา ทั้งพันธมิตรร้านค้า ไรเดอร์ และลูกค้า” นายเจค็อบ เซบาสเตียน แอนเกอร์เลอร์ (Jakob Sebastian Angele) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ของ foodpanda ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าว

รายงานด้านสังคม (Social Impact Report) ฉบับแรกพูดถึงเป้าหมายหลัก 3 ด้าน ซึ่งอยู่ภายใต้วิสัยทัศน์ของ foodpandaได้แก่ ผู้คน ความก้าวหน้า และสิ่งแวดล้อม

ผู้คน: ส่งเสริมการเติบโตของชุมชน 

foodpanda เชื่อว่าสังคมจะเติบโตได้ก็ต่อเมื่อมีระบบนิเวศที่ส่งเสริมและเอื้อให้ธุรกิจท้องถิ่นสามารถเติบโตและไปต่อได้ ในปี 2021 foodpanda ได้ลงทุน 29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางทั่วทั้งภูมิภาค เช่น ร้านค้าในตลาดสดในไทยและไต้หวัน ร้านโชห่วยในมาเลเซียและฟิลิปปินส์ และร้านค้าริมถนนในสิงคโปร์ โดยเป็นการช่วยเหลือด้านนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มช่องทางหารายได้และเชื่อมต่อกับลูกค้าแบบออนไลน์

สถานการณ์โควิดทำให้หลายคนสูญเสียรายได้ foodpanda ช่วยบรรเทาสถานการณ์ด้วยการจ้างงานไรเดอร์รายใหม่กว่า 370,000 คนในปี 2021 และมีการลงทุมเพิ่ม 6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของไรเดอร์ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมด้านความปลอดภัย ประกัน และการช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับการซื้อจักรยานหรือมอเตอร์ไซค์ และ foodpanda ยังจัดสรรงบ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่นและชุมชนในการบรรเทาสถานการณ์โควิด ผ่านการจัดส่งอาหาร ของใช้จำเป็น และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้ขาดแคลน นอกจากนี้ foodpanda ยังส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนผ่านความร่วมมือกับกระทวงสาธารณสุขของแต่ละประเทศอีกด้วย

ความก้าวหน้า: ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมดิจิทัลและการมีส่วนร่วมแบบไม่แบ่งแยก 

foodpanda ส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มที่ทุกคนมีส่วนร่วมโดยไม่แบ่งแยก ในปี 2021 foodpanda ทำให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาทด้านเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีจำนวนไรเดอร์ผู้หญิงเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า และส่งเสริมธุรกิจของผู้ประกอบการหญิงในแพลตฟอร์มผ่านโครงการ Home Chef

นอกจากนี้ยังมีการลงทุน 91,000 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อพัฒนาศักยภาพไรเดอร์ ในฮ่องกง มาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็นด้านภาษา การพัฒนาตนเอง และการตลาด เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต ในสิงคโปร์ foodpanda มีการอบรม 19,500 ชั่วโมงเพื่อส่งเสริมคนทำงานระดับ mid-career ให้ก้าวสู่การเป็นวิศวกรข้อมูลและซอฟต์แวร์ผ่านโปรแกรม GoSchool และ #GetReadySG รวมถึง foodpanda ยังได้ลงทุนกว่า 70,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในด้านสุขภาพจิต และมีแอปฯ สำหรับการดูแลจิตใจให้แก่พนักงานและไรเดอร์อีกด้วย

สิ่งแวดล้อม: สร้างคนรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว

ในฐานะบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจใน 12 ประเทศ ทั่วเอเชีย foodpanda ได้ริเริ่มโครงการด้านเทคโนโลยีเพื่อเชิญชวนให้ร้านค้า ไรเดอร์ และลูกค้า ใช้ชีวิตประจำวันอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม foodpanda ได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์ในประเทศต่าง ๆ เดินหน้าทำโครงการเกี่ยวกับความยั่งยืนด้านอาหาร (food sustainability) และลดขยะพลาสติกเพื่อช่วยลดการปล่อยคาร์บอน ซึ่งเป็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญต่อธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่

ในปี 2021 foodpanda ลดการใช้ช้อนส้อมพลาสติกได้ถึง 900 ล้านชิ้น ผ่านฟีเจอร์ในแอปฯ ที่ให้ลูกค้าเลือกไม่รับช้อนส้อมพลาสติก และยังมีสินค้า sustainability กว่า 25,000 ชนิด (เช่น อาหาร plant-based) ให้เลือกซื้อผ่าน pandamart และ foodpanda shops โดยฮ่องกงและไต้หวันเป็นตลาดแรกของ foodpanda ที่มีการมอบตราสัญลักษณ์ “ร้านค้าสีเขียว” ให้กับร้านค้าพันธมิตร ซึ่งปัจจุบันมีกว่า 70 ร้าน ที่ได้รับการรับรองจาก foodpanda โดย model ร้านค้าสีเขียวจะขยายสู่ตลาดอื่น ๆ ในปี 2022

ในปี 2021 foodpanda สิงคโปร์ เป็นแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เจ้าแรกที่มีเมนู cultured-meat จำหน่าย โดยร่วมมือกับ GOOD Meat นอกจากนี้ foodpanda ยังมีเป้าหมายในการลดการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่เกิดจากการจัดส่งอาหาร จึงรณรงค์ให้ใช้วิธีจัดส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผลที่ได้คือ กว่า 20% ของ foodpanda ไรเดอร์ทั่วเอเชีย เปลี่ยนวิธีการจัดส่งเป็น การเดิน การขี่จักรยาน หรือการใช้ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า

ก้าวต่อไปในปี 2022 และในอนาคต

ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของ foodpanda รายงานด้านสังคม (Social Impact Report) ฉบับแรกนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ foodpanda ในการเติบโตไปพร้อมกับระบบนิเวศ ที่ประกอบไปด้วยไรเดอร์ ร้านค้า และลูกค้า ใน 11 ตลาดทั่วเอเชีย foodpanda จะขยายโครงการเพื่อสังคมต่อไปในปี 2022 และในอนาคต ผ่านการส่งเสริมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนวัตกรรมดิจิทัล

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมของ pandapurpose: Social Impact Report 2021 ฉบับเต็มได้ที่ www.foodpanda.com/pandapurpose